Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 22821-22840 av 26083 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Teknologisenter Mongstad signerer avtale med Shell Cansolv

  03.07.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  - Dette er en milepæl for testsenteret. Jeg er veldig glad for at det er internasjonal interesse for å bruke testsenteret på Mongstad og for at nye aktører får prøve ut sine teknologier. Det viser at anlegget er et viktig bidrag til

 • Omsetningsrådet: Årsrapport for 2013

  03.07.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Omsetningsrådet har levert årsrapporten for 2013. Av den går det fram at fondene for omsetningsavgiftene hadde over 685 millioner kroner i inntekter. Reguleringstiltak for svinekjøtt utgjorde en stor del av utgiftene, noe som bidro til en vesentlig

 • Dyretetthet, besetningsstørrelser og antibiotika bruk

  03.07.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Stortingsrepresentant Geir Pollestad stiller i brev av 30. juni 2014 følgende spørsmål til landbruks- og matministeren: Kan statsråden på et faglig grunnlag dokumentere at det er utelukket at det finnes noen sammenheng mellom dyretetthet,

 • Retningslinjer om bruk av egenerklæringer fra sakkyndige i barnevernsaker

  03.07.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Sakkyndige som påtar seg oppdrag i barnevernsaker er underlagt regler om habilitet og har en selvstendig plikt til å vurdere denne. BLD gir nå retningslinjer om bruk av egenerklæring for sakkyndige i barnevernsaker.

 • Habilitetsvurdering av fiskeriminister Aspaker

  03.07.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har nå vurdert habiliteten for fiskeriminister Elisabeth Aspaker etter at hun ble utnevnt til fylkesmann i Troms.

 • Sluttspurt for å nå de globale tusenårsmålene

  03.07.2014 Nyhet Statsministerens kontor

  - Verden har kommet et godt stykke på vei i å nå tusenårsmålene om utvikling, men vi må akselerere innsatsen på alle områder før fristen utløper, sier statsminister Erna Solberg. Sammen med Rwandas president Paul Kagame samlet hun i dag FNs

 • Oppfølging av rammede og berørte etter 22. juli

  03.07.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det er snart tre år siden terrorangrepet 22.07. 2011, og for mange rammede og berørte er det fremdeles behov for oppfølging. For å bidra til god oppfølging, sender helse- og omsorgsminister Bent Høie og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore

 • Over 3 millioner i tilsagn til Arendal for opprydding i forurenset sjøbunn

  03.07.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Miljødirektoratet har gitt tilsagn til Arendal kommune på inntil 3,1 million kroner til tildekking av forurenset sjøbunn i Kittelsbukta i Arendal.

 • Norge arbeider for å fjerne subsidier på fossilt brensel

  03.07.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen vil arbeide internasjonalt for fjerning av subsidier som er skadelig for klima, miljø og bærekraftig utvikling.

 • Oppfølging av rammede og berørte etter 22. juli

  03.07.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Det er snart tre år siden terrorangrepet 22.07.2011, og for mange rammede og berørte er det fremdeles behov for oppfølging. For å bidra til god oppfølging, sender helse- og omsorgsminister Bent Høie og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore

 • Oppstart av kommunereformen

  03.07.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I dag går startskuddet for kommunereformen. Nå får fylkesmennene i oppdrag å legge til rette for lokale prosesser. Også KS blir invitert til å bistå i reformprosessen.

 • De første politibiler med riksvåpen ute i tjeneste

  03.07.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Riksvåpenet er blitt en del av dekoren på politiets utrykningskjøretøy.Det har Justis- og beredskapsministeren besluttet. I løpet av august vil alle nye utrykningskjøretøy i politiet vil være påmontert politiets etatsemblem.

 • Hele 63 prosent av arealet i Oslo er produktiv skog

  03.07.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Til tross for lite jordbruksareal, er Oslo eneste fylket hvor både jordbruksareal i drift og antall jordbruksforetak har økt de siste ti årene. Oslo er Norges tettest befolkede fylke. Både jordbrukets kulturlandskap og skogen er viktige arenaer for

 • Enklere å utføre byggetiltak på egen eiendom - forslag til endringer i byggesaksforskriften

  03.07.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Stortinget har vedtatt at det skal bli enklere å utføre mindre tiltak på egen eiendom. Kommunal- og moderniseringdepartementet sender nå på høring forslag til forskriftsendringer der mer detaljerte bestemmelser og forutsetninger fastsettes.

 • Fordømmer drap på palestinsk tenåring

  02.07.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg fordømmer drapet på den palestinske tenåringen i Jerusalem i dag. Hevnaksjoner er helt uakseptabelt. Selv om omstendighetene rundt drapet fortsatt er uklare er det er avgjørende at gjerningsmennene også for denne udåden stilles til ansvar og

 • Trinn 3 i utviklingen av JSM er i gang

  02.07.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Tredje og siste trinn i utviklingen av Joint Strike Missile (JSM) er nå i gang etter at Kongsberg og Forsvaret tidligere denne uka undertegnet den første av to kontrakter som skal dekke det videre arbeidet. Statssekretær i Forsvarsdepartementet,

 • Stødig fremgang i Tisa-forhandlingene

  02.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det var god fremgang i den sjette forhandlingsrunden om en avtale om handel med tjenester, Tisa, som fant sted 23.-27. juni. Norge var særlig fornøyd med den økende støtten til et vedlegg med særbestemmelser om internasjonal skipsfart.

 • Rapport: Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

  02.07.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  - Rapporten vil være med i beslutningsgrunnlaget for hvilke krav som blir satt til flyrutene Samferdselsdepartementet kjøper, sier statssekretær John-Ragnar Aarset.

 • Landbruksdirektoratet: Magnar Evertsen ny direktør i Alta

  02.07.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Magnar Evertsen (42) er ansatt som direktør i Landbruksdirektoratet avd. Alta.

 • Satser på utdanning i Malawi

  02.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Malawi blir første pilotland i regjeringens utdanningssatsing. I forbindelse med Norges nye utdanningssatsing i utviklingsland, besøker statsministeren i dag Nthulu barneskole sammen med utenriksminister Børge Brende.