Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 22781-22800 av 25734 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ingen avklaring med Ungarn om EØS-midlene

  13.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge og Ungarn er fortsatt ikke blitt enige om en løsning som danner grunnlag for å oppheve suspenderingen av EØS-midlene til landet.

 • Regjeringen vil forbedre barnehagefinansieringen

  13.06.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har i dag vedtatt at tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal beregnes med utgangspunkt i kommunenes regnskap. I tillegg er det bestemt at ulike modeller for finansiering av private barnehager skal utredes.

 • Fyrtårnprisen 2014 til Norsk Forening for Fartøyvern

  13.06.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Fyrtårnprisen ble i dag delt ut for ellevte gang under Kystens Dag i Brønnøysund. Statssekretær i samferdselsdepartementet Jon Georg Dale stod for utdelingen.

 • Kystkulturmidler for 2014 fordelt

  13.06.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Åtte søkere får til sammen 1,7 millioner kroner til kystkulturtiltak.

 • Lovproposisjon om innføring av verneplikt for kvinner

  13.06.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringen har i dag fremmet lovproposisjon for Stortinget om innføring av allmenn verneplikt. Lovforslaget innebærer at kvinner pålegges verneplikt på lik linje med menn.

 • Samferdselsdepartementet forlenger avtalen med NSB Gjøvikbanen AS

  13.06.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - NSB Gjøvikbanen AS har hittil gjennomført driften på en svært tilfredsstillende måte, og vi ser det derfor som naturlig å benytte oss av opsjonen i kontrakten om forlenget drift etter 10 år. I tiden som kommer vil regjeringen arbeide med å

 • Obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy

  13.06.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen vil innføre krav om obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy. Dette er en del av en større bompengereform som også forsterker regjeringens satsing for tryggere og ryddigere forhold innen vegtransport. Vi bidrar til konkurranse på

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteens møte 27. juni

  13.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger liste med omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 27. juni 2014.

 • Ledet nordisk-baltisk energimøte

  13.06.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Statssekretær Kåre Fostervold ledet et nordisk-baltisk møte i Luxembourg. Møtet fant sted i forkant av rådsmøtet mellom EUs energiministre fredag 13. juni.

 • Priv. til red.: : Statsråd Vidar Helgesens program veke 25

  13.06.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsråd Helgesen deltek denne veka mellom anna på rundbordkonferanse om innovasjon, vekst og arbeidsplassar i Brussel.

 • Priv. til red.: : Statsministerens program veke 25

  13.06.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren inviterar denne veka til halvårleg pressekonferanse.

 • Priv. til red.: Kårer Norges flotteste bygg

  13.06.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Tirsdag 17. juni kårer kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vinneren av Statens Byggeskikkpris 2014.

 • Innspillsseminar om stortingsmeldingen om NRK

  13.06.2014 Nyhet Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet inviterer til innspillsmøte om den kommende stortingsmeldingen om NRK tirsdag 17. juni. Kulturminister Thorhild Widvey vil være tilstede.

 • Litauen på stø kurs mot euro

  13.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Både Europakommisjonen og Den europeiske sentralbanken anbefaler at Litauen blir del av eurosonen. Om de blir det, avgjøres av EU-landenes statsledere i juli. Praktikant Sami Patrikainen Skogstad ved Den norske ambassaden i Vilnius rapporterer.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 25, 2014

  13.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 25, 2014.

 • Enova støtter pilotprosjekt på Karmøy

  13.06.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Enova har besluttet å tildele 1,55 milliarder kroner i investeringsstøtte til uttesting av Hydros nye teknologi for produksjon av aluminium på Karmøy.

 • Opprydding på gjeldsområdet

  13.06.2014 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen har vedtatt ny forskrift som samordner livsoppholdssatsene for gjeldsordning og utleggstrekk. Forskriften følger opp Stortingets behandling av gjeldsordningsloven.

 • Farlig tuberkulose på fremmarsj i Romania

  13.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Fra tid til annen er jeg langt nede, men jeg holder motet oppe. Om to år blir jeg frisk, forteller Irina. Hun er smittet av multiresistent tuberkulose. Nå får hun behandling betalt av Norge gjennom EØS-midlene.

 • Stortingsmelding om "Utdanning for utvikling"

  13.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Regjeringen la 13. juni 2014 frem en stortingsmelding om utdanning i utenriks- og utviklingspolitikken. Her er hovedpunktene.

 • Fra 1. juli kan du kjøre selvbalanserende kjøretøy i Norge

  13.06.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Jeg er veldig glad for at vi nå får dette på plass. Selvbalanserende kjøretøy vil være til glede og nytte for mange, både for turistnæringer og arbeidsplasser med lange avstander sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Bård Hoksrud.

Til toppen