Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 22721-22740 av 23693 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Mæland møtte Yara-ledelsen

  07.01.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland hadde i dag møte med styreleder Bernt Reitan og konsernsjef Jørgen Ole Haslestad i Yara International ASA.

 • Pasientens helsetjeneste

  07.01.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Tirsdag 7. januar presenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie samlet sine styringsbudskap, politiske mål og forventninger til sykehusene.

 • Norge gir humanitær bistand til Hellas

  07.01.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Gjennom EØS-midlene skal Norge bidra med over 40 millioner kroner til strakstiltak for fattige og hjemløse i Hellas. Støtten skal blant annet brukes på matutdeling og helsetjenester.

 • Morten Reymert ny styreleder i SSB

  07.01.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har oppnenvt Morten Reymert som ny leder av styret for Statistisk sentralbyrå (SSB). Visesentralbanksjef Jan Fredrik Qvigstad oppnevnes samtidig til nestleder i styret.

 • Akkreditering til internasjonal konferanse om Syria (Genève II)

  06.01.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Det vil bli avholdt en internasjonal konferanse om Syria (Genève II) i Montreux i Sveits 22. januar 2014. Utenriksminister Børge Brende vil etter planen delta på konferansen. Praktiske opplysninger er på FNs nettsider.

 • Forhandlingene om Reindriftsavtalen 2014/2015

  06.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) overleverte i dag Staten ved Landbruks- og matdepartementet sitt krav til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2014/2015. Kravet har en økonomisk ramme på 122,2 millioner kroner. Det er en økning på 12,7

 • Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen: Synfaring og møte i Nordfjord og på Sunnmøre 13. – 14. januar

  06.01.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er i dagane 13. - 14 januar i Nordfjord og på Sunnmøre, der han skal på synfaring og ha fleire møte med lokale styresmakter og vegselskap i samband med at Samferdselsdepartementet skal ta stilling til val av

 • Færre timar i jordbruket

  06.01.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  I alt vart det utført 88,3 millionar timar arbeidsinnsats i norsk jordbruk frå 1. mars 2012 til 28. februar 2013. Det er 6,2 millionar færre timeverk enn tre år tidlegare Det syner førebelse tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

 • Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

  06.01.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har

 • Hunder hjelper barn i Ungarn

  06.01.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Uten støtte fra EØS-midlene kunne vi aldri ha hjulpet så mange barn, sier Sándor Kozup i Blue Star. Den ungarske organisasjonen har fått støtte fra Norge til å bruke hunder for å hjelpe barn med læringsvansker.

 • Rekordår for norsk sjømateksport

  06.01.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - 2013 har vært et drømmeår for laksenæringen, men andre deler av norsk sjømatnæring sliter i motbakke, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 • Jernbaneverket skal utrede fremtidig godsterminal i Bergen

  06.01.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Kapasiteten på godsterminalen i Bergen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi arbeidet med å se på fremtidige løsninger og alternativer til dagens terminal på Nygårdstangen. Samferdselsdepartementet vil om kort tid gi Jernbaneverket i

 • Handlingsplan for kollektivtransport legges fram første halvår 2014

  06.01.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen har store ambisjoner for kollektivtransporten. På dette området er regjeringsplattformen så omfattende at det er nødvendig med mer tid for å gjøre ferdig handlingsplanen for kollektivtransport. Vi legger opp til å presentere planen i

 • Gjeldende retningslinjer for Belønningsordningen videreføres

  06.01.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Da Nasjonal transportplan 2014-2023 ble lagt fram våren 2013, varslet den forrige regjeringen endrede retningslinjer fra og med 1. januar 2014 for Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Nye forutsetninger

 • Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøker USA 7. – 10. januar

  06.01.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvarsministeren skal ha møte med forsvarsminister Chuck Hagel i Washington fredag 10. januar. Hun vil i tillegg gjennomføre en rekke andre møter i Washington og New York i perioden 7.-10. januar, blant annet for å drøfte transatlantisk

 • Direkte forhandlinger mellom partene i Sør-Sudan

  05.01.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg er glad for at den regionale samarbeidsorganisasjonen IGAD nå har klart å bringe partene i konflikten i Sør-Sudan til forhandlingsbordet. Verdens yngste nasjon trues av borgerkrig og partene i konflikten må ta ansvar for å hindre videre

 • Samferdselsministeren deltar på minnemarkering for trafikkofre i Vestfold

  03.01.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltar på arrangementet ”Lys til ettertanke” i Skjee kirke i Vestfold søndag 5. januar.

 • Samferdselsministeren besøker Aust-Agder tirsdag 7. januar

  03.01.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøker Aust-Agder 7. januar. Han møter lokale myndigheter, Redningsselskapet og Post- og teletilsynet.

 • Ekspertutvalg skal se på oppgaveløsning i kommunene

  03.01.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner setter ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg, som skal foreslå kriterier som har betydning for oppgaveløsningen i kommunene.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 2, 2014

  03.01.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 2, 2014.

Til toppen