Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20661-20680 av 25763 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forskningsrådet støtter sommerprogram for unge forskere

  17.12.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Hver sommer samles unge forskere fra hele verden hos forskningsinstituttet IIASA i Wien, Østerrike. Forskningsrådet støtter de norske deltakerne økonomisk. Søknadsfristen for sommerprogrammet 2015 er 15. januar.

 • Norges største ungdomsnæring

  17.12.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland viste til sin egen servitørerfaring da hun mottok en ny rapport om restaurant- og utelivsbransjen.

 • Kan få refundert behandling i utlandet

  17.12.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Pasienter vil nå kunne få refundert utgifter til sykehusbehandling i andre EØS-land. Dette er klart etter at Stortinget 16.desember samtykket til innlemmelse av pasientrettighetsdirektivet i EØS-avtalen.

 • Konsesjonskraftpris

  17.12.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Konsesjonskraftprisen for 2015 er fastsatt til 10,60 øre per kilowattime (kWh).

 • Høring - Investeringer i kull- og petroleumsselskaper

  17.12.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring rapporten fra ekspertgruppen for Statens pensjonsfond utlands virkemiddelbruk og investeringer i kull- og petroleumsselskaper.

 • EU etablerer dialog om grunnleggende rettsstatsprinsipper

  16.12.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  EU har i dag forpliktet seg til å etablere en intern dialog om medlemslandenes oppfølging av grunnleggende rettsstatsprinsipper slik de har forpliktet seg til gjennom EUs traktater. Dialogen vil finne sted på årlig basis.

 • Forslag om avprioritering av svarthalespove

  16.12.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Fuglearten svarthalespove foreslås nå avprioritert. Arten ble i 2011 en prioritert art etter naturmangfoldloven. Selv om grunneiere som har ønsket det har fått dispensasjon fra slåtteforbudet, har situasjonen blitt oppfattet som lite forutsigbar og

 • Ferjesambandet Anda-Lote: Avgang kvart 20. minutt

  16.12.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Det blir 20-minuttsavgangar på ferjesambandet E39 Anda-Lote i Nordfjord seinast ved starten av neste anbodsperiode, 1. januar 2017. Det går fram av budsjettforliket for 2015.

 • Ny nasjonal beredskapsplan mot pandemisk influensa

  16.12.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har nylig vedtatt en ny nasjonal beredskapsplan mot pandemisk influensa. Pandemier og større epidemier er en stor utfordring for samfunnssikkerheten og for helsetjenesten. Derfor er det viktig at vi har god beredskap for å håndtere en

 • Torsk året rundt

  16.12.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriministeren forenkler regler for levendelagring.

 • Meierivareprisene i EU fortsatte å falle

  16.12.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Prisene på meierivarer fortsetter å synke, grunnet god tilgang på varer for eksport og redusert import av meieriprodukter til Kina og Russland.

 • Nye nettsider

  16.12.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Forandringene er store på regjeringen.no. For de fleste vil sannsynligvis det visuelle og navigasjonen være det mest synlige. Dette er likevel bare en liten del av de nye nettsidene. Vi mener at den nye løsningen er bedre enn den gamle - og vi håper

 • Fiskeriministeren mottok Sjømatindustriutvalgets rapport

  16.12.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Sjømatindustrien har over mange år slitt med dårlig lønnsomhet. Utvalget peker på at situasjonen er blitt forverret de seneste år. Det er nødvendig å snu denne negative spiralen. Rapporten vi har fått gir et solid faglig grunnlag for en bred

 • Fordømmer terrorangrep mot skole i Pakistan

  16.12.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg fordømmer på det sterkeste terrorangrepet mot en skole i Peshawar i Pakistan i dag. Å angripe barn og lærere på denne måten er avskyelig, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Ekspertgruppe skal se på Forsvaret

  16.12.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Som en del av arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret har Forsvarsdepartementet nedsatt en ekspertgruppe. Ekspertgruppen skal se på Forsvarets forutsetninger for å kunne løse sine mest krevende oppgaver.

 • Økt satsing på idrett for utviklingshemmede

  16.12.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Ved nysalderingen av statsbudsjettet har Stortinget vedtatt et særskilt tilskudd på 2 mill. kroner til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) øremerket ivaretakelsen av utviklingshemmede utøvere. I tillegg skal 1 mill.

 • Nett-tv

  Halvårlig pressekonferanse

  16.12.2014 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg inviterer til halvårlig pressekonferanse 17. desember kl. 11.30.

 • Samferdselsdepartementet anker ikke postkassesak til Høysterett

  16.12.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Samferdselsdepartementet ønsker ikke å belaste motparten, som alle er privatpersoner, med en ny runde i retten når Stortinget likevel snart skal ta stilling til servicenivået for posttjenester, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Norges første realfagskommuner snart klare

  16.12.2014 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Nå kan alle kommuner søke om å bli en av Norges aller første realfagskommuner. Realfagskommunene blir en del av den nye, nasjonale realfagsstrategien som skal legges frem i 2015.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2014

  16.12.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2014 (pr. 12. desember)

Til toppen