Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nye planlagte tiltak for trygg luftambulanseberedskap

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Luftambulansetjenesten HF er klar til å sette i verk flere konkrete tiltak dersom det på nytt oppstår svikt i beredskapen for ambulanseflyene eller situasjonen endrer seg. Det fremgår av en ny rapport fra Helse Nord som er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet.

- Min fremste prioritet er å sikre befolkningen i hele Norge, og spesielt Nord-Norge, en trygg og normal luftambulanseberedskap. Derfor ba jeg Helse Nord om en ny og oppdatert plan for beredskapen basert på ulike mulige utviklinger i situasjonen. Mange av tiltakene kan iverksettes raskt hvis Lufttransport AS ikke klarer å bemanne sine ambulansefly, sier helseminister Bent Høie.

Helseministeren har vært opptatt av å få vite hvilke planer de regionale helseforetakene har lagt for å håndtere en situasjon der mange eller alle fly er ute av beredskap samtidig, og i ytterste konsekvens alle, og hvordan de vil håndtere situasjonen hvis det viser seg at Lufttransport AS ikke evner å levere tjenester som avtalt over tid.

Helseministeren fikk den første tiltaksrapporten 7. mai. Nå har Helse Nord oversendt en ny tiltaksrapport etter bestilling fra helseministeren i brev av 28. mai.

Helsetjenesten har satt i verk en rekke tiltak for å sikre beredskapen. To helikoptre fra Forsvaret er sendt til Finnmark på døgnberedskap. Det er leid inn et ekstra ambulansefly, og tiltaksrapporten viser at det raskt kan settes inn flere ved behov. I tillegg er det mulig å utnytte kapasitet i den nye helikopterkontrakten Luftambulansetjenesten HF har inngått med Norsk Luftambulanse AS.

Den nye ambulanseflyoperatøren Babcock  har også mulighet til å gradvis ta over noen av flyambulansebasene dersom situasjonen krever det.

- Innbyggerne og helsepersonell kan være trygge på at situasjonen overvåkes kontinuerlig. Planen skal bidra til en forutsigbar og normal beredskap for innbyggerne og helsetjenesten, sier Høie.

Helse Nord har utarbeidet en scenarierapport og en tiltaksrapport. Deler av den komplette scenarierapporten er av økonomiske og sikkerhetsmessige årsaker unntatt offentlighet. Begge rapporter er vedlagt

Helseminister Bent Høie møter for øvrig Babcock 11. juni for å få førstehånds kunnskap om hvordan de skal sikre at de er klar til å overta ansvaret for hele flyambulansekontrakten 1. juli 2019, og hvordan Babcock kan bidra for å trygge beredskapen frem til dette.

Les rapportene fra Helse Nord (begge i pdf):