Nye ambassadører frå Egypt, Qatar, Oman og Zambia

Fire ambassadører overleverte akkrediteringsbreva sine til Hans Majestet Kong Harald V 18. januar 2024.

Bilde av fire ambassadører stående oppstilt
Egypt sin ambassadør, H.E. dr Metwally; Qatar sin ambassadør, H.E. fr. Al-Sheebi; Oman sin ambassadør, H.E. fr. Al Mahrouqi; Zambia sin ambassadør, H.E. fr. Lundwe. Foto: Tonje Røed, UD
  • Den arabiske republikken Egypt sin ambassadør, H.E. Gamal Abdelrehim Mohamed Metwally
  • Staten Qatar sin ambassadør, H.E. Nadya bint Ahmad Al-Sheebi (busett i Stockholm)
  • Sultanatet Oman sin ambassadør, H.E. Maitha Saif Majid Al Mahrouqi (busett i Berlin)
  • Republikken Zambia sin ambassadør, H.E. Gladys Neven Lundwe (busett i Stockholm)

Kontakt Diplomatseksjonen i Utenriksdepartementet for meir informasjon.