Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 22821-22840 av 23718 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Sier ja til byutvikling i Trondheim

  20.12.2013 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner godkjenner utbygging av fem boligområder i Trondheim kommune. Departementet har lagt vekt på at det er stor lokalpolitisk enighet om at områdene skal bygges ut, og mener avgjørelsen er viktig for å

 • Åpner for fiske av 5 000 tonn makrell i Nord-Norge

  20.12.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  -Makrellen i nord skal bidra til næringsaktivitet på sjø og land, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker

 • Seminar om Europeisk IKT-politikk

  20.12.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  IKT-politikken står øverst på dagsorden i EU. 6. februar kommer EU-topp Robert Madelin til Norge for å fortelle hvorfor. Hva kan Norge lære av EUs Digitale agenda? Og hva kan Europa lære av Norge?

 • Endrer forskrift om veiledet tjeneste

  20.12.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet endrer forskrift om veiledet tjeneste, slik at leger som har utdannelsen fra et annet EØS-land får trygderefusjon dersom de kan dokumentere norsk turnustjeneste eller tilsvarende praktisk tjeneste i et annet land.

 • Fastsettelse av forsinkelsesrente og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader fra 1. januar 2014

  20.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2014. Rentesatsen skal være 9,50 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 320 kroner.

 • Miljøverndepartementet blir til Klima- og miljødepartementet

  20.12.2013 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  For å tydeliggjøre departementets ansvarsområder, skifter Miljøverndepartementet fra 1. januar 2014 navn til Klima- og miljødepartementet.

 • Norges femte EITI-rapport ferdigstilt

  20.12.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Extracting Industries Transparency Initiative (EITI) i Norge har levert sin femte EITI-rapport. Rapporten viser hva oljeselskapene har rapportert av innbetalinger til staten i 2012, og hva myndighetene har rapportert mottatt fra det enkelte selskap

 • Tinglysingsgebyret settes ned

  20.12.2013 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Tinglysingsgebyret settes ned til kr. 525 fra 1. januar 2014. Dette innebærer en halvering fra 2013 da gebyret var på kr 1060.

 • Nye regler for behandling av eiendomsinformasjon

  20.12.2013 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Fra 1. januar 2014 trer nye regler for utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen i kraft. Grunnboken er et register over tinglyste dokumenter mens matrikkelen er et register over fast eiendom.

 • Tinglysingsgebyret settes ned

  20.12.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Tinglysingsgebyret settes ned til kr. 525 fra 1. januar 2014. Dette innebærer en halvering fra 2013 da gebyret var på kr 1060.

 • Nye regler for behandling av eiendomsinformasjon

  20.12.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fra 1. januar 2014 trer nye regler for utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen i kraft. Grunnboken er et register over tinglyste dokumenter mens matrikkelen er et register over fast eiendom.

 • 80 millioner til nye innovasjonsprosjekt i næringslivet

  20.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Forskningsrådets BIONÆR-program har innvilget 21 IPN-prosjekter for totalt 80 millioner for hele prosjektperioden. Disse midlene dekket de fleste av søknadene med god kvalitet og relevans. I tillegg innvilget styret for fondet for forskningsavgift

 • Erasmus+ endelig vedtatt i EU

  20.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utdanningsråd Harald Nybølet ved Norges delegasjon til EU forventer at EUs nye program for utdanning, ungdom og idrett vil gi norske aktører enda flere muligheter til å delta i spennende mobilitets- og samarbeidsprosjekter.

 • Festskrift: Arbeidsdepartementet 100 år

  20.12.2013 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  I 2013 er det 100 år siden Departementet for Sociale Saker, Handel, Industri og Fiskeri ble etablert. Det er dette departementet vi regner som Arbeidsdepartementets opphav.

 • Endringer i inndelingslova fra januar 2014

  20.12.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fra nyttår kan Kongen flytte inntil én kommune til et annet fylke, uansett innbyggertall. Det er én av flere endringer i inndelingslova fra 1. januar 2014.

 • Tilskudd til prosjekt for å forebygge religiøs ekstremisme

  20.12.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet gir Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn kr 400 000 til prosjektet hvordan møte religiøs ekstremisme i Norge.

 • Forskingsprogram om kultur- og mediesektoren

  20.12.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa har vedtatt å etablere eit forskingsprogram for kultur- og mediesektoren under Noregs forskingsråd. Programmet skal gå over fem år og får ei årleg løyving på om lag 15 millionar kroner. Programmet vil starte i 2014.

 • Fordømmer angrep mot FN-leir i Sør-Sudan

  19.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg fordømmer angrepet mot FN-leiren i Jonglei i Sør-Sudan. FN er der for å beskytte de sivile og det er uakseptabelt at de selv blir angrepet, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Listhaugs tidligere kunderelasjoner: Uttalelse fra Sivilombudsmannen

  19.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Sivilombudsmannen har i dag 19. desember avgitt sin uttalelse i saken om innsyn i listen over statsråd Sylvi Listhaugs tidligere kunderelasjoner.

 • 40 år i departementets tjeneste

  19.12.2013 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Helga Kjuul fikk i dag Norges Vels Medalje for lang og tro tjeneste for 40 års arbeid i departementet.

Til toppen