Nye styre for universitet og høgskular

Kunnskapsdepartementet har i dag utnemnt nye styremedlemmar for 10 av landets 21 universitet og høgskular. Dei nye styremedlemmane er utnemnde for perioden 1. august 2023 til 31. juli. 2027.

Den andre halvparten av landets universitet og høgskolar får nye styre utnemt i 2025. Styret er det øvste organet ved institusjonane, og har overordna ansvar for den samla verksemda.

– I dag har me utnemnt svært kompetente styremedlemmar for om lag halvparten av dei statlege universiteta og høgskulane. Eg ser fram til å følgja arbeidet deira i perioden som kjem, seier forsknings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Styra har totalt 11 medlemmar. For institusjonane med tilsett rektor har departementet utnemnt styreleiar og tre styremedlemmar. Det gjeld Høgskolen i Innlandet, OsloMet, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Sør-aust Noreg og Kunsthøgskolen i Oslo.

For institusjonane med valt rektor har departementet utnemnt fire styremedlemmar. Rektor er styreleiar. Det gjeld Høgskulen i Volda, Universitetet i Agder og Høgskolen i Molde. For Samisk høgskole har departementet utnemnt to styremedlemmar. I tillegg er det utnemt varamedlemmar.

Dei tilsette og studentane ved institusjonane vel resten av styremedlemmane.

Nye styre

Høgskolen i Innlandet

Verv

Navn og bakgrunn (alder, geografisk tilhørighet og yrke)

Leder

Maren Kyllingstad (1962, Ringsaker), tidl. adm.dir. i Innlandskraft AS

Medlem

Marte Kvittum Tangen (1972, Tynset), leder av Norsk forening for allmennmedisin

Medlem

Björn Åstrand (1965, Umeå, Sverige), professor Umeå universitet

Medlem

Thor Gjermund Eriksen (1966, Oslo), adm.dir. for Norsk tipping AS

Vara

Trond Haugerud (1962, Kongsvinger), adm.dir. for Mapei i Norge og Baltikum

Vara

Laurence Marie Anna Habib (1979, Oslo), dekan på OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet

Verv

Navn og bakgrunn (alder, geografisk tilhørighet og yrke)

Leder

Vibecke Hverven (1963, Oslo), Partner, Considium

Medlem

Trym Holter (1966, Trondheim), Business Development Executive, Silo AI

Medlem

Jens Erik Mogensen (1963, København), Lektor, Institutt for engelsk, germansk og romansk ved Københavns universitet

Medlem

Faten Lubani (1985, Sandefjord), Integreringskoordinator, NAV

Vara

Arnoldo Frigessi di Rattalma (1959, Oslo), Professor, UiO

Vara

Solveig Hellebust (1967, Asker), Executive Vice President, People, Process and Digitalization, Yara

Høgskulen på Vestlandet

Verv

Navn og bakgrunn (alder, geografisk tilhørighet og yrke)

Leder

Arvid Hallén (1950, Nesbru), pensjonist

Medlem

Bård Vegar Solhjell (1971, Vestby), direktør i Norad

Medlem

Kristine Kopperud Timberlid (1979, Høyanger), avdelingsleder, Innovasjon Norge Vestland

Medlem

Wenche Kjølås (1962, Bergen), finansdirektør i Grieg Maturitas AS

Vara

Sverre Meling (1960, Haugesund). Daglig leder Maritimt Forum Haugalandet og Sunnhordaland

Vara

Jane Cathrin Særsten Jünger (1971, Stord), kommunikasjons- og markedssjef i Wärtsilä Norway AS

Høgskulen i Volda

Verv

Navn og bakgrunn (alder, geografisk tilhørighet og yrke)

Medlem

Roar Tobro (1959, Ålesund), Avdelingsleder, NTNU Ålesund

Medlem

Kjersti Kleven (1967, Ulsteinvik), Daglig leder, Skaparhuset

Medlem

Rasmus Stokke (1953, Kaupanger), Emeritus, Høgskulen på Vestlandet

Medlem

Shazia Majid (1974, Oslo) Journalist, VG

Vara

Mala Wang-Naveen (1976, Oslo), Kommunikasjonssjef SINTEF

Vara

Lars Anders Kulbrandstad (1948, Hamar) Tidligere professor og forskningsleder, HiNN

Universitetet i Stavanger

Verv

Navn og bakgrunn (alder, geografisk tilhørighet og yrke)

Leder

Anne Marit Panengstuen (1964, Årnes), Konsernsjef, Nortura

Medlem

Elisabeth Birkeland Kvalheim (1966, Sola), Senior Vice President, Equinor

Medlem

Murshid Hugberg-Ali (1984, Oslo), Co-Ceo, Skyfri Group

 

Medlem

Ole Tjomsland (1962, Jar), Prosjektdirektør, Helse Sør-Øst

Vara

Kikki (Helga) Flesche Kleiven (1969, Bergen), førsteamanuensis UiB og direktør, Bjerknessenteret

Vara

Frank Emil Moen, (1967, Egersund), Administrerende direktør i Energy Innovation AS

Universitetet i Agder

Verv

Navn og bakgrunn (alder, geografisk tilhørighet og yrke)

Medlem

Sigrun Gjerløw Aasland, (1978, Oslo), daglig leder, ZERO

Medlem

Hanne Kathrine Krogstrup (1958, København), Professor, Ålborg universitet

Medlem

Geir Bergskaug (1960, Fevik), Konsernsjef, Sparebanken Sør

Medlem

Ole Falk Hansen, (1983, Kristiansand), CEO, NEKKAR ASA

Vara

Tore Myhre, (1965, Oslo), sekretariatsleder / NHO, Nasjonalt eksportråd

Vara

Nina Mevold (1967, Kristiansand), Adm. dir., Sørlandet sykehus

Samisk høgskole

Verv

Navn og bakgrunn (alder, geografisk tilhørighet og yrke)

Medlem

Toril Johansson (1954, Oslo),

Tidligere ekspedisjonssjef, Kunnskapsdepartementet

Medlem

Tor Saglie (1949, Oslo), pensjonist, men tilknyttet KDD

Vara

Christina Storm Mienna (1974, Umeå, Sverige), direktør for Várdduo – Centrum for samisk forsking, Umeå universitet

Universitetet i Sørøst-Norge

Verv

Navn og bakgrunn (alder, geografisk tilhørighet og yrke)

Leder

Tore Isaksen (1959, Bærum), Kommunedirektør, Ringerike kommune

Medlem

Torun Degnes (1971, Moss) CEO, Sams Norway

Medlem

Marit Sagen Gogstad (1972, Sandefjord), Avdelingsdirektør for NAV, arbeid og helse i Vestfold og Telemark

Medlem

Mogens Rysholt Paulssen (1963, Aalborg), Dekan, Universitetet i Ålborg

Vara

Javad-ul-Mutayyab Mushtaq (1988, Oslo), CEO, JM Ventures

Vara

Anniken Tangerud (1975, Kongsberg), seniorrådgiver, ItumX

 Høgskolen i Molde, vitenskapelig høyskole i logistikk

Verv

Navn og bakgrunn (alder, geografisk tilhørighet og yrke)

Medlem

Haakon Bryhni (1968, Oslo), forsker, SimulaMet

Medlem

Gro Holst Volden (1976, Trondheim), Prosjektleder (Concept programmet), NTNU

Medlem

Lene Trude Solheim (1972, Ulsteinvik),

Adm. direktør, Næringsforeningen Ålesund

Medlem

Pål Farstad (1959, Kristiansund), Bedriftsrådgiver, Triangel AS

Vara

Ingebjørg Klausen (1975, Molde), Adm. Direktør, R & M Ship Interior

Vara

Nadir Nalbant (1966, Oslo), Gründer

Kunsthøgskolen i Oslo

Verv

Navn og bakgrunn (alder, geografisk tilhørighet og yrke)

Leder

Idar Kreutzer (1962, Oslo), områdedirektør, NHO

Medlem

Petter Snare (1969, Oslo), daglig leder, Kode Kunstmuseer og komponisthjem

Medlem

Inger Østensjø (1954, Stavanger), pensjonist, tidligere blant annet direktør i KS.

Medlem

Sara Kristofferson (1972, Stockholm),

professor i designhistorie, Konstfack

Vara

Kjell Magne Mælen (1952, Tromsø),

pensjonert førsteamanuensis, UiT

Vara

Trude Gomnæs Ugelstad (1967, Oslo),

kunstnerisk direktør, Sørlandets kunstmuseum