Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 23681-23700 av 24473 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forslag om oppheving av boklova

  13.12.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa fremmer i dag lovproposisjon om oppheving av boklova for Stortinget. – Bra for lesarane, forfattarane og litteraturen sjølv, seier kulturminister Thorhild Widvey. – Regjeringa vil føre ein offensiv og moderne litteraturpolitikk til beste

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 51, 2013

  13.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 51, 2013.

 • Årets trafikksikkerhetskommune 2014 skal kåres

  13.12.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Lokalt trafikksikkerhetsarbeidet er avgjørende for å få ned tallet på drepte i trafikken. Vi vil derfor hedre kommuner som utmerker seg i dette arbeidet og løfte dem fram som forbilder til inspirasjon for andre, sier samferdselsminister Ketil

 • Spansk på norsk – norsk på spansk

  13.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hvordan lyder spansk teater på norsk? Det kan det norske teaterpublikummet finne ut av takket være et utvekslingsprosjekt finansiert med EØS-midler.

 • Brannstudien sendt på høring

  13.12.2013 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Forslag til fremtidig organisering og ressursbruk i brann- og redningsvesenet er sendt på høring.

 • Kristin Halvorsen ny leder av Bioteknologinemnda

  13.12.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har i dag oppnevnt ny bioteknologinemnd. Tidligere kunnskapsminister og finansminister Kristin Halvorsen har sagt ja til vervet som leder.

 • Endrede regler for beregning av engangsavgift ved import og statusendring av kjøretøy

  13.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet vil fra 1. januar 2014 endre reglene om beregning av engangsavgiften ved import og statusendring av brukte kjøretøy. Det gir blant annet lavere avgift ved import av eldre biler. Endringene gjelder også for avgiftsberegning ved

 • Utvalg anbefaler høyere utdanningstilbud på nett

  13.12.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk i dag overlevert den første rapporten fra MOOC-utvalget, som skal vurdere høyere utdanningstilbud på nett. Utvalget stiller seg positiv til MOOC og lignende tilbud og mener Norge bør utnytte det

 • Lars Audun Granly ny ekspedisjonssjef i Samfunns- og frivillighetsavdelingen

  13.12.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Lars Audun Granly ble i statsråd i dag utnevnt til ekspedisjonssjef i Kulturdepartementets Samfunns- og frivillighetsavdeling. Granly har vært konstituert ekspedisjonssjef i avdelingen siden januar 2013.

 • Oppnevning av nye medlemmer og varamedlemmer til Norsk kulturråd

  13.12.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Det er i statsråd i dag oppnevnt fem medlemmer og tre varamedlemmer til Norsk kulturråd for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2017.

 • 26 millioner kroner til Antidoping Norge i 2014

  13.12.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Stiftelsen Antidoping Norge tildeles 26 millioner kroner av spillemidlene til idrettsformål i 2014. Økningen på 2,4 millioner kroner fra 2013, gjør dette til den største økningen i tilskuddet til Antidoping Norge siden stiftelsen ble opprettet i

 • 593 millioner kroner til Norges idrettsforbund i 2014

  13.12.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er i statsråd i dag tildelt 593 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål i 2014. Det er en økning på 13 millioner kroner fra 2013.

 • Rapport om Toll- og avgiftsetatens IKT-område

  13.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har mottatt en rapport fra Det Norske Veritas om Toll- og avgiftsetatens IKT-område.

 • Støtte til miljøvernsamarbeid med Russland i 2014-2015

  13.12.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet disponerer etter fullmakt fra Utenriksdepartementet midler til støtte for samarbeid med Russland innen miljøsektoren.

 • Tilskudd til arktisk miljøvernsamarbeid i 2014

  13.12.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen gir tilskudd til arktisk miljøvernsamarbeid i 2014. Prosjektmidlene forvaltes av Miljøverndepartementet, og kommer fra tilskuddsordningen Arktisk samarbeid på Utanriksdepartementets budsjett. Tilskuddet er beregnet på miljøvernprosjekter

 • Brende vikar for Helgesen

  13.12.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag overført ansvaret for EØS- og EU-saker til utenriksminister Børge Brende for den perioden statsråd Vidar Helgesen har permisjon, fra 28. desember 2013 til 22. januar 2014.

 • Endringer i departementsstrukturen

  13.12.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag besluttet de endringene i departementsstrukturen som ble varslet ved regjeringsskiftet 16. oktober 2013. De budsjettmessige konsekvensene av dette er innarbeidet i statsbudsjettet for 2014. Endringene trer i kraft fra 1.

 • Mattilsynet fører tilfredsstillende kontroll

  13.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Den offentlige kontrollen med dyrking av mat (grønnsaker, bønnespirer, etc.) i Norge er i hovedsak i overenstemmelse med EØS-lovgivningen.

 • Andreas Eriksen ny ekspedisjonssjef i EV-avdelingen

  13.12.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Andreas Hilding Eriksen er i statsråd i dag utnevnt til ny ekspedisjonssjef i Energi- og vassdragsavdelingen (EV).

 • Fire nye skogområder vernet i dag

  13.12.2013 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen verner fire nye fire skogområder i fylkene Østfold, Oppland og Aust-Agder. Områdene omfatter ca 17 km2 nytt verneareal, hvorav ca 13 km2 er produktiv skog. Områdene inngår i arbeidet med frivillig skogvern.

Til toppen