Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny styreleder i Helse Nord

Helseminister Bent Høie har i foretaksmøte 8. november utnevnt Renate Larsen, Tromsø, som ny styreleder i Helse Nord RHF.

Renate Larsen (43) er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med spesialisering innen strategi, organisasjon og ledelse. Hun er administrerende direktør for Norges Sjømatråd og har erfaring fra flere lederstillinger og styreverv. Hun er blant annet styreleder i Hålogaland Teater og styremedlem i Folketrygdfondet.

Styret i det regionale helseforetaket er det øverste ansvarsorganet i helseregionen. Styret skal påse at helseforetakene i regionen gir gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen. Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor rammene som Stortinget har vedtatt. 

Styret består av eieroppnevnte styremedlemmer og styremedlemmer som er valgt av de ansatte. Styremedlemmene skal ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. Men det er viktig at styrene samlet sett har mangfold og bredde, også geografisk og politisk. 

Les protokollen her

Til toppen