Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 23201-23220 av 23379 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Samferdselsministeren møtte Islands innenriksminister

  04.11.2013 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møtte Islands innenriksminister Hanna Birna Kristjansdottir til frokostmøte i dag.

 • Presseinvitasjon: Ny strategi for å forebygge og bekjempe radikalisering

  04.11.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen har tatt initiativ til et møte tirsdag om regjeringens arbeid med å forebygge radikalisering og rekruttering av unge til ekstremisme. Fem statsråder og fem statssekretærer vil være til stede.

 • Ser fremtidens skog

  04.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statskog tar i bruk det som trolig er verdens mest avanserte planleggingsverktøy for skogsdrift. Systemet er utviklet i Norge.

 • Akkreditering til OSSEs utenriksministermøte i Kiev

  04.11.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) har sitt årlige utenriksministermøte i Kiev 5.-6. desember 2013. Frist for akkreditering er 15. november.

 • Utlysing: Tiltak for å styrke samarbeidet med Romania

  03.11.2013 Nyheit Utenriksdepartementet

  Noreg og Romania ønskjer å styrke kontakten og samarbeidet innanfor ei rad ulike område: Romfolk, menneskerettar, barn og unge mm. Eit eige fond tek no i mot søknader frå norske aktørar som vil delta i samarbeid.

 • Latvia innhenter norske råd før justisreformer

  03.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Ikke noe annet EØS-land har en større andel av befolkningen sittende i fengsel enn Latvia. Når landet skal reformere justissektoren, ser Latvia til Norge.

 • Norge fremmer kvinnelige menneskerettighetsforkjempere

  02.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kvinner som kjemper for menneskerettigheter er spesielt sårbare. Deres innsats bør oppmuntres, ikke begrenses eller stigmatiseres. Denne uken legger Norge fram en ny resolusjon i FNs Generalforsamling, spesielt rettet mot kvinnelige

 • Behandlingen av grønne konsesjoner

  01.11.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeridirektoratet lyste i juni i år ut 45 nye laksekonsesjoner etter at Fiskeri- og kystdepartementet hadde fastsatt forskrift om tildeling. Søknadsfristen var 1. oktober 2013. Faggruppen som har ansvar for å vurdere søknadene har nå vurdert om

 • Olje- og energiministerens program veke 45

  01.11.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Elnar Remi Holmen ny politisk rådgiver i OED

  01.11.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Elnar Remi Holmen ble torsdag ansatt som politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet.

 • Priv. til red. : Statsministerens program veke 45

  01.11.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkjer måndag 4. november Skøyenåsen skole i Oslo. Tema for besøket er etter- og vidareutdanning for lærarar.

 • Matindustrien i positiv utvikling

  01.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Matindustrien har de siste årene hatt en sterkere utvikling enn øvrig industri og har økt sin betydning. Den utgjør om lag en femtedel av fastlandsindustrien i Norge og er den nest største målt i omsetning og totale lønnskostnader.

 • Eurostars 2 lansert

  01.11.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Det nye Eurostars-programmet ble lansert i Brussel 30. oktober av EU-ambassadør Atle Leikvoll og generaldirektør Robert-Jan Smits fra Europakommisjonen. Ambassadøren gjorde dette på vegne at statsråd Monica Mæland.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 45, 2013

  01.11.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 45, 2013.

 • Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner møter byggenæringen

  01.11.2013 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og statssekretær Per Willy Amundsen møter byggenæringen mandag 4. november kl. 14.00, hos Direktoratet for byggkvalitet i Oslo.

 • Forenklar reguleringa for fiskarane

  01.11.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriministeren legg nå til rette for enklare refordeling av fiskekvotar gjennom året. Det skal skje i nær dialog med næringa.

 • Ønsker ny vurdering av CO2-håndtering

  01.11.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag bedt Gassnova om å avlyse den pågående anbudskonkurransen om fullskala CO2 -håndtering (CCS) utover Mongstad. Etter at planleggingsarbeidet med Mongstad fullskala ble stanset er forutsetningene for Gassnovas

 • Ny Generalinspektør for Heimevernet

  01.11.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Brigader Tor-Rune Raabye ble i statsråd fredag 1. november utnevnt til generalmajor og beordret til tjeneste som generalinspektør for Heimevernet (HV) med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

 • Per-Andre Torper utnevnt til avdelingsdirektør

  01.11.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Konstituert avdelingsdirektør Per-Andre Torper er i statsråd i dag utnevnt til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet.

 • Ny nestkommanderende ved Forsvarets operative hovedkvarter

  01.11.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Flaggkommandør Håkon Tronstad ble i statsråd fredag 1. november utnevnt til tjeneste som nestkommanderende og stabssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Til toppen