Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 22801-22820 av 23718 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsministeren hedret mannskaper i sjøforsvaret

  21.12.2013 Nyhet Statsministerens kontor

  Jeg er stolt over at vi i Norge har et forsvar som kan stille opp i mange ulike typer operasjoner. Nå har vi for første gang hatt lederrollen i en maritim nato-operasjon. Dette blir lagt merke til, og jeg vet at dere er etterspurt, sa statsminister

 • Ringeriksbanen – den fjerde InterCity-strekningen

  21.12.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Samferdselsdepartementet gir Jernbaneverket i oppdrag å starte arbeidet med å utrede og planlegge Ringeriksbanen. Regjeringen har besluttet å gi banen samme status som de andre tre InterCity-strekningene på Østlandet, sier samferdselsminister

 • Komplett Bank ASA får drive forretningsbank

  20.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet ga i dag Komplett Bank ASA tillatelse til å drive virksomhet som forretningsbank.

 • Anmodning om habilitetsvurdering

  20.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet ber Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om å vurdere statsråd Listhaugs habilitet og de eventuelle konsekvenser av vurderingen for den fornyede behandling av saken.

 • Ny forskrift om kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebibliotek

  20.12.2013 Nyhet Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har vedtatt en ny forskrift om kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebibliotek.

 • Frykt for borgerkrig i Sør-Sudan

  20.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - De politiske lederne i Sør-Sudan må ta ansvar for å stoppe volden og finne en løsning på konflikten gjennom politiske samtaler. Dersom voldsbruken ikke snart kommer under kontroll, frykter jeg en situasjon som i verste fall kan utvikle seg til en

 • Forskrift om land-for-land rapportering

  20.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift med utfyllende regler om land-for-land rapportering (LLR) for foretak innen utvinningsindustrien og skogsdrift innen ikke-beplantet skog.

 • Høring om rentefradrag i interessefellesskap

  20.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forskriftsutkast med utfyllende regler om begrensning av fradrag for gjeldsrenter i interessefellesskap. Forslaget gjelder sikkerhetsstillelse fra nærstående part for gjeld til uavhengig part.

 • Konseptvalgutredning av campusløsning for NTNU

  20.12.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har satt i gang arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) av framtidig lokalisering for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

 • Utdanning mot fattigdom i Romania

  20.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  I Romania har finanskrisen bidratt til stadig større forskjeller mellom by og land. Barn og unge er langt verre stilt enn voksne. Utdanning er derfor et prioritert satsingsområde for Norges støtte til Romania.

 • Priv. til red.: Statsministerens program i jula

  20.12.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg talar ved Forsvarets medaljeseremoni på Haakonsvern 21. desember. Torsdag 26. desember besøkjer ho Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen.

 • Ny forskrift: Forenkler og forbedrer dokumentasjon av byggevarer

  20.12.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsministeren har vedtatt en ny forskrift som gjennomfører byggevareforordningen.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 52, 2013

  20.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 52, 2013.

 • På kompetansehevingskurs i Brussel

  20.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Nylig var 16 ansatte fra Olje- og energidepartementet på EU-kurs i Brussel.

 • Meklingsordning er på plass

  20.12.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og kystdepartementet har i dag fastsett forskrift om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar. Begge partar blir no pålagde å gjennomføre mekling om dei ikkje blir einige om minstepris gjennom forhandlingar, dersom ein av

 • Styrket barneperspektiv og bedre beskyttelse av utsatte barn

  20.12.2013 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Stortinget vedtok i juni 2013 endringer i barneloven. Bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2014.

 • Endringer i bestemmelsene om farskap og morskap

  20.12.2013 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Stortinget vedtok i juni 2013 endringer i barneloven om farskap og morskap Prop. 105 L (2012-2013). Lovendringene er en oppfølgning av Farskapsutvalgets innstilling NOU 2009: 5 Farskap og annen morskap. Fastsettelse og endring av foreldreskap.

 • Vidare planlegging av E39 Aksdal- Bergen: Kryssing av Bjørnafjorden, med bru Tysnes - Os

  20.12.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet har i dag bede Vegdirektoratet om at alternativet ”Midtre line” skal leggjast til grunn for framtidig E39 mellom Aksdal og Bergen. E39 skal dermed krysse Bjørnafjorden med bru mellom Tysnes og Os.

 • Overlevering av kvalitetssikringsrapport for søknad om OL/PL i 2022

  20.12.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Rapporten fra den eksterne kvalitetssikringen av søknaden fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Oslo kommune om statsgaranti og -tilskudd for å kunne arrangere olympiske og paralympiske leker (OL/PL) i 2022 ble i dag

 • Kommunedelplan Vestby Nord, Vestby (IKEA)

  20.12.2013 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner godkjenner fremtidig område for forretning S9 på Delijordet i samsvar med vedtaket i Vestby kommunestyre. Dette innebærer at arbeidet med detaljreguleringen kan starte.

Til toppen