Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 20921-20940 av 22874 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Financial Action Task Force skal evaluere Norge

  27.03.2014 Nyhet Finansdepartementet

  I dag kommer Financial Action Task Force (FATF) til Norge som en del av arbeidet med å vurdere Norges gjennomføring av FATFs reviderte anbefalinger om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

 • Endring av forskrift om forsikringsformidling § 2-1

  26.03.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i forsikringsformidlingsforskriften § 2-1 som innebærer en oppjustering av minstekravet til beløpsmessig størrelse av forsikringsformidleres lovpålagte ansvarsforsikring.

 • Informasjonsmøte med transportnæringen om aktuelle EU/EØS-saker

  26.03.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet inviterer til informasjonsmøte om aktuelle EU/EØS-saker på landtransportområdet, torsdag 3. april kl.13.00-15.30.

 • Bilateral avtale mellom Norge og Færøyane

  26.03.2014 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker helsar ny bilateral avtale mellom Noreg og Færøyane velkomen.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteens møte 4. april

  26.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger liste med omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 4. april 2014.

 • Sammen mot menneskehandel

  26.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Både Litauen og Norge har utfordringer med menneskehandel og med å følge opp dem som rammes. Gjennom samarbeid skal litauiske kommuner nå bli bedre til å hjelpe ofre.

 • Endelig rapport fra TBU kommer 31. mars

  26.03.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Beregningsutvalget leverer endelig rapport 31. mars.

 • Kulturministeren markerte byggestarten for nytt Nasjonalmuseum

  26.03.2014 Nyhet Kulturdepartementet

  Kulturminister Thorhild Widvey markerte 26. mars byggestarten av det nye Nasjonalmuseet sammen med administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.

 • Kvinner i landbruket

  26.03.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal har i dag møtt prosjektet "Kvinner, demokrati og deltaking" og fått presentert førebelse resultat frå ei nyleg avslutta spørjeundersøking om utfordringar for kvinner i landbruket.

 • Nytt verktøy for å redusere matsvinn

  26.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  ForMat har i dag lansert et nytt nettsted som skal hjelpe matindustrien og dagligvarehandelen til å redusere sitt matsvinn.

 • Forsøk med stemmerett for 16-åringar i 2015

  26.03.2014 Nyheit Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) inviterer kommunane til å søkje om å delta i forsøk med stemmerett for 16-åringar ved kommunevalet neste år. Søknadsfristen for kommunane er 1. juni.

 • Strengere regler for økologisk produksjon

  26.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Under rådsmøtet i landbruk 24. mars presenterte Europakommisjonen sitt forslag til nytt regelverk for økologisk produksjon. Regelverket er strengere for både produksjon i EU og import fra tredjeland. Landbruksråd Knut Øistad og matråd Bente Odlo

 • Ny møteplass for folkehelse

  26.03.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Samarbeid mellom frivillige organisasjoner og myndighetene er viktig i folkehelsearbeidet. Nå går Frivillighet Norge og Helse- og omsorgsdepartementet sammen for å lage en ny nasjonal møteplass for folkehelse som skal styrke samarbeidet mellom

 • Abelprisen til russisk matematiker

  26.03.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Abelprisen 2014 tildeles den russiske matematikeren Yakov G. Sinai, for hans vesentlige bidrag til dynamiske systemer, ergodeteori og matematisk fysikk. Sinai er i dag professor ved Princeton-universitetet i USA.

 • Åpnet forskningssenter for økt utvinning i Stavanger

  26.03.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  - Økt utvinning fra felt på norsk sokkel forlenger levetiden til produserende felt, og gir store inntekter til fellesskapet. En økning på bare en prosent av gjennomsnittet for feltene på norsk sokkel vil gi om lag 300 milliarder kroner i inntekter,

 • Den amerikanske riksrevisjonen: F-35-programmet stabiliseres

  26.03.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Den amerikanske riksrevisjonen GAO publiserte 24. mars årets rapport om fremgangen i det amerikanske F-35-programmet. Akkurat som i fjorårets rapport melder denne om at programmet nå gjør betydelige fremskritt, selv om flere utfordringer gjenstår.

 • Urbant landbruk

  26.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det bynære, profesjonelle landbruket og det urbane landbruket utfyller hverandre. De er begge en del av byenes helhetlige matvaresystem, og må sees i sammenheng. Det mener Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har utredet det urbane landbruket i Oslo.

 • Forsvarsministeren møter EUs forsvarsbyrå

  26.03.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltar på den årlige konferansen til EUs forsvarsbyrå (EDA) i Brussel torsdag 27. mars. Eriksen Søreide er deltar i en rundeborddiskusjon med temaet “European Defence Capabilities: Pool it or Loose it?”.

 • Ny rapport om kabotasje: Samferdselsministeren ber om innspill

  26.03.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottok i dag rapporten fra arbeidsgruppen som har sett på utfordringer knyttet til transport i Norge utført av utenlandske transportører, såkalt kabotasje. - Jeg ber om innspill fra bransjen og

 • Varierende avlinger i 2013

  26.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Potetprodusentene i nord opplevde et godt dyrkingsår med avlinger over gjennomsnittet, mens overvintringsskader ga lave jordbæravlinger for bærprodusentene i vest.

Til toppen