Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20661-20680 av 23206 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ti millioner til brannsikring av stavkirker og tette trehusmiljøer

  14.05.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Norge har en rik og verdifull trehusbebyggelse. Brann er den største trusselen mot denne 1000 år gamle byggeskikken. Vi har 28 stavkirker og 180 tette trehusmiljøer som er særlig utsatt for trussel om brann. Brannen i Lærdal var en ny tragisk

 • Revidert nasjonalbudsjett 2014: Tunge køyretøy: 12,5 millionar kroner meir til kontroll

  14.05.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Fleire og meir målretta kontrollar av tunge køyretøy er viktig for å gjere vegtrafikken enda tryggare. Regjeringa foreslår difor ei tilleggsløyving på 12,5 millionar kroner over 2014-budsjettet til slik kontroll.

 • Revidert nasjonalbudsjett 2014: Omdisponeringer på bistandsbudsjettet

  14.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Regjeringen foreslår å omdisponere 419,6 millioner kroner innenfor bistandsbudsjettet, samt øke bevilgningen til EØS-finansieringsordningene med 300 millioner kroner for å kompensere for svekket kronekurs.

 • Forenkling og effektivisering av plan- og bygningsloven

  14.05.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner legger i dag frem forslag til enklere regler for plan- og byggesaker. Forslagene vil bidra til mindre byråkrati og bedre forutsigbarhet i byggesaker. Dette vil skape en enklere hverdag for

 • Revidert nasjonalbudsjett 2014: Flere personer uten lovlig opphold skal tvangsutsendes

  14.05.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke antall tvangsutsendelser av utlendinger uten lovlig opphold i Norge. Samtidig intensiveres innsatsen for å returnere utlendinger med tilknytning til det åpne rusmiljøet i Oslo.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Tilsegn om statleg tilskot til Sykkel-VM i Bergen i 2017

  14.05.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa ber Stortinget om fullmakt til å inngå ein avtale med Norges Cykleforbund, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune om å dekkje inntil 30 millionar kroner til sykkel-VM i Bergen i 2017.

 • Regjeringen vil innføre fritt behandlingsvalg

  14.05.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å styrke arbeidet med fritt behandlingsvalg og implementering av endringer i pasient- og brukerrettighetsloven med 17 millioner kroner.

 • Færre bompengeselskap og meir effektiv innkrevjing

  14.05.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa arbeider for å redusere bompengebelastinga for folk og næringsliv. Vi vil innføre ei ordning der ein kan redusere rentekostnadene for vegprosjekt og kompensere renteutgiftene over statsbudsjettet. Det gir grunnlag for lågare takstar i

 • Erstatninger ved avlingsskader

  14.05.2014 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  I 2013 var det betydelig større avlingsskader i jordbruket enn ved et normalår. Det var også betydelige overvintringsskader på eng over store deler av landet.

 • Regjeringen vil styrke skattebetalernes rettssikkerhet

  14.05.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  - For å verne om privatlivets fred og styrke skattebetalernes rettsikkerhet foreslår Regjeringen at reglene om innsyn i skattelistene strammes inn, sier finansminister Siv Jensen.

 • Avgiften på båtmotorer fjernes

  14.05.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår å fjerne avgiften på båtmotorer fra 1.juli i år. - Avgiften er ressurskrevende for myndighetene, og en fjerning kan bidra til raskere utskifting til nyere, mer drivstoffgjerrige og miljøvennlige båtmotorer, sier finansminister

 • Endring av avgiftsfrie kvoter ved innførsel av alkohol og tobakk

  14.05.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår at regelverket for avgiftsfri innførsel endres slik at den avgiftsfrie kvoten for tobakkvarer kan byttes med 1,5 liter avgiftsfri vin eller øl. - Hensikten med forslaget er å gi de reisende større valgfrihet, sier

 • Nye medlemmer i Karanteneutvalget

  14.05.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hanne Sophie Greve og Christian Hambro ble i dag oppnevnt som nye medlemmer i Karanteneutvalget. Hege Skjeie fortsetter som medlem av utvalget.

 • Nye 166 millioner kroner til humanitær bistand

  14.05.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - De humanitære behovene i 2014 er rekordstore. I revidert nasjonalbudsjett foreslår vi å øke bevilgningen med 166 millioner kroner for å kunne bidra med mer nødhjelp til Sør-Sudan, Syria og flere andre humanitære kriser, sier utenriksminister Børge

 • Revidert nasjonalbudsjett for 2014: Tilleggsbevilger utenlandsoperasjoner

  14.05.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringen foreslår å tilføre 123 millioner kroner for å finansiere Norges bidrag til NATOs mineryddestyrke, samt til operasjonene i Syria og Sør-Sudan. -Norge stiller aktivt opp i internasjonale operasjoner som bidrar til vår egen og internasjonal

 • Regjeringen vil avvikle kommunal medfinansiering

  14.05.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  I regjeringens forslag til kommuneproposisjon foreslår regjeringen å avvikle kommunal medfinansiering fra og med 2015. Dette er i tråd med regjeringsplattformen.

 • Varslar tiltak på Steinberg stasjon

  14.05.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Regjeringa varslar fleire tiltak for å betre regulariteten på jernbanen mellom Hokksund og Drammen, med ønske om å gjenåpne Steinberg stasjon.

 • Oppdatert inntektssystem for fylkeskommunene

  14.05.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I kommuneopplegget for neste år foreslår regjeringen et nytt inntektssystem for fylkeskommunene.

 • Revidert nasjonalbudsjett: 2,5 millionar til nye stolar og bord i Håkonshallen

  14.05.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å løyve 2,5 millionar kroner til nye stolar og bord i Håkonshallen.

 • Skatte- og avgiftsendringar i Revidert nasjonalbudsjett 2014

  14.05.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringa foreslår å fjerne båtmotoravgifta og å gjere dei avgiftsfrie kvotene ved innførsel av alkohol og tobakk meir fleksible. Vidare foreslår Regjeringa å stramme inn reglane for innsyn i skattelistene. Revidert nasjonalbudsjett inneheld også

Til toppen