Nye styrer i de regionale helseforetakene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Helse- og omsorgsministeren har i dag oppnevnt eiervalgte styremedlemmer og styreledere for de regionale helseforetakene. Det blir blant annet nye styreledere i Helse Vest og Helse Midt-Norge.

I Helse Vest blir Agnes Landsstad ny styreleder og i Helse Midt-Norge Odd Inge Mjøen. I tillegg er det også endringer blant de andre styremedlemmene i helseforetakene. Som tidligere er det lagt vekt på at styrene samlet sett innehar relevant kompetanse ut fra de regionale helseforetakenes formål og utfordringer, samtidig som det er ønskelig med en balanse mellom kontinuitet og fornyelse i det enkelte styre.

–Jeg vil takke styrelederne og styremedlemmene som nå går av for jobben de har gjort. De har lagt ned en stor og viktig arbeidsinnsats over flere år til det beste for sykehusene og pasientene. Samtidig er jeg godt fornøyd med de nye styremedlemmene og styrelederne som kommer inn. Jeg har satt sammen styrer med bred kompetanse og god samfunnsforståelse som skal bidra til å realisere regjeringens politikk. De nye styrene er godt egnet i arbeidet med å styrke vår felles helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Styrene i de regionale helseforetakene er øverste ansvarlige organ i helseregionen. Styrene skal sørge for at helseforetakene i regionene gir gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen. De har ansvar for at de helsepolitiske målene blir nådd innenfor rammene som Stortinget har vedtatt. Styrene består av både eieroppnevnte styremedlemmer og styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte. Det er viktig at styremedlemmene har kompetanse som reflekterer oppgavene styret har og de utfordringene helseforetakene står overfor. Styremedlemmene skal ikke som styremedlem representere geografiske områder, partier eller andre interesser. Styret skal samlet sett representere et mangfold og bredde som dekker hele regionen.

Dette er et ordinært styrevalg, og styremedlemmene er oppnevnt for en periode på to år. De nye styrene får det samlede styringskravet for 2022 etter helseministerens sykehustale tirsdag 11. januar.

Styret for Helse Sør-Øst RHF vil bestå av følgende styremedlemmar:  

 • Svein Ingvar Gjedrem (styreleder)
 • Nina Tangnæs Grønvold (nestleder) ny
 • Bushra Ishaq
 • Einar Lunde
 • Harald Vaagaasar Nikolaisen ny
 • Peder Kristian Olsen ny
 • Kristin Vinje ny

Ansattvalgte:

 • Kirsten Brubakk
 • Christian Grimsgaard
 • Lasse Sølvberg

Styret for Helse Midt-Norge RHF vil bestå av følgende styremedlemmer:  

 • Odd Inge Mjøen  (styreleder) ny styreleder
 • Liv Stette (nestleder)
 • Steinar Kristoffersen
 • Siri Forsmo ny
 • Arnhild Holstad ny
 • Lasse Alstad Berre ny
 • Jarle Holberg ny

Ansattvalgte:

 • Lindy Jarosch-von Schweder
 • Tore Brudeseth
 • Anita Solberg

Styret for Helse Vest RHF vil bestå av følgende styremedlemmer:  

 • Agnes Landstad (styreleder) ny
 • Olin Johanne Henden (nestleder)
 • Gunnar Berge
 • Anne Karin Hamre ny
 • Oddvar Kaarbøe ny
 • Solfrid Borge ny
 • Tord Anton Haaland ny

Ansattvalgte:

 • Wenche Kristin Røkenes
 • Marie Skontorp
 • Egil Olsen

Styret for Helse Nord RHF vil bestå av følgende styremedlemmer:  

 • Renate Larsen (styreleder)
 • Inger Lise Strøm (nesteleder)
 • Kari Jørgensen
 • Svenn Are Jenssen
 • Rune Gjertin Rafaelsen ny
 • Henrik Olsen ny
 • Anne Husebekk ny

Ansattvalgte:

 • Ann-Mari Jenssen
 • Sissel Alterskjær
 • Kari B. Sandnes