Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 22961-22980 av 29728 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring – endringer i rapportering til Skattedirektoratet

  13.05.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartement sender forslag om endringer i rapportering til skattemyndighetene på høring. Forslagene bidrar til redusert byråkrati, bedre kvalitet på informasjonen som rapporteres og forenklinger for skattyterne. Departementet foreslår at

 • Advokatlovutvalgets utredning på høring

  13.05.2015 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt Advokatlovutvalgets utredning på høring.

 • E-post om kjernejournal til alle innbyggere

  13.05.2015 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Innbyggere som nå har fått opprettet en kjernejournal, vil motta en e-post. De første som vil motta en slik e-post, er innbyggerne som tilhører helseregion Vest.

 • Presseinvitasjon: Fiskeriminister Aspaker møter sin islandske kollega i Bergen 18. mai

  13.05.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker møter sin islandske kollega Sigurður Ingi Jóhannsson i Bergen 18. mai.

 • Landbruk i spørjetimen på Stortinget

  13.05.2015 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) svarte på spørsmål, frå representantant Knut Storberget (A) om konkurranseforholdene i dagligvarebransjen, og frå representantant Rasmus Hansson (MDG) om matproduksjon basert på norske ressursar.

 • Vil sikre norske investeringer i utlandet

  13.05.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland vil gjøre det tryggere for norske bedrifter å investere i andre land, og åpner for flere investeringsavtaler.

 • Nye forskrifter om tilskudd til veterinære reiser og semin

  13.05.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har fastsatt to nye forskrifter som forenkler og oppdaterer gamle bestemmelser. Samtidig er det gjort endringer i noen av vilkårene for tilskudd til veterinære reiser og semin.

 • Fylkesnytt fra Østfold 1/2015

  13.05.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Østfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I denne utgaven finner du blant annet en artikkel om rovdyravvisende gjerder.

 • Brende til Nato-møte i Tyrkia

  13.05.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende deltar 13. mai på Natos uformelle utenriksministermøte i Antalya i Tyrkia.

 • Rapport om datakrimstrategi

  12.05.2015 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  En arbeidsgruppe har utredet trusselen fra IKT-kriminalitet, og foreslår en overordnet datakrimstrategi.

 • Norge øker støtten til Ukraina

  12.05.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge øker støtten til Ukraina med 70 millioner kroner til 310 millioner kroner for 2015. - Konflikten og ustabiliteten i Europa angår oss alle. Norge øker nå støtten til den ukrainske regjeringens reformarbeid og tettere integrasjon med Europa,

 • Ny avtale om loddefiske

  12.05.2015 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  Island, Grønland og Noreg er einige om ein avtale om loddefiske for 2015/2016.

 • Har du gode forslag til hvordan fornye FN?

  12.05.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet inviterer deg til å gi innspill til prosjektet «FN70: En ny dagsorden», med mål om å gjøre verdensorganisasjonen bedre i stand til å møte fremtidens utfordringer.

 • Baneservice AS: To nye styremedlemmer valgt inn på generalforsamling

  12.05.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Med Christel Borge og Harald Nikolaisen styrkes styret i Baneservice på områdene forretningsutvikling, strategi og utbygging. Selskapet er med dette godt rustet til å løse arbeidsoppgaver og møte utfordringer i det jernbanetekniske markedet, sier

 • Høring om nytt system for merverdiavgift ved import

  12.05.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag om et nytt system for merverdiavgift ved import. Forslaget er et ledd i overføring av oppgaver fra Toll og avgiftsetaten til Skatteetaten og innebærer at etatene rendyrkes mot sine hovedoppgaver,

 • Myndighetenes håndtering av terrortrusselen sommeren 2014

  12.05.2015 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Myndighetenes håndtering av terrortrusselen sommeren 2014 har identifisert en rekke lærings- og forbedringspunkter, selv om hovedbildet er at trusselsituasjon ble godt håndtert.

 • Kommuneproposisjonen 2016: Regjeringen styrker kommunenes arbeid med rus og helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 600 millioner

  12.05.2015 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  I regjeringens økonomiske opplegg for kommunene i 2016 foreslås det å styrke det kommunale rusarbeidet med 400 millioner kroner. Videre foreslås det at 200 millioner brukes til en fortsatt styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Pengene

 • Ringeriksbanen: Regjeringa legg til rette for ein raskare avgjerdsprosess

  12.05.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa er opptatt av rask framdrift i planlegginga av Ringeriksbanen. Regjeringa føreslår difor å oppheve stortingsvedtaket frå 2002 om å planleggje med utgangspunkt i ein trasé over Åsa i Buskerud. Opphevinga vil leggje til rette for ein

 • Jernbane: 62 millionar kroner til tryggare og meir effektive godsterminalar

  12.05.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Innan godstransport vil regjeringa styrkje konkurranseevna til jernbanen. Då må vi få betre og meir effektive godsterminalar. Som ein del av reformarbeidet til regjeringa har Jernbaneverket overtatt driftsansvaret for godsterminalane, og arbeider

 • Styrker dialogen med samiske interesser ved næringsutvikling i nord

  12.05.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Det er viktig at samiske interesser fremmes på en profesjonell måte og at de kommer tidlig i dialog med ulike næringsinteresser på krevende saker, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen foreslår å styrke dialog og