Nye regler fra 2022: Utvidet periode for ungdomsfiske

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fra i år av justeres ungdomsfiskeordningen slik at ungdommene får fiske fram til skolestart.

Gjennom Ungdomsfiskeordningen får ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien.

– Jeg er opptatt av at vi må satse på rekruttering til denne viktige fremtidsnæringen. Ungdomsfiskeordningen er en vei inn for mange unge som ønsker å teste fiskeryrket. Målet er å gi ungdom erfaring som fiskere slik at de ser mulighetene i fiskerinæringen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Utvidelse av tidsperioden

Nærings- og fiskeridepartementet viderefører i hovedsak reglene for ungdomsfiskeordningen fra 2021, men stoppdatoen for ordningen forskyves.  Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 13. juni og til og med 19. august 2022.

– Mange fiskemottak er stengt sommerstid og da kan det bli vanskelig for ungdomsfiskere å få landet fangst i ferien.  Jeg har derfor bestemt at ordningen fra i år av skal utvides til 19. august, slik at ungdommene får brukt hele sommerferien sin om de ønsker det, sier statsråden.

Ordningen omfatter alle fiskeslag som blir fanget i de vanlige fiskeriene langs kysten. Les mer om årets regler her:  J-83-2022 (fiskeridir.no)

 Mer om ordningen

  • Ordningen med ungdomsfiske gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien, og omsette fangst for inntil 50 000 kroner.
  • Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 13. juni og til og med 19. august 2022, og omfatter alle fiskeslag som blir fanget i de vanlige fiskeriene langs kysten. For rognkjeks starter fisket allerede 1. mai.
  • Ordningen er underlagt de samme redskapsbegrensningene som fritidsfisket.
  • Årets påmeldingsskjema vil bli publisert hos Fiskeridirektoratet når påmeldingen er klar: Ungdomsfiskeordningen 2022 (fiskeridir.no)