Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 22821-22840 av 29751 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vil unngå IKT-krøll i kommunereformen

  29.05.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Kommunereformen handler om bedre tjenester til innbyggerne, der de bor. Vi må forberede IKT-systemene på endringen så vi unngår overraskelser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Nå igangsetter departementet et arbeid der det

 • Beiteressursene i Hedmark kartlegges

  29.05.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Hedmark har store beiteressurser. En god utnyttelse av disse krever økt kunnskap om hvor de beste beitene er, hvor det er plass til flere beitedyr og potensialet for bruk av innmarksbeiter. På oppdrag fra fylkesmannen skal Norsk institutt for skog

 • Grønn skipsfart i regjeringens maritime strategi

  29.05.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen legger i dag frem en maritim strategi hvor et hovedmål er å stimulere til grønn vekst for norsk maritim næring og for økt bruk av miljøteknologiske løsninger og mer miljøvennlig drivstoff for skip. -Et grønt skifte i maritim næring er

 • Investeringer og virkemiddelbruk i kullselskaper

  28.05.2015 Nyhet Finansdepartementet

  I meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014 som ble lagt fram i april la Regjeringen opp til å innføre et nytt, atferdsbasert klimakriterium i retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland.

 • Revisjon av støtten til sivilt samfunn i Ungarn

  28.05.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Den norske støtten til det sivile samfunn i Ungarn gjennom EØS-midlene drives både effektivt og i tråd med regelverket, ifølge en revisjon fra selskapet PKF Littlejohn.

 • Presseinvitasjon: Medaljeparade for norske styrkebidrag til Mali

  28.05.2015 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  29. mai 2015 kommer kontingent II av The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) hjem til Norge.

 • Vedtak fra Tariffnemnda om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei

  28.05.2015 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Tariffnemnda besluttet 11. mai 2015 å allmenngjøre tariffavtaler for godstransport på vei.

 • Ny lov rammer sivilsamfunnet i Russland

  28.05.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Loven som åpner for å forby "uønskede organisasjoner" innebærer en ytterligere tilstramning i arbeidsforholdene for det russiske sivilsamfunnet. Fra norsk side ser vi dette som nok et bekymringsfullt skritt i negativ retning, sier statssekretær

 • Samler ungdom og politikere til kamp mot ekstremistene

  28.05.2015 Nyhet Radikalisering

  Rundt 200 unge mennesker og myndighetsrepresentanter fra hele Europa samles i Oslo 4. og 5. juni for å tenke ut strategier for å demme opp mot voldelig ekstremisme.

 • Regjeringen styrker maritim utdanning

  28.05.2015 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen styrker den maritime utdanningen. Flere rekrutteringsstillinger, flere lærlinger og innføring av stipendordninger for yrkesfaglærere, er noen av grepene regjeringen tar i en ny strategi.

 • 205 kommuner har gitt tilbakemelding om bosettingskapasitet

  28.05.2015 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  I går gikk svarfristen for statsrådens bosettingsbrev til kommunene ut. I dag tidlig hadde 205 kommunene svart, og gitt tilbakemelding om at de har kapasitet til å ta i mot til sammen ca. 1780 ekstra flyktninger i år og neste år.

 • Enklere og tydeligere landbruksveiforskrift

  28.05.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt ny forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier. Forskriften er endret i tråd med regjeringens politikk der det blant annet er lagt vekt på å gjøre reglene enklere og tydeligere.

 • Presseinvitasjon: Lanserer ny maritim strategi

  28.05.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) presenterer regjeringa sin nye maritime strategi, fredag 29. mai.

 • Ny kyststi på Bygdøy

  28.05.2015 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Nå starter arbeidet med å ruste opp kyststien fra innerst i Frognerkilen til Oscarshall slott.

 • Nett-tv

  IMF om norsk økonomi

  28.05.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  En delegasjon fra Det internasjonale valutafondet (IMF) overleverte i dag sin årlige vurdering av norsk økonomi til finansminister Siv Jensen.

 • Presseinvitasjon: Kulturminister Widvey presenterer filmmeldingen

  28.05.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturminister Thorhild Widvey presenterer filmmeldingen fredag 29. mai kl. 12.00 i kinosalen Lillebil på Filmens Hus i Oslo. Pressen er velkommen til lett servering og mingling fra kl. 11.30. Andre interesserte er også velkomne.

 • Ny rapport med forslag til tiltak for bedre mobildekning på tog

  28.05.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Tilgang til gode mobiltjenester på tog gjør at reisende kan utnytte tiden sin bedre på reise. For jobbpendlere betyr det at arbeidsdagen kan begynne mens de reiser. For å gjøre togtransport enda mer attraktivt i fremtiden, vil regjeringen legge

 • Nett-tv

  Europa og Norge på vei mot et digitalt indre marked

  28.05.2015 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet inviterte til konferanse om utviklingen av at digitalt indre marked i Europa.

 • Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015

  28.05.2015 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) lanserer en ny faktabok om arbeidsmiljøtilstanden i Norge 28. mai 2015.

 • Fylkesnytt fra Hedmark 1/2015

  28.05.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Hedmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om forskning på storfe på skogsbeite.