Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20441-20460 av 24362 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Sparer fiskere for mye papirarbeid

  23.09.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriministeren vil forenkle prosessen for tildeling av fisketillatelser. - Dette er en sak mange fiskere har tatt opp med meg, og som jeg er glad for å få ryddet opp i. Prosessen rundt tildeling av fisketillatelser er i dag unødig tungrodd,

 • Statssekretær Pedersen deltar i den norsk-russiske kommisjonen for atomsikkerhet

  23.09.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Det 17. møtet i den norsk-russiske kommisjonen for atomsikkerhet finner sted i Polijarnye Zori på Kolahalvøya onsdag 24. september. Den norske delegasjonen ledes av statssekretær Bård Glad Pedersen.

 • Regjeringa vil utvikle Gjøvikbanen

  23.09.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Omlandet til Gjøvikbanen har store tilgjengelege areal som kan ta sin del av folkeauken på Austlandet. Det er òg positivt at togstasjonane ligg sentralt plassert i tettstadene på strekninga mellom Oslo og Gjøvik. Men for å gjere det attraktivt for

 • Kollektivtransport: 65 millionar kroner fordelt til Oslo/Akershus, Bergen og Trondheim

  23.09.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  I revidert nasjonalbudsjett i juni la regjeringspartia, Venstre og Kristeleg folkeparti inn ei ekstraløyving på 65 millionar kroner til kollektivtransport i dei største byområda. Samferdselsdepartementet har no fordelt desse pengane, slik at Oslo/

 • Stort behov for etter- og videreutdanning

  23.09.2014 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Lærernes kompetanse har blitt bedre, men fortsatt mangler en del lærere nok fordypning i undervisningsfagene sine. - Skolene og skoleeierne må legge til rette for at lærerne kan få det faglige påfyllet de har behov for og ønsker seg, sier

 • Stor satsing på politiet

  23.09.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Tre måneder etter at årets avgangskull ved politihøgskolen ble uteksaminert, er 408 av 631 personer i jobb i politiet.

 • Besøk finansministerens kontor

  23.09.2014 Nyhet Finansdepartementet

  På Ungøkonomi.no kan du lære om samfunnsøkonomi og statsbudsjettet, og nå kan du teste kunnskapen i spillet «Finansministerens kontor». Nivået er tilpasset elever i videregående skole, men passer også yngre og eldre som vil lære om offentlig

 • Seminar om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

  23.09.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet inviterte til seminar den 22. september med utgangspunkt i rapporten «Review of the Active Management of the Norwegian Government Pension Fund Global» av Andrew Ang, Michael W. Brandt og David F. Denison (2014).

 • FN: Dagsrapport 22. september, første dag av høynivåuka 2014

  23.09.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Årets politiske høydepunkt i FN er nå i gang. Høynivåuka markerer åpningen av FNs 69. generalforsamling. Her er stats- og regjeringssjefer, utenriksministre og andre ledere fra alle FNs medlemsland samlet for å drøfte politiske spørsmål og finne

 • Skoler til Benjaminprisen 2014

  23.09.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  - Den årlige utdelingen av Benjaminprisen til skolen som har utmerket seg i arbeidet mot rasisme og diskriminering, er viktig for arbeidet med elevenes arbeidsmiljø. Jeg vil oppfordre alle til å foreslå skoler til prisen, sier kunnskapsminister

 • Utlysning av midler til livssynsnøytrale seremonirom

  23.09.2014 Nyhet Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet lyser ut 2 millioner kroner til prosjekter for planlegging og etablering av livssynsnøytrale seremonirom. Søknadsfristen er 10. november 2014.

 • En tredjedel færre paragrafer

  23.09.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Første del av Sjøfartsdirektoratets forskriftsprosjekt er nå i havn. - En betydelig forenkling og forbedring for maritim næring, sier næringsminister Monica Mæland.

 • Enklere å ansette midlertidige

  23.09.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  - Fast ansettelse skal fortsatt være hovedreglen i norsk arbeidsliv, men regjeringen ønsker at det skal bli enklere å ansette midlertidig, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

 • Palestina inne i en kritisk fase

  23.09.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Palestina er inne i en kritisk fase. De neste månedene blir avgjørende for både den økonomiske og politiske utviklingen. Giverne må bidra med penger til gjenoppbygging av Gaza. Men bare lettelser i restriksjonene kan gi bærekraft for den

 • Rekordmange bedrifter søker SkatteFUNN

  23.09.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Langt flere bedrifter søker SkatteFUNN for sine innovasjonsprosjekter enn tidligere. I 2014 økte antall søknader i landbruks- og matsektoren med henholdsvis 50 prosent for skog og tre-sektoren og 14 prosent for jordbruk og mat-sektoren.

 • Forenklinger i jordbruksavtalen

  23.09.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede forenklinger av virkemidlene over jordbruksavtalen. Fylkesmann Lars Sponheim, Hordaland skal lede arbeidet.

 • Forsvarsattachéene ble brifet i Brussel

  22.09.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norske forsvarsattachéer og forsvarsråder som tjenestegjør verden rundt, var 16. og 17. september samlet i Brussel. EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk var en av mange ting de hadde på dagsordenen.

 • Oljedirektoratets vurdering av kraft fra land til Utsirahøyden

  22.09.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Som en del av oppfølgingen av Stortingets behandling av kraft fra land til Utsirahøyden i juni 2014 har departementet nå mottatt en faglig vurdering av Oljedirektoratet (OD) om problemstillingen.

 • Statssekretær Hans Brattskars deltakelse på FNs 69. generalforsamling

  22.09.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Åpningen av FNs 69. generalforsamling markeres med én uke med høynivåmøter, fra mandag 22. september til fredag 26. september. Den norske delegasjonen ledes av statsminister Erna Solberg.

 • Nasjonale eksperter - viktige nettverk

  22.09.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Torsdag 18. september var de norske nasjonale ekspertene invitert til Norges hus i Brussel for å bli oppdatert på regjeringens strategi for samarbeidet med EU, og for å knytte kontakt med de ansatte ved Norges delegasjon til EU.

Til toppen