Nye feltvogner til HV

Heimevernet skal få nye feltvogner. Anskaffelsen er kunngjort, og levering er planlagt i perioden 2018-2020.

Feltvognene Heimevernet har i dag, er upansrede av typen Mercedes-Benz. Heimevernet leier også inn sivile kjøretøy i begrenset grad. Feltvognene fra Mercedes-Benz har vært brukt siden 80-tallet og har passert beregnet levetid. I tillegg er flere krav til sikkerhet ikke oppfylt. Vognene har verken veltebøyler eller sikkerhetsseler for passasjerer.

HVs gamle feltvogner skal byttes ut
HVs gamle feltvogner skal byttes ut med nye. Foto: Forsvaret

Derfor er det planlagt å anskaffe ca 360 kommersielt tilgjengelige kjøretøy og ca 180 tilhengere. Kjøretøyene skal være upansrede.

Anskaffelsen ble godkjent da Stortinget behandlet budsjettet for 2016. Etter planen skal det undertegnes kontrakt sent i 2017, men først skal innkomne tilbud evalueres og kandidater testes. Dersom det inngås kontrakt i 2017, kan de første leveransene mottas i 2018.

Til toppen