Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 23481-23500 av 25719 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Åpent møte om global utdanning med utenriksminister Børge Brende og Gordon Brown

  22.04.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet og Global Campaign for Education inviterer til møte om global utdanning i Oslo onsdag 23. april.

 • Skoghelse i tekst og bilder

  22.04.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Rett før påske ble den nye nettjenesten "Skoghelse" lansert på Skog og landskaps nettsider. Her kan du finne bilder av ulike skadegjørere og hvilke skader som forekommer på ulike

 • Varslet ny maritim strategi på bedriftsbesøk på Sunnmøre

  22.04.2014 Nyhet Statsministerens kontor

  - Vi har sterke maritime miljøer i Norge, men vi må sørge for å videreutvikle industrien slik at den fortsetter å hevde seg. For å bidra til fortsatt vekst og konkurransedyktig industri så begynner vi arbeidet med en ny maritim strategi, sa

 • Søknadsfrist for elgjakt er 30. april

  22.04.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Etter oppkjøpet av Orklas eiendommer i tidligere Borregaard, Børresen og Vafos skoger, har Statskog gjort flere jaktområder tilgjengelig for allmennheten. Søknadsfrist er 30. april

 • Utenlandske insentivordninger utredet

  22.04.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturminister Thorhild Widvey mottok i dag Oslo Economics’ utredning om insentivordninger på filmområdet i andre land.

 • Enklere å kjøpe tax free-varer

  22.04.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har endret praktiseringen av regelverket slik at reisende kan forhåndsbestille tax free-varer på internett og hente dem på flyplassene. - Jeg er glad for at det blir enklere og mer fleksibelt å kjøpe tax free-varer. Dette kan

 • Forsvarsministeren besøker Tyskland

  21.04.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøker sin tyske kollega Ursula von der Leyen i Berlin tirsdag 22. april.

 • Fordømmer angrep på sivile og FN-personell i Sør-Sudan

  18.04.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Norge fordømmer angrepene og drap på sivile i Sør-Sudan de siste dagene. Dette er åpenbare brudd på avtalen om våpenstillstand som begge partnere har signert. Lederne på begge sider av konflikten har ansvar for å sørge for at vold og uroligheter

 • Norske elever restaurerer synagoge

  16.04.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den kalles Den grønne synagogen. Den er den eldste i sitt slag. Sist gang den var i bruk var i 1990-årene. Nå skal den få nytt liv med hjelp av skoleelever fra Arendal.

 • Europeisk konferanse om konkurranse og arbeidsforhold i transportsektoren

  15.04.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Hva må til for at europeiske land skal få en mer effektiv og samordnet regulering og kontroll innenfor transportsektoren, med sikte på konkurranse på mer like vilkår? Dette er ett av spørsmålene som skal drøftes ved en europeisk konferanse i Paris

 • Vi spiser 23 millioner egg i påsken

  15.04.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I påsken spiser vi dobbelt så mye egg som ellers i året. Men det er ingen grunn til å frykte for frokostegget. Hittil i år er det produsert nesten 200 tonn mer egg i Norge enn det vi makter å spise.

 • Brende i Polyteknisk Forening onsdag 23.april

  15.04.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende holder innlegg og deltar i en paneldebatt i Oslo onsdag 23. april kl. 17. Møtet har tittelen «Brytningstid for utenrikspolitikken?»

 • Nok lam til påske

  15.04.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Under slaktesesongen i haust kom det ikkje noko lammekjøt inn på reguleringslager. Statens landbruksforvaltning (SLF) vidarefører difor den reduserte tollen på ferske, heile lammeslakt. Dermed blir det nok påskelam i år også.

 • Vil koordinere regionalt samarbeid i Arktis

  15.04.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Etablering av en koordinerende mekanisme som legger til rette for økt samarbeid mellom regionale aktører i Arktis ble onsdag diskutert på Norges hus. Norge støtter etableringen av en slik mekanisme nær Arktisk råds sekretariat i Tromsø.

 • Vil ha bedre tilbud for pendlere i Sør-Trøndelag

  15.04.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet ønsker å legge til rette for et bedre togtilbud på Trønderbanen. Departementet har bedt NSB se på muligheten for et gjennomgående togtilbud fra Steinkjer til Melhus, som gir forbindelse til Trondheim Lufthavn Værnes uten

 • Vil øke antall avganger på Sørlandsbanen

  15.04.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Regjeringen vil ha flere avganger mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger, og har bedt NSB om å legge til rette for å øke frekvensen på Sørlandsbanen med avganger tilnærmet hver andre time. Målet er å øke fra fire til åtte avganger på hverdager

 • Foreslå din kandidat til Gollegiella 2014!

  15.04.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  GOLLEGIELLA - Nordisk samisk språkpris deles ut for sjette gang høsten 2014 under det årlige møtet mellom sameministrene og sametingspresidentene i Helsingfors. Vi ønsker forslag til kandidater innen 30. mai i år.

 • Stor interesse for å grøfte i Møre og Romsdal

  15.04.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Bønder i Møre og Romsdal har fått løyvt over 3,5 millioner kroner i tilskotsmidlar til drenering av tidlegare grøfta jord. Dette utløyser samla investeringar på over 20 millioner kroner til desse arbeida og det vil føre til fornya drenering på ca

 • Søker kandidater til Fyrtårnprisen

  15.04.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  For å styrke arbeidet med kystkultur deler Samferdselsdepartementet ut Fyrtårnprisen. Departementet oppfordrer kystkommuner, etater, organisasjoner og privatpersoner til å nominere sine kandidater.

 • Samferdselsdepartementet ber om innspill

  15.04.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen vil i 2016 legge frem en ny stortingsmelding om forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning som vil være retningsgivende for vårt arbeid. Vi vil ha innspill på fremtidige utfordringer knyttet både til sjøsikkerhet,

Til toppen