Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 22701-22720 av 25719 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høyere sykefravær i Norge enn i andre land

  19.06.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Norge har i internasjonale sammenligninger et høyt sykefravær som verken kan forklares med forskjeller i hvordan sykefraværet måles, eller av forskjeller i maks varighet eller andre regler for sykmelding.

 • 1 million kr til å styrke barn og unges kunnskap om sjømatnæringen

  19.06.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Satsing på barn og unge er den viktigste investeringen vi kan gjøre for fremtidens sjømatnæring. Vi vil gi barn og unge et innblikk i hva sjømatnæringen tilbyr av muligheter for naturvitenskaplige og teknologiske fag, sier fiskeriminister

 • Tømmerhogst for 345 millioner kroner i Oppland

  19.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I 2013 ble det hogd 1,2 millioner kubikkmeter tømmer til en verdi av 345 millioner kroner i Oppland.

 • Det handler om å bry seg på arbeidsplassen

  19.06.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Bygge- og anleggsnæringen er en av våre største og viktigste næringer, men også mest utsatt for skader og ulykker. Næringen og partene i arbeidslivet ser nå behovet for en samlet innsats for å forebygge skader og ulykker i bygge- og anleggsnæringen.

 • Ny rapport fra Beregningsutvalget kommer fredag

  19.06.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Ny rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene blir offentliggjort fredag. 20. juni.

 • – Europa har et ansvar for Libya

  19.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Situasjonen i Libya har nådd et kritisk punkt. Volden brer om seg, økonomien stuper og folket har mistet tilliten til den politiske prosessen. Under et seminar på Norges Hus i forrige uke diskuterte man hva Europa kan gjøre.

 • Tine Sundtoft til Kenya

  19.06.2014 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Tine Sundtoft besøker Kenya neste veke. I Etiopia er det grøn vekst, skog og klimaforhandlingane som står på dagsorden, mens ho i Kenya skal delta i miljøforsamlinga i FN sitt miljøprogram, UNEP.

 • Næringsklynger på internasjonalt toppnivå

  18.06.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Den maritime klyngen i Møre og Romsdal og olje- og gassklyngen i Agder har fått status som Global Centres of Expertise (GCE). Disse blir Norges første næringsmiljøer på internasjonalt toppnivå.

 • Norge gir 60 millioner kroner i nødhjelp til Irak

  18.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg er svært bekymret for den økende konflikten i Irak. Det akutte nødhjelpsbehovet i Irak må møtes raskt. I første rekke er det behov for mat, vann, husly, helsehjelp og beskyttelse til sivilbefolkningen. Norge vil bidra med 60 millioner kroner i

 • Freder historiske kunnskapsbygg

  18.06.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  I dag ble det markert at 40 utvalgte kunnskapsanlegg landet rundt er fredet. I oppbyggingen av det moderne Norge etter 1814 representerer utdanningsinstitusjonene noen av våre viktigste offentlige bygningsmiljøer.

 • Regjeringen forenkler: Årsavgiften erstattes med forsikringsavgift

  18.06.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår å erstatte årsavgiften på bil med en avgift på trafikkforsikringer. Omleggingen vil forenkle og gi større fleksibilitet for bileiere. Forslaget er en del av Regjeringens tiltak for å forenkle og effektivisere skatte- og

 • Freder historiske kunnskapsbygg

  18.06.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Utdanningsinstitusjonenes historie er grundig dokumentert gjennom Landsverneplanen for Kunnskapsdepartementet. Nå blir 40 anlegg landet rund fredet.

 • Norsk næringsliv er digitalt – men kan bli enda bedre

  18.06.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statssekretær Paul Chaffey har fått overlevert undersøkelsen "Hindre for digitalisering i næringslivet". Rapporten er utarbeidet av KPMG som et ledd i oppfølging av stortingsmeldingen Digital agenda for Norge. KPMG har gjennomført en

 • Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

  18.06.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har

 • Internasjonale priser på korn og meieriprodukter faller

  18.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I mai fortsatte prisene på internasjonale meieriprodukter og mais og hvete å falle, mens internasjonale fjørfepriser og kjøttpriser holdt seg stabile.

 • Høringsforslag om å sette den nye straffeloven i kraft

  18.06.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen sender på høring et lovforslag om å sette straffeloven 2005 i kraft. Forslaget dreier seg om justeringer i regelverket som bør gjøres for at den nye straffeloven skal kunne tre i kraft neste sommer.

 • Innovasjonspris til Arendal kommune

  18.06.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Arendal kommune ble onsdag tildelt kommunesektorens innovasjonspris på 500.000 kroner. Skien og Narvik var også i finaleheatet og mottok diplom og gode ord for sitt innovasjonsarbeid.

 • Verden trenger rene og produktive hav

  18.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Vi trenger rene og produktive hav for å opprettholde vårt livsgrunnlag. Jo bedre vi tar vare på havet, jo bedre kan havet hjelpe oss til å møte våre behov, sa utenriksminister Børge Brende på konferansen Our Ocean i Washington denne uken.

 • Natos utenriksministermøte 24. og 25. juni

  18.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Natos utenriksministermøte holdes i Natos hovedkvarter i Brussel 24. og 25. juni. Sentrale tema vil være Russland/Ukraina, Afghanistan og forberedelser til Natos toppmøte i september.

 • Styrker innsatsen mot tvangsekteskap før sommeren

  18.06.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Hver sommer er det flere tilfeller av ungdom som blir utsatt for tvangsekteskap i forbindelse med reiser til utlandet. Nå er det lansert en app som skal gi informasjon til ungdom som står i fare for tvangsekteskap. I tillegg har barne, likestillings

Til toppen