Nye tall viser sju helnorske ulvekull

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Endelige bestandstall fra Rovdata viser at den norske ulvebestanden sist vinter var langt større enn bestandsmålet på tre helnorske valpekull. Det ble påvist sju helnorske valpekull, hvor av seks i revir innenfor ulvesonen. Dette betyr at rovviltnemndene har myndighet til å fatte vedtak om felling av ulv innenfor sine regioner. Dette gjelder også innenfor ulvesonen, hvor det tidligere ikke har blitt åpnet for lisensfelling.

En ny rapport fra Rovdata viser at det i 2015 ble bekreftet 43 valpekull totalt i Skandinavia. Av disse ble 32 påvist i Sverige, fire i svensk-norske grenserevir og sju i Norge. Dette er langt flere helnorske valpekull enn det vi tidligere har registrert.

- I fjor lå vi ett valpekull under målet. Det siste året har vi imidlertid hatt en stor vekst i den helnorske bestanden, uten at forvaltningsregimet er endret. Dette viser at det er krevende å forvalte ulv slik at vi hele tiden ligger så nær bestandsmålet som mulig, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. 

I dag er det kun ulv innenfor ulvesonen som teller med i vurderingen av hvorvidt bestandsmålet er oppnådd. Av de sju valpekullene i Norge var seks i helnorske revir innenfor ulvesonen, mens et valpekull ligger utenfor sonen. Dette er høyere enn dagens bestandsmål for ynglende ulv i Norge, som er tre valpekull innenfor ulvesonen.

Rovviltnemndene får myndighet

At bestandsmålet for ulv er nådd, får betydning for rovviltnemndenes myndighet til å beslutte eventuell kvote for lisensfelling og skadefelling av ulv. Fordi bestandsmålet ikke ble nådd i 2014, har denne myndigheten ligget hos Miljødirektoratet. Rovviltnemndene i region 4 og 5 overtar imidlertid nå myndigheten igjen. Vilkårene for felling, slik som at det må foreligge fare for skade, er imidlertid de samme.

- Selv om rovviltnemndene nå har fått myndighet, er det ønskelig at nemndene avventer eventuelle vedtak om kvote for lisensfelling til Stortinget har behandlet stortingsmelding "Ulv i norsk natur". Vi vil raskt etter at Stortinget har fattet sine vedtak gi nemndene nødvendig informasjon, sier Helgesen.

Her er pressemeldingen fra Rovdata:

http://rovdata.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4069/Markant-okning-i-antall-ulver-i-Norge.aspx