Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 22401-22420 av 23934 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Klima- og miljøministeren til NTNU 25. februar

  21.02.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Trondheim er et teknologisk kraftsentrum med NTNU og SINTEF som spydspisser innen utdanning og forskning på klima- og energiutfordringene. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft inviterer til debattmøte om forskningens bidrag til lavutslippssamfunnet

 • Eksport av massevirke fra Østlandsskogbruket

  21.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Flere aktører i skognæringen har i løpet av 2013 etablert eksport av massevirke med båt fra Drammen. Utfordringen nå blir å finne et godt og rasjonelt opplegg for sjøtransporten.

 • 2014 - Skogstrategiåret er motto for årets Østerdalskonferanse

  21.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Østerdalskonferansen arrangeres for andre år i Elverum 5. - 6. mars. Blant foredragsholderne er statssekretær i Finansdepartementet, Jon Gunnar Pedersen, som har foredragstittel: Hvordan kan skogen bli like viktig i 2114 som i 1814? Leder av Høyres

 • Norge slutter seg til sanksjoner mot Ukraina

  20.02.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  EU har i kveld besluttet å innføre sanksjoner mot myndighetspersoner i Ukraina. - Situasjonen i landet er svært kritisk, med et stadig økende antall drepte. Norge vil slutte seg til sanksjonene som et samlet EU stiller seg bak, sier

 • Åpner ikke for røyking av heroin på sprøyterommet i Oslo

  20.02.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen sier nei til røyking av heroin på sprøyterommet i Oslo.

 • En million til dansk-norsk samarbeid

  20.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg er glad for at regjeringens gave i anledning grunnlovsjubileet går til Fondet for Dansk-norsk samarbeid, sa statssekretær Morten Høglund da han overrakte en million kroner på Lysebu i Oslo 20. februar.

 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie til Kristiansund og Molde måndag 24. februar

  20.02.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Måndag 24. februar besøkjer Bent Høie Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal, Råkhaugen dagsenter og Molde behandlingssenter. Statsråden skal og ha møter med tillitsvalde ved sjukehusa i Molde og Kristiansund og med leiinga i Helse

 • Deltok i EU-landenes justis- og innenrikskomitemøte

  20.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Nestleder i Stortingets justiskomite, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), deltok da ledere av justiskomiteene fra EU-landene møttes i Aten 17. februar.

 • Utlysing: Næringslivssamarbeid med Polen

  20.02.2014 Nyheit Utenriksdepartementet

  Norske verksemder og forskingsinstitusjonar er invitert til å vere med å gjere europeiske næringsliv grønare. Over 150 millionar kroner er tilgjengeleg for samarbeidsprosjekt med polsk næringsliv.

 • Eriksson på uanmeldt tilsyn

  20.02.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  - Samarbeidsprosjektet er et nybrottsarbeid for å stanse organisert arbeidsmiljøkriminalitet. Jeg vil ha flere slike rundt omkring i landet, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

 • Kommuneparlamentarisme fungerer etter hensikten

  20.02.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Parlamentarisme i norske kommuner og fylker har fungert som forutsatt. Ansvaret for beslutningene som treffes er blitt tydeligere, skillelinjene i politikken kommer klarere frem og den folkevalgte styringen har økt.

 • Regjeringens gave til grunnlovsjubileet

  19.02.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen gir i anledning grunnlovsjubileet én million kroner til Fondet for dansk-norsk samarbeid. Gaven går til ungdomsutveksling mellom Norge og Danmark. Statssekretær Morten Høglund overrekker gaven på Lysebu torsdag 20. februar.

 • Private rusinstitusjoner er billigere enn offentlige

  19.02.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  En sammenligning av kostnader og kvalitet mellom private og offentlige rusinstitusjoner viser at døgnkostnadene for de private institusjonene er billigere enn for de offentlige. De offentlige institusjonene har imidlertid mer behandlerpersonell per

 • Høyt og lavt i Brussel

  19.02.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Både høytsvevende og jordnære saker sto på programmet da næringsminister Monica Mæland besøkte EU-hovedstaden Brussel.

 • Forlik mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Norsk Eiendomsinformasjon as

  19.02.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det er inngått forlik i saken mellom Norsk Eiendomsinformasjon as og Kommunal- og moderniseringsdepartementet om betaling for eiendomsdata til Statens kartverk for årene 2011-2013.

 • Revisjonsgjennomgang av GGGI er nå tilgjengelig

  19.02.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Tine Sundtoft besluttet 22. oktober 2013 å fryse Norges planlagte kjernebidrag til organisasjonen Global Green Growth Institute (GGGI).

 • EU-erklæring om behandlingen av menneskerettighetsforkjempere i Kina

  19.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  1. februar sluttet Norge seg til EUs erklæring om behandlingen av menneskerettighetsforkjempere og deres slektninger i Kina.

 • Olje- og energiminister Tord Lien besøkte Gassco og Kårstø

  19.02.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien besøkte tirsdag gasstransportselskapet Gassco på Karmøy og gassprosesseringsanlegget Kårstø i Rogaland. Statsrådens første besøk hos Gassco ble markert med et allmøte for de ansatte og ledelsen.

 • Priv. til red.: Statsministeren til Nuclear Security Summit

  19.02.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltar på Nuclear Security Summit (NSS) i Den Haag, 24. - 25. mars.

 • Arbeidslivsfag som eit alternativ til framandspråk

  19.02.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Arbeidslivsfaget blir eit permanent fag i fag- og timefordelinga frå og med skoleåret 2015/2016. Dette gjer det mogleg for skolane å gje elevane eit meir praktisk tilbod enn framandspråk.

Til toppen