Nye forskningsmidler på hestehelse

Stiftelsen Hästforskning utlyser 700.000 kroner til forskning og innovasjon på hudlidelsene mugg og raspe hos dølahest og norsksvensk brukshest. Hensikten er å hente inn ny kunnskap som bidrar til bedre hestevelferd og reduserer lidelser Samarbeidsprosjekter mellom forskere i Norge og Sverige kan søke om midler. Søknadsfristen er 15. januar 2017.

Stiftelsen Hästforskning som inngår i det norsk-svenske samarbeidet om hesteforskning utlyser midler til forskning gjennom BIONÆR-programmet (bærekraftig verdiskapning i mat og biobaserte næringer). Hudlidelsene forekommer på hesteben og er ofte overfladiske, men kan gi større skader. Dette er et problem hos blant annet dølahest som er en nasjonal truet hesterase. Helseforhold hos rasen er derfor av stor betydning.

Forskningsprosjektet er en del av det norsk-svenske samarbeidet om hesteforskning, som henter ny kunnskap for å øke verdiskapingen i næringen, bedre hestevelferden og heve kvaliteten på hesteholdet. De norske partene i forskningssamarbeidet er Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA), Forskningsrådets program BIONÆR og Norsk Hestesenter. Norsk Rikstoto bidrar med finansiering.

Stiftelsen Hästforskning utlyser 700.000 kroner til forskning og innovasjon på hudlidelsene mugg og raspe hos dølahest og norsksvensk brukshest.
Stiftelsen Hästforskning utlyser 700.000 kroner til forskning og innovasjon på hudlidelsene mugg og raspe hos dølahest og norsksvensk brukshest. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen