Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 22201-22220 av 25213 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Tine Sundtoft til Kenya

  19.06.2014 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Tine Sundtoft besøker Kenya neste veke. I Etiopia er det grøn vekst, skog og klimaforhandlingane som står på dagsorden, mens ho i Kenya skal delta i miljøforsamlinga i FN sitt miljøprogram, UNEP.

 • Næringsklynger på internasjonalt toppnivå

  18.06.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Den maritime klyngen i Møre og Romsdal og olje- og gassklyngen i Agder har fått status som Global Centres of Expertise (GCE). Disse blir Norges første næringsmiljøer på internasjonalt toppnivå.

 • Norge gir 60 millioner kroner i nødhjelp til Irak

  18.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg er svært bekymret for den økende konflikten i Irak. Det akutte nødhjelpsbehovet i Irak må møtes raskt. I første rekke er det behov for mat, vann, husly, helsehjelp og beskyttelse til sivilbefolkningen. Norge vil bidra med 60 millioner kroner i

 • Freder historiske kunnskapsbygg

  18.06.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  I dag ble det markert at 40 utvalgte kunnskapsanlegg landet rundt er fredet. I oppbyggingen av det moderne Norge etter 1814 representerer utdanningsinstitusjonene noen av våre viktigste offentlige bygningsmiljøer.

 • Regjeringen forenkler: Årsavgiften erstattes med forsikringsavgift

  18.06.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår å erstatte årsavgiften på bil med en avgift på trafikkforsikringer. Omleggingen vil forenkle og gi større fleksibilitet for bileiere. Forslaget er en del av Regjeringens tiltak for å forenkle og effektivisere skatte- og

 • Freder historiske kunnskapsbygg

  18.06.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Utdanningsinstitusjonenes historie er grundig dokumentert gjennom Landsverneplanen for Kunnskapsdepartementet. Nå blir 40 anlegg landet rund fredet.

 • Norsk næringsliv er digitalt – men kan bli enda bedre

  18.06.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statssekretær Paul Chaffey har fått overlevert undersøkelsen "Hindre for digitalisering i næringslivet". Rapporten er utarbeidet av KPMG som et ledd i oppfølging av stortingsmeldingen Digital agenda for Norge. KPMG har gjennomført en

 • Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

  18.06.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har

 • Internasjonale priser på korn og meieriprodukter faller

  18.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I mai fortsatte prisene på internasjonale meieriprodukter og mais og hvete å falle, mens internasjonale fjørfepriser og kjøttpriser holdt seg stabile.

 • Høringsforslag om å sette den nye straffeloven i kraft

  18.06.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen sender på høring et lovforslag om å sette straffeloven 2005 i kraft. Forslaget dreier seg om justeringer i regelverket som bør gjøres for at den nye straffeloven skal kunne tre i kraft neste sommer.

 • Innovasjonspris til Arendal kommune

  18.06.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Arendal kommune ble onsdag tildelt kommunesektorens innovasjonspris på 500.000 kroner. Skien og Narvik var også i finaleheatet og mottok diplom og gode ord for sitt innovasjonsarbeid.

 • Verden trenger rene og produktive hav

  18.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Vi trenger rene og produktive hav for å opprettholde vårt livsgrunnlag. Jo bedre vi tar vare på havet, jo bedre kan havet hjelpe oss til å møte våre behov, sa utenriksminister Børge Brende på konferansen Our Ocean i Washington denne uken.

 • Natos utenriksministermøte 24. og 25. juni

  18.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Natos utenriksministermøte holdes i Natos hovedkvarter i Brussel 24. og 25. juni. Sentrale tema vil være Russland/Ukraina, Afghanistan og forberedelser til Natos toppmøte i september.

 • Styrker innsatsen mot tvangsekteskap før sommeren

  18.06.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Hver sommer er det flere tilfeller av ungdom som blir utsatt for tvangsekteskap i forbindelse med reiser til utlandet. Nå er det lansert en app som skal gi informasjon til ungdom som står i fare for tvangsekteskap. I tillegg har barne, likestillings

 • Stemmerettsjubileets sluttrapport

  18.06.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Rapporten redegjør for planlegging, gjennomføring og budsjett. Sist i rapporten foreligger en kronologisk oversikt over alle arrangementene i jubileumsåret.

 • Lusetall bekymrer fiskeriministeren

  18.06.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Oppdrettsnæringen går en krevende sommer i møte. Faren for økt resistens mot lusemedikamenter er alvorlig. Nå må vi få fullt trykk på alternative metoder, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en kommentar til Mattilsynets luserapport.

 • IEAs nye markedsutsikter for olje og gass frem til 2019

  18.06.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Det internasjonale energibyrået (IEA) presenterer i dag nye rapporter for olje- og gassmarkedene for de neste fem årene. Dette skjedde på Olje- og energidepartementets seminar i Oslo.

 • Reindriftsavtalen 2014 behandlet i Stortinget

  18.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har deltatt i debatt på Stortinget i behandlingen av Reindriftsavtalen 2014/2015, og endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.

 • Høring om kunst og kultur i opplæringen

  18.06.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Den 24. april leverte ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen sin rapport - Det muliges kunst. Rapporten er nå til høring frem til 20. juni.

 • Fylkesnytt fra Oppland 1/2014

  18.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Oppland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om at det hogges for 345 millioner kroner i Oppland.

Til toppen