Nye styremedlemmer ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styremedlemmer ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo for perioden fra 1. august 2017 til 31. juli 2021.

Departementet har oppnevnt Gunnar B. Kvaran til å være styreleder, og Mathilde Aggebo, Lisa Ann Cooper og Bård Vegar Solhjell til å være styremedlemmer ved Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) i Oslo i neste periode. Varamedlemmer er Hege Schøyen Dillner og Jan Christian Vestre. 

– Dette er  svært kompetente mennesker, så jeg er glad for at de har sagt ja til å sitte i styret for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo den neste perioden. AHO har høy kvalitet og er anerkjent nasjonalt og internasjonalt. Dette er det viktig å ivareta og videreutvikle, og det er jeg sikker på at de nye styremedlemmene vil bidra til, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Nye styremedlemmer:

Gunnar B. Kvaran Direktør, Astrup Fearnley Museet. Styreleder.

Lisa Ann Cooper Gründer og daglig leder, Leadership Foundation.

Bård Vegar Solhjell.

Mathilde Aggebo Fagleder, Designskolen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK). 

Varamedlemmer:

1. Hege Schøyen Dillner Konserndirektør, Veidekke.

2. Jan Christian Vestre CEO, Vestre AS.

Til toppen