Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20921-20940 av 21232 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forlenger frist for innlevering av anbud på helikopterruten Værøy – Bodø

  08.11.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er ikke kommet inn anbud på helikopterruten Værøy - Bodø innen fristen 5. november. Samferdselsdepartementet forlenger derfor anbudsfristen til 10. desember, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Orienterte partene i arbeidslivet om 2014-budsjettet

  08.11.2013 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg ledet i dag møtet i regjeringens kontaktutvalg for partene i arbeidslivet. På møtet gikk regjeringen igjennom neste års statsbudsjett, som ble lagt fram tidligere i dag.

 • Priv. til red.: : Statsråd Vidar Helgesens program veke 46

  08.11.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsråd Vidar Helgesen møter denne veka mellom anna EUs fiskerikommissær Maria Damanaki for politiske samtalar.

 • 49 rettsakter inn i EØS-avtalen

  08.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  På møtet i EØS-komiteen fredag 8. november ble 49 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er forordningen om reform av det europeiske arbeidsformidlingsnettverket EURES.

 • AgustaWestland til sluttforhandlinger om nye redningshelikoptre

  08.11.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har besluttet å innlede sluttforhandlinger med selskapet AgustaWestland Ltd. om levering av nye redningshelikoptre til erstatning for dagens Sea King.

 • Priv. til red.: Statsministerens program veke 46

  08.11.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg besøkjer mellom anna Bergen, Os og Fjell i Hordaland denne veka.

 • Forenkler kompensasjonsordningen for skadde veteraner

  08.11.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringen foreslår å forenkle kompensasjonsordningen for psykiske belastningsskader for å garantere at skadde veteraner får sin rettmessige kompensasjon uten opphold.

 • CO2-kompensasjon for industrien

  08.11.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Forskriften om CO2-kompensasjon for industrien ble vedtatt 26. september. Miljøverndepartementet har utarbeidet et dokument som oppsummerer den offentlige høringen og vår vurdering av høringsinnspillene. Det er også gitt forklaringer til ulike

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 46, 2013

  08.11.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 46, 2013.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (6/2013)

  08.11.2013 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Ny utgave av Samferdselsnytt fra samferdselsråden i EU-delegasjonen.

 • Ny handlingsplan mot radikalisering

  08.11.2013 Nyhet Radikalisering

  Regjeringen har startet arbeidet med en ny handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. - Handlingsplanen skal gi konkrete tiltakspunkter og bli et verktøy for alle dem som arbeider direkte med barn og unge, sier justis- og

 • Tre nye justisråder ved EU-delegasjonen

  08.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Astrid Solhaug, Torill Myhren og Thomas Alexander Hansen er nye justisråder ved EU-delegasjonen. Schengen-samarbeidet, personvernpakken, migrasjonsspørsmål og det felles europeiske grenseovervåkingssystemet Eurosur er blant sakene de vil følge i

 • Forhandler om bedre frihandelsavtale med Tyrkia

  08.11.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  En oppdatering av frihandelsavtalen med Tyrkia var det viktigste temaet da næringsminister Monica Mæland besøkte Tyrkia.

 • Økning på Miljøverndepartementets budsjett

  08.11.2013 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen begynner arbeidet med å forsterke klimaforliket og starte omstillingen til et lavutslippssamfunn.

 • Satser på lærere, høyere utdanning og forskning

  08.11.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringens viktigste satsing på kunnskapsområdet er etter- og videreutdanning av lærerne. I tillegg styrkes FoU-sektoren og universitetene.

 • Statsbudsjettet 2014: Styrker beredskapen

  08.11.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår en rekke tiltak for å bedre beredskapen i Norge. Blant annet vil regjeringen styrke Beredskapstroppen med 15 millioner kroner til økt bemanning, etablere en database over bombekjemikalier og gjøre situasjonssenteret i Justis- og

 • Statsbudsjettet 2014: Flere lukkede fengselsplasser

  08.11.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen vil øke kapasiteten i kriminalomsorgen ved å etablere ny lukket kapasitet innenfor eksisterende fengsler. I tillegg vil regjeringen øke bruken av straffegjennomføring i institusjon og styrke de frivillige organisasjonene i

 • Statsbudsjettet 2014: Styrker kapasiteten i domstolene

  08.11.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til domstolene med 10 millioner kroner i 2014. Det gjør at domstolene kan styrkes med om lag 11 dommere og syv saksbehandlere.

 • Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2014

  08.11.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg markerer en ny retning i skatte- og avgiftspolitikken. Mens Stoltenberg II-regjeringen økte skatte- og avgiftsnivået, reduserer denne regjeringen samlede skatter og avgifter.

 • Regjeringen øker støtten til utdanning for jenter i fattige land

  08.11.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen vil styrke innsatsen for utdanning i utviklingssamarbeidet og ta internasjonalt lederskap i arbeidet for at alle skal få utdanning. I forslag til statsbudsjett for 2014 får Det globale partnerskapet for utdanning (GPE) en økning på 50

Til toppen