Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 22821-22840 av 23381 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Dugnad for økt bruk av tre i bygg og anlegg

  28.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I oktober ble det gjennomført en dugnad for økt bruk av tre i Trøndelag. Dugnaden samlet 60 deltakere med representanter for offentlige bestillere, planleggere/arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører/utbyggere, skog - og treindustri og FoU.

 • Vinter og tungtransport: Samferdselsministeren møtte transportbransjen

  27.11.2013 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møtte i dag representanter fra norsk transportbransje. Solvik-Olsen inviterte til møte for å be om innspill og forslag til tiltak for økt trafikksikkerhet på norske vinterveger.

 • EUs tredje postdirektiv: Norges reservasjon mot EUs tredje postdirektiv skal oppheves

  27.11.2013 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Regjeringen har bestemt at Norges reservasjon mot EUs tredje postdirektiv skal oppheves. Direktivet skal innlemmes i EØS-avtalen og ny postlov skal lages.

 • EU med forlengelse av sanksjoner mot Hviterussland

  27.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  15. november sluttet Norge seg på nytt til EUs felles sanksjoner mot Hviterussland.

 • Økt innsats for at flere unge skal fullføre og bestå

  27.11.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Evalueringen av Ny GIV viser at tiltak for å få svakt presterende ungdommer til å gjennomføre videregående opplæring må være enda mer målrettet. -Samarbeidet om arbeids-, opplærings- og helsetiltak for ungdommer utenfor opplæring og arbeid må

 • Statusrapport om helse og mattrygghet i EU

  27.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det reviderte tobakksdirektivet, kliniske forsøk og medisinsk utstyr er saker som har vært på dagsordenen på helse- og mattrygghetsområdet i EU i høst. Råd for helse og mattrygghet Ingrid Vigerust ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Legger grunnlaget for et godt samarbeid i Brasil

  27.11.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Statssekretær Kåre Fostervold er for tiden i Rio de Janeiro i Brasil. På mandag 25. november ble det undertegnet en samarbeidsavtale for forskning og teknologi innen olje og gass. Den videre planleggingen av dette samarbeidet er nå i gang.

 • Har språket i staten blitt klarere?

  27.11.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) inviterer til frokostseminar førstkommende fredag der sluttevalueringen av "Klart språk i staten" legges fram. Seminaret overføres på nett-TV på regjeringen.no.

 • Mæland åpnet seminar om det indre marked

  27.11.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  For fjerde år på rad arrangerte Nærings- og handelsdepartementet og NHO et felles indre markedsseminar.

 • Ønsker forenklet IA-avtale

  27.11.2013 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialminster Robert Eriksson møtte i går partene i arbeidslivet for å forberede forhandlingene om ny IA-avtale. - En ny IA-avtale må forenkles og gjøres mindre byråkratisk, var beskjeden fra statsråden.

 • Søknad om partistøtte for valgperioden 2014-2017

  27.11.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det nærmer seg nytt år med ny valgperiode og nye søknader om statlig partistøtte fra hovedorganisasjoner og sentrale ungdomsorganisasjoner. For at tilskuddet skal kunne være på konto tidlig i januar 2014, må FAD ha mottatt søknad senest innen 15.

 • Lønnsemd er nøkkelen til vidare vekst i sjømatindustrien

  27.11.2013 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  - Dette er eit høgt prioritert område for regjeringa, og eg er glad for at utvalet som skal gå gjennom rammevilkåra til sjømatindustrien er godt i gang med arbeidet, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 • Jordvern og matvaresikkerheit i spørjetimen på Stortinget

  27.11.2013 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) svarte på spørsmål frå representantantane Per Olaf Lundteigen (Sp) og Marit Arnstad (Sp) i spørjetimen på Stortinget i dag.

 • Nye rutiner for kulturminneundersøkelser i vindkraftsaker

  27.11.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet legger frem nye rutiner for håndtering av kulturminneregistreringer i vindkraftsaker som behandles etter energiloven. Rutinene bygger på at prinsippene i kulturminneloven tilpasses

 • Inger-Anne Ravlum ny direktør i NILF

  27.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Styret i Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har 26. november ansatt Inger-Anne Ravlum som ny direktør. Inger-Anne Ravlum er utdannet cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap. Hun har en bred administrativ og politisk

 • Presseinvitasjon: Radikaliseringskonferansen 2013: «Felles ansvar for tidlig forebygging»

  27.11.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  I morgen arrangerer Justis- og beredskapsdepartementet nasjonal konferanse om radikalisering. Konferansen retter seg spesielt mot dem som har direkte kontakt med barn og unge.

 • Europakommisjonen med veiledning for et indre elektrisitetsmarked

  26.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen la 5. november fram en melding med tittel «Delivering the internal electricity market and making the most of public intervention». Meldingen gir veiledning til medlemslandene om bruk av støtteordninger og tiltak i det indre

 • Pris til to viktige bidragsytere i kampen mot vold i nære relasjoner

  26.11.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Øst-Finnmark politidistrikt og Incestsenteret i Vestfold er i dag tildelt årets samarbeid- og samordningspris i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Prisen er på 250 000 kroner, og deles mellom de to vinnerne.

 • Olje- og energiminister Tord Lien har fått vurdert sin habilitet

  26.11.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien har på grunn av sin tidligere stilling som direktør for informasjon og samfunnskontakt i TrønderEnergi AS, fått Justisdepartmentets lovavdeling til å vurdere sin habilitet når det gjelder departementets befatning

 • Enighet om videre samtaler om makrellforhandlingene

  26.11.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker møtte i dag EUs fiskerikommissær Maria Damanaki til nye samtaler om forhandlingene mellom Norge, EU, Island og Færøyene om fordeling og forvaltning av makrellbestanden.

Til toppen