Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 22661-22680 av 27475 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Enklere tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

  24.11.2014 Nyhet Kulturdepartementet

  Regjeringen vil forenkle tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Nå har departementene gjennomgått sine tilskuddsordninger og funnet forenklingstiltak. Mange av forenklingstiltakene vil gjennomføres allerede i løpet av 2014.

 • Toppmøte om lese- og skrivevansker

  24.11.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Opp mot 20 prosent av elevene i skolen sliter med å lese- og skrive. På et toppmøte 24. november fikk regjeringen de første innspillene til arbeidet med en ny lesestrategi.

 • Natos utenriksministermøte 2. desember og Isil-møte 3. desember

  24.11.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Natos første ministermøte etter toppmøtet i Wales finner sted i Brussel 2. desember, fulgt av et Isil-møte mellom koalisjonslandene 3. desember. Utenriksminister Børge Brende deltar på begge.

 • Nytt forskingssenter for fôrressurser

  24.11.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug gratulerer Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med Foods of Norway, Norges første Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) på landbruks- og matområdet.

 • Priv. til red.: Statsministeren besøkjer Riga

  24.11.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg besøkjer Riga måndag 8. desember i samband med at Latvia skal ta over EU-formannskapet. Statsministeren skal ha politiske samtaler mellom anna om det komande latviske EU-formannskapet, leggje ned krans på fridomsmonumentet

 • - En spennende fremtid

  24.11.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien besøkte mandag Sandnessjøen og Alstahaug kommune i Nordland. Kommunen har betydelig virksomhet knyttet til olje- og gassproduksjon i Norskehavet.

 • Økte internasjonale hvete- og maispriser

  24.11.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FAOs (FNs mat- og landbruksorganisasjons) prisindeks på landbruksvarer viser samlet uendret nivå fra september til oktober. Mens indeksene for kjøtt og meierivarer gikk ned, steg indeksen for korn, matoljer og sukker. Matprisindeksen har falt siden

 • Løft for utvalgte kulturlandskap i jordbruket

  24.11.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mye aktivitet og dugnadsarbeid er lagt ned i de utvalgte kulturlandskapsområdene i Norge det siste året. Enkelte har også etablert ny næringsvirksomhet som er basert på verdier som ligger i områdene.

 • Veka som var - veke 47

  24.11.2014 Nyheit Utenriksdepartementet

  Ein slags einhjørning er funnen i Slovenia og du kan faktisk kjøpe deg hus på Sicilia for berre ein euro. Få med deg det uhøgtidelege nyhendebilete frå veka som var her.

 • Ingen endring i melkekvotene for 2015

  24.11.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i dag gjennomført kvotedrøftinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. På bakgrunn av dette har Landbruks- og matdepartementet fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 1,03 og

 • Seminar om norsk økonomi i endring

  24.11.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Mandag 8. desember arrangerte Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål et åpent seminar om utfordringer for norsk økonomi som følge av utsiktene til lavere etterspørsel fra petroleumsvirksomheten og svekket bytteforhold

 • Glad Pedersen til Genève

  24.11.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Bård Glad Pedersen er i Genève 25. og 26. november for å ha møter om menneskerettigheter og humanitære utfordringer.

 • Ny stortingsmelding om forsvarsindustrien

  24.11.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Regjeringen vil utarbeide en ny stortingsmelding om forholdet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien. Hovedformålet med meldingen vil være å videreutvikle en strategi for samarbeidet mellom Forsvaret og industrien i Norge som tar hensyn til

 • Nett-tv

  Difi-seminar: Hvordan få full effekt av IKT-investeringene

  24.11.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  God porteføljestyring fører til bedre prioritering av tiltak og ressurser og gir økt gevinst for virksomhetene. Dette Difi-semiaret gir faglig påfyll til offentlige virksomheter som ønsker å høste gevinster av digitaliseringsarbeidet.

 • Diskuterte radikalisering og valdeleg ekstremisme

  24.11.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Framandkrigarar er ei utfordring for mange europeiske land. Korleis dagens juridiske rammeverk påverkar vår evne til å møte problemet var temaet på eit seminar i Noregs Hus 6. november.

 • Brende til London

  24.11.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende besøker London, 24. - 25.11.2014. Under besøket skal han blant annet møte den britiske utenriksministeren Philip Hammond.

 • Rapport om overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten

  24.11.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Skattedirektoratet har i dag oversendt en rapport til Finansdepartementet med forslag til hvordan skatteoppkrevingen kan organiseres i Skatteetaten. Rapporten viser at Skatteetaten kan utføre skatteoppkrevingen med 526 årsverk færre enn kommunene

 • Fikk innspill til ny lesestrategi

  24.11.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Opp mot 20 prosent av elevene i skolen sliter med å lese- og skrive. På et toppmøte i dag fikk statsministeren de første innspillene til regjeringens nye lesestrategi.

 • EU/EØS-konferanse på nett-tv

  24.11.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Hvordan kan næringsliv, organisasjoner og forvaltning jobbe sammen for å oppnå best mulig vilkår i EU? Dette er tema når NHO og Nærings- og fiskeridepartementet i dag inviterer til konferanse.

 • Samferdselsministeren i brev til EU: Foreslår nye kompetansekrav for kjøring på vinterføre for yrkessjåfører

  24.11.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Mange lastebilsjåfører er ikke godt nok forberedt for norske vinterveier. Uerfarne sjåfører eller teknisk dårlige kjøretøy er en utfordring for trafikksikkerheten, og bidrar til dårligere fremkommelighet vinterstid. Utenlandske sjåfører er