Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 23921-23940 av 24517 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Positive erfaringer med arbeidslivsfaget

  29.11.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Evalueringen av forsøket med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet viser at mange elever og lærere synes det har vært vellykket. Nå skal Kunnskapsdepartementet gjøre en grundig vurdering av fagets videre fremtid.

 • Olje- og energiministerens program uke 49-50

  29.11.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Stasministeren og statsrådene har normalt disse faste postene i ukeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl.12.30 og statsråd på Slottet fredag kl.11.00.

 • Røe Isaksen møtte EUs utdanningsministre

  29.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var denne uken i Brussel for å møte EUs utdanningsministre og fortelle om norske erfaringer med utdanningstilbud levert over internett.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 49, 2013

  29.11.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 49, 2013.

 • Priv. til red./ presseinvitasjon: Holden III overleverer rapport til finansminister Siv Jensen

  29.11.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Tirsdag 3. desember vil professor Steinar Holden overlevere rapport til finansminister Siv Jensen fra utvalget han har ledet. Utvalget har sett på lønnsdannelsen og utfordringer i norsk økonomi (Holden III utvalget).

 • Kontrakt for nytt isgående forskningsfartøy signert

  29.11.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft var tilstede da byggekontrakten for et nytt isgående forskningsfartøy ble signert på Frammuseet i dag.

 • Utvalg for folkehelse, fysisk aktivitet og mat i barnehage og skole legges ned

  29.11.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har nå besluttet å legge ned utvalget for folkehelse, fysisk aktivitet og mat i barnehage og skole. Saken ble behandlet i statsråd 29. november 2013.

 • Sundtoft og Listhaug møter rovviltnemndene

  29.11.2013 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug møter mandag representanter for samtlige av landets rovviltnemnder.

 • Pilotprosjekt om bøtetjeneste i Troms

  29.11.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Fra 1. januar 2014 innføres bøtetjeneste som pilotprosjekt i Troms fylke. -Bøtetjeneste er et mer rettferdig alternativ for personer som ikke har råd til å betale boten, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

 • Forslag om å gjennomføre Dublin III-forordningen i norsk rett

  29.11.2013 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen besluttet i Statsråd i dag å fremme et lovforslag for Stortinget om å gjøre Dublin III-forordningen til norsk rett

 • Regjeringen prioriterer syriske kvoteflyktninger

  29.11.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Norge vil ta imot 1 000 flyktninger fra Syria, fordelt på 500 innenfor den ordinære kvoten for overføringsflyktninger og 500 gjennom en tilleggskvote

 • Oppdaterte budsjettall for 2013

  29.11.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag lagt fram proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2013. Anslaget for bruk av oljeinntekter i 2013 er noe redusert sammenliknet med Nasjonalbudsjettet 2014. Utgiftene er lavere enn tidligere lagt til grunn.

 • Priv. til red.: Statsråd Vidar Helgesens program veke 49

  29.11.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsråd Vidar Helgesen har fleire møter i Brussel denne veka.

 • Priv. til red.: Statsministerens program veke 49

  29.11.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg har mellom anna møter i Brussel og Athen denne veka.

 • Statssekretær Lars Andreas Lunde til isbjørnmøte i Moskva

  29.11.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Statssekretær Lars Andreas Lunde deltar neste uke på partsmøtet under den internasjonale avtalen om vern av isbjørn i Moskva. Gjennom denne avtalen er de fem partslandene Canada, Danmark (Grønland), Norge, USA og Russland forpliktet til å beskytte

 • Gratis kjernetid i barnehagen gir gode resultater

  29.11.2013 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  I dag presenterer statsråd Solveig Horne resultater fra SSB som viser at forsøket med gratis kjernetid i barnehagen har svært god virkning.

 • Eriksson settestatsråd for Lien

  29.11.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kronprinsregenten har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Robert Eriksson som settestatsråd for statsråd Tord Lien.

 • Lavere verdensmarkedspriser på korn

  29.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Kornprisene på verdensmarkedet falt fra oktober til november, idet de rekordhøye maisavlingene i USA ble ferdig høstet. Lavere maispriser, i tillegg til gunstige værforhold for høsthveten på den nordlige halvkule, har også trukket hveteprisene ned.

 • Fem tømmerkaiprosjekter videre

  29.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fem prosjektforslag blir nå invitert til å utarbeide fullstendig søknad for tilskudd til oppgradering og nybygging av tømmerkaier. Totalt var det 19 interesserte. De fem har et investeringsbehov på opp mot 130 millioner kroner. Det er avsatt 30

 • Priv til red: Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkjer Stavanger

  29.11.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Måndag 02.12. besøkjer statsråden Helse Vest RHF, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus, K46 og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest-Rogaland.

Til toppen