Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 22781-22800 av 30278 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Dublinreturene til Italia normaliseres igjen

  02.07.2015 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Fordi mottaksforholdene for barnefamilier i Italia har blitt bedre, har Utlendingsdirektoratet (UDI) foreslått for Justis- og beredskapsdepartementet at man ikke lenger skal innhente en garanti fra italienske myndigheter før en overføring av barn og

 • Utbredt samarbeid om IKT-drift i offentlig sektor

  02.07.2015 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  En ny rapport viser at det er utbredt samarbeid om IKT-drift i offentlig sektor i Norge, særlig blant kommuner og fylkeskommuner. Rapporten, som er utarbeidet av Nexia, viser at det i dag finnes 150-200 kommunale og statlige datasentre i Norge.

 • Nye regler om kriseberedskap i jernbanesektoren frå 1. juli

  02.07.2015 Nyheit Samferdselsdepartementet

  - Stortinget har vedteke endringar i jernbaneloven som gjer det mogeleg å etablere nærmare krav til jernbaneaktørane for å sikre jernbanen mot terrorhandlingar og andre tilsikta uønskte handlingar. Samferdselsdepartementet har tidlegare gjeve

 • 13 millioner kroner til barn og unge i større bysamfunn

  02.07.2015 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Tilskuddsordningen Barn- og ungdomstiltak i større bysamfunn er styrket i revidert nasjonalbudsjett 2015. 13 millioner kroner tildeles nå til å utvikle åpne møteplasser, arenaer der barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta.

 • Felles standarder gir bedre pasientsikkerhet

  02.07.2015 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Elektronisk kommunikasjon er en sentral forutsetning for å nå målene om en helhetlig helse- og omsorgstjeneste. Derfor har Helse- og omsorgsdepartementet nå fastsatt krav om bruk av felles standarder ved utveksling av elektronisk informasjon.

 • Kilden – innsynsløsning fra NIBIO

  02.07.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Allerede etter en dag kan det nye instituttet lansere en ny kartløsning. Innsynsløsningen Kilden har fått helt ny design, og er tilpasset bruk på nettbrett.

 • Fylkeskommunene inviteres til å ta nabopraten

  02.07.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunereformen er godt i gang over hele landet. Nå blir også fylkes¬kommunene invitert med i arbeidet. - Jeg vil at fylkeskommunene skal vurdere muligheten for å slå seg sammen med nabofylker, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore

 • Etablerer kommunalt pasient- og brukerregister

  02.07.2015 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet har i dag sendt på høring et lovforslag om å etablere et kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Det ble i statsbudsjettet for 2015 satt av 30 millioner til registeret.

 • Bygger blått kunnskapssenter

  02.07.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker møtte forskere med fremtidsvisjoner da hun besøkte Havforskningsinstituttets stasjon i Austevoll i dag.

 • Regionalnytt 4 2015

  02.07.2015 Nyheit Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne utgåva av Regionalnytt inneheld mellom anna saker om eit nytt regionalt folkevalt nivå, utviklingsprogram for by- og senterregionar, bioøkonomi og næringsklynger.

 • Alta er Årets trafikksikkerhetskommune 2015

  02.07.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Alta er utnevnt til Årets trafikksikkerhetskommune 2015. Kommunen står i en særstilling når det gjelder kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Alta har gjennom flere tiår arbeidet systematisk og målrettet for økt trafikksikkerhet, og satsingen har

 • CapeOmega AS er prekvalifisert som rettighetshaver på norsk sokkel

  02.07.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  For å få nye kompetente aktører inn på sokkelen har norske myndigheter opprettet et system for prekvalifisering av både rettighetshavere og operatører. Hensikten er å gi selskapene et tilbud om evaluering av egnethet for deltakelse på norsk

 • Nye regler ved forlengelse av festeavtaler

  02.07.2015 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  1. juli 2015 trådte nye regler om regulering av festeavgift ved forlengelse av festeavtaler i kraft. Det skjedde som følge av at Stortinget har vedtatt endringer i tomtefestelovens regler.

 • Ny tilskuddsordning i kampen mot menneskehandel

  02.07.2015 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet skal fordele inntil 10 millioner kroner i 2015 til prosjekter/tiltak som kan bidra til å motvirke menneskehandel i Norge.

 • Nett-tv

  Nett-TV fra utdanningskonferansen

  02.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Ledere fra hele verden møtes i Oslo 6.-7. juli for å mobilisere til felles innsats for utdanning i land rammet av krise, konflikt og fattigdom. Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende åpner høynivåkonferansen sammen med FNs

 • Opnar for store naust i Herøy

  02.07.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Det må kunne byggjast naust slik at flest mogleg får ta del i den lokale båtkulturen, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag opnar han for naust med ein storleik inntil 60 m² i Herøy kommune.

 • Enklere å søke om foreldrepenger

  02.07.2015 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Skjemaet for å søke om foreldrepenger er forenklet og forbedret. Nå er foreldrepengeskjemaet digitalisert.

 • Utviklingsprogram for regional vekst i by- og senterregionar

  02.07.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  37 byregionar med over 220 kommunar skal delta i utviklingsprogrammet for byregionar. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordeler 87 millionar kroner til by- og senterregionar i heile landet.

 • Leiejord er nødvendig for effektiv matproduksjon

  02.07.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Arbeidsgruppen som har vurdert effekten av leiejord, konkluderer blant annet med at leiejord har vært avgjørende for effektiviseringen av matproduksjonen. Arbeidsgruppen mener at driveplikten må opprettholdes, men foreslår forenklinger.

 • Departementet har besluttet fordelingen av Sverdrup-forekomsten

  02.07.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  For å unngå forsinkelser av Norges største industriprosjekt i nyere tid og legge til rette for god ressursforvaltning, har Olje-og energidepartementet i dag besluttet fordelingen av Sverdrup-feltet mellom de fem rettighetshaverne.