Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 23381-23400 av 24421 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Privatiserer Entra

  14.01.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet gjør klart for å privatisere det statlige eiendomsselskapet Entra.

 • E39 Skei i Jølster – Ålesund: Stor interesse for møte og synfaring i Nordfjord og på Sunnmøre

  14.01.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  - Eg håpar at vi i løpet våren 2014 skal avgjere val av hovudtrasé for vidare planlegging av E39 på strekninga Skei i Jølster - Ålesund, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Valpesyke påvist hos hund

  14.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mattilsynet har fått melding fra Veterinærinstituttet om påvisning av valpesyke hos en hund sør i Hedmark fylke.

 • Ønsker samarbeid med kommunene

  14.01.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) ønsker tett samarbeid med kommunene for å bosette de over 5 000 personene som venter i mottak.

 • Erstatningssaker til Naturskadefondet i 2013

  14.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statens naturskadefond gir erstatning der hvor det ikke er mulig å forsikre objektet, for eksempel private arealer, veier og annen infrastruktur. I 2013 ble det gitt tilsagn om 246,6 millioner kroner i statlig naturskadeerstatning til 2.559

 • E39: Samferdselsministeren møtte engasjerte vegfolk

  14.01.2014 Nyheit Samferdselsdepartementet

  Over 100 deltakarar var i går til stades ved eit møte i Ørsta om framtidig E39 i Nordfjord og på Sunnmøre.

 • Klare prioriteringer i høyere utdanning og forskning

  14.01.2014 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  - Regjeringen legger frem syv punkter som vil være førende for hva vi skal gjøre innen forskning og høyere utdanning de neste fire årene. Målet er høyere kvalitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 • Uken som var – uke 2

  13.01.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Godt nyttår! Vi har foretatt årets første uhøytidelige skråblikk på det europeiske nyhetsbildet i uken som var. Og her er noe av det vi fant.

 • – Har stor nytte av de nasjonale ekspertene

  13.01.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Ledelsen ved Senter for internasjonalisering av utdanning var nylig i Brussel for blant annet å knytte tettere kontakt med de norske nasjonale ekspertene som arbeider med utdanning i Europakommisjonen.

 • Møtte Bruneis energiminister

  13.01.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien møtte i dag Bruneis energiminister Yang Berhormat i Oslo.

 • Brende settestatsråd for Listhaug

  13.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Kongen har i statsråd oppnevnt utenriksminister Børge Brende som settestatsråd for statsråd Sylvi Listhaug. Oppnevningen gjelder behandlingen av saker om innsyn i Listhaugs kundeliste fra hennes stilling i kommunikasjonsbyrået First House AS.

 • Statsministeren åpnet Algebra Challenge

  13.01.2014 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg var med på å sparke i gang Algebra Challenge. Målet er å få norske elever til å løse 350.000 ligninger i løpet av en uke.

 • Milliarder å spare på enklere regelverk

  13.01.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  På møtet i EØS-komiteen 13. desember ga Europakommisjonen en orientering om sitt arbeid med å forenkle og forbedre regelverk, det såkalte REFIT-programmet. Næringsråd Lars Erik Nordgaard ved EU-delegasjonen oppsummerer.

 • Presseinvitasjon: Justis- og beredskapsministeren til Tromsø

  13.01.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsministeren skal leggje ned grunnstein for nytt politihus i Tromsø i morgon, tysdag 14. januar. Han vil òg ha ei rekkje andre møte i Tromsø.

 • Europaparlamentet og nordområdene i porteføljen

  13.01.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Ambassaderåd Eli Jonsvik jobber blant annet med å følge med på hva som skjer i Europaparlamentet og å sørge for at norske synspunkter blir hørt i EUs nordområdepolitikk.

 • Ny OECD-rapport gir grunnlag for mer målrettet norsk utviklingspolitikk

  13.01.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, mener Norge er en langsiktig og viktig giver med et høyt bistandsnivå. Men deres nye evaluering viser at norsk bistand bør bli mer resultatorientert, effektiv og målrettet.

 • Statusrapport for skatte- og avgiftspolitikk i EU desember 2013

  13.01.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Finansråd Astrid Erlingsen ved EU-delegasjonen rapporterer om utvalgte skattesaker som ble behandlet i 2013, og som også vil stå på EUs agenda i 2014.

 • Forskningsmidler over reindriftsavtalen

  13.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Reindriftens utviklingsfond (RUF) utlyser nå midler til forskning og veiledning over reindriftsavtalen. Søknadsfristen er satt til 1. mars 2014.

 • Endringar i privatskolelova

  13.01.2014 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa foreslår å kunne gje dispensasjon frå kravet om at privatskolar må ha eit religiøst eller alternativt pedagogisk grunnlag for å få godkjenning.

 • Statsministeren kondolerer ved Sharons bortgang

  11.01.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  - Overfor Israels statsminister Benjamin Natanyahu og det israelske folk vil jeg uttrykke min dypeste medfølelse ved tidligere statsminister Ariel Sharons bortgang, sier statsminister Erna Solberg.

Til toppen