Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 22761-22780 av 26083 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

  09.07.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket på høring. Forslaget tar sikte på å forenkle dagens regelverk uten at formålene med tilskuddsordningene endres.

 • Testturbin for offshore vind på Smøla

  09.07.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har besluttet at Statkraft får bygge sin planlagte testturbin for offshore vind på Smøla. Turbinen skal brukes til å teste, kvalifisere og høste driftserfaringer som kan være aktuelle i fremtidige offshore

 • Privatiserer Mesta

  09.07.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland (H) starter prosessen for å selge statens aksjer i Mesta.

 • Høring - Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

  09.07.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt forslag til forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg på høring. Frist for kommentarer er 15. september 2014.

 • Klargjør vilkår og kriterier for vurdering av skadefelling og skadepotensial

  09.07.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har klargjort vilkår og kriterier for vurdering av skadefelling av rovdyr og hva som ligger i begrepet ”skadepotensial”. Brev om dette er sendt til rovviltnemndene, fylkesmennene og Miljødirektoratet.

 • Utlysing: Norsk-latvisk forskingsprogram

  09.07.2014 Nyheit Utenriksdepartementet

  Gjennom EØS-midla er det no lyst ut over 36 millionar kroner til samarbeidsprosjekt mellom latviske og norske forskarar. Frist for å søke om støtte er 30. september 2014.

 • 5000 personer i deltidsstilling får rett til offentlig tjenestepensjon

  09.07.2014 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialdepartementet foreslår å redusere minstegrensene for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse. Endringene omfatter også pensjonsordningene for sykepleiere og for apotekvirksomhet.

 • Trebroer for millioner

  09.07.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Da Landbruks- og matdepartementet rundt årtusenskiftet etablerte en egen satsing på økt bruk av tre var (og er) visjonen at Norge skal være et forbilde i verdiskapende foredling og ny bruk av tre. For trebroer kan man nå med en viss rett si at man

 • EU-erklæring om restriktive tiltak i forbindelse med av handlinger som truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet

  08.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  7. juli sluttet Norge seg til EUs erklæring om restriktive tiltak i forbindelse med handlinger som underminerer eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet.

 • EU-erklæring om restriktive tiltak mot Syria

  08.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  7. juli sluttet Norge seg til EUs erklæring om restriktive tiltak mot Syria.

 • EU-erklæring om FNs internasjonale dag til støtte for ofre for tortur

  08.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  26. juni sluttet Norge seg til EUs erklæring om FNs internasjonale dag til støtte for ofre for tortur.

 • Ambisiøst mål om miljøvennlige varer

  08.07.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Starten på internasjonale forhandlinger om en ny internasjonal avtale om liberalisering av handel med såkalte miljøvarer ble lansert i Geneve i dag.

 • Retten til miljøinformasjon må styrkes

  08.07.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Internett og sosiale medier gjør det lettere å få tak i miljøinformasjon og dele den med andre. Dermed kan folk også påvirke miljøpolitikken. Dette var et viktig tema på møtet i konvensjonen om miljøinformasjon i Maastricht i forrige uke.

 • Skaper arbeidsplasser for romfolk

  08.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  I Slovakia er arbeidsledigheten blant romfolk 80 prosent. I et fattig område bidrar Norge til å skape arbeidsplasser for romfolk gjennom økologisk landbruk.

 • Norge deltar i forhandlinger om friere handel med miljøvarer

  08.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  I dag lanseres forhandlinger om en ny internasjonal avtale om friere handel med miljøvarer. Avtalen skal legge til rette for økt handel med varer som bidrar til grønn vekst og bærekraftig utvikling.

 • Bedre forbrukerinformasjon om alkoholholdige drikker

  08.07.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet sender i dag ut forslag om endringer i alkoholforskriftens bestemmelser om alkoholreklame.

 • Norsk støtte til urfolks deltakelse på klimatoppmøte

  08.07.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Norge støtter urfolksdeltakelse på FNs klimatoppmøte i Peru i desember med 6,5 millioner kroner.

 • Startskudd for Det grønne klimafondet

  08.07.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Bidragsytere til Det grønne klimafondet har holdt sitt første møte i Oslo. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og utenriksminister Børge Brende var vertskap for møtet, som samlet deltakere fra 24 land.

 • Oppland er fylket med flest dyr på utmarksbeite

  08.07.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I Norge er det totalt 11 282 000 dekar jordbruksareal og i underkant av ti prosent av dette befinner seg i Hedmark. Andre fylker med mindre totalareal har en høyere andel jordbruksareal, men Oppland er sammen med Hedmark og Rogaland de fylkene som

 • Uken som var – uke 27

  07.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Denne uka har vi hørt om verdensmesterskapet i konebæring, fremtidens selvdrevne biler og om nederlenderen som har laget en kongelig tronstol av 200 køller.