Nye tiltak fra EU for miljøvennlige kjøretøy

Europakommisjonen vil kutte mer av klimagassutslippene fra kjøretøy gjennom strengere krav og miljøvennlige insentiver til bilprodusenter.

'

Som andre del av EUs mobilitetspakke «Clean Mobility Package», kom Europakommisjonen i forrige uke med en rekke forslag som skal få ned klimagassutslippene i transportsektoren. Konkret handler det om nye CO2-krav til europeiske bilprodusenter. CO2-utslippene fra personbiler og varebiler skal reduseres med 15 prosent innen 2025 og med 30 prosent innen 2030, sammenlignet med 2021.

– Norge har spilt inn til EU at vi ønsker høye CO2-standarder. Hvis bilprodusentene lager null- og lavutslippsbiler, betyr jo det lavere utslipp også for oss når bilene importeres til Norge, forteller miljøråd ved EU-delegasjonen i Brussel, Stine Svarva.

Behov for bedre luftkvalitet

Om lag en fjerdedel av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor kommer fra transport, hvorav 75 prosent av disse fra veitransport. Og transportsektoren er en av de sektorene hvor utslippene fortsatt øker. Mobilitetspakken er derfor svært viktig for mange av EU-landene dersom de skal nå sine mål for reduksjon av klimagasser i ikke-kvotepliktig sektor, i tråd med Parisavtalen. Et annen viktig effekt av de nye initiativene er at det skal gi bedre luftkvalitet. Dette er et stort problem i mange europeiske byer og med strengere utslippskrav til kjøretøy vil luftkvaliteten bli bedre.

Insentiver til lavutslippsbiler

Europakommisjonen foreslår også insentiver som skal stimulere europeisk bilindustri til å utvikle null- og lavutslippsbiler. Kommisjonen foreslår opptil 800 millioner euro som kan gis i lån og støtte til infrastruktur til alternative drivstoff.

Mobilitetspakken som Europakommisjonen har lagt frem må først behandles av medlemslandene i Rådet og Europaparlamentet før den kan iverksettes. I den tredje delen av pakken, som skal legges frem i 2018, vil det komme flere tiltak for å redusere utslipp i tungtransportsektoren.

– Skal man levere utslippskutt i 2021 - 2030, må man legge føringer nå slik at bilprodusentene og landene kan planlegge og starte endringene nå, sier Svarva.

I forrige uke ble også EUs medlemsland enige om reglene for det europeiske kvotesystemet i perioden 2021-2030, under de pågående klimaforhandlingene i Bonn. Du kan lese mer om dette her.

Til toppen