Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 23941-23960 av 24472 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Askeskuddsjuken brer om seg

  26.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Siden 2009 har Skog og landskap fulgt utviklingen av Askeskuddsjuken i Norge. Den hissige soppen som angriper ask brer om seg. Det er nå gjort observasjoner på Østlandet og langs hele kysten av Sør- og Vestlandet, nord til Sunnmøre. En frykter

 • Endringer i regelverket om fjordlinjene

  26.11.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og kystdepartementet har fra i dag endret fjordlinjebestemmelsene og åpnet for alle fartøy i fiske etter sild med not i områder sør og vest for Sørøya i Finnmark, det vil si det samme området som fra tidligere er åpnet for fartøy opp til 21

 • WTO-panel med avgjørelse i selsaken

  25.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  WTO-panelets rapport, som ble offentliggjort i dag, slår fast at EUs selforordning er i strid med kjernebestemmelser i WTO-regelverket om ikke-diskriminering.

 • Olje- og energiminister Tord Lien åpnet Statoils Høstkonferanse

  25.11.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien innledet mandag på Statoils Høstkonferanse. Statsråden snakket om utfordringene knyttet til energi og klima, samt Norges rolle som en stabil og forutsigbar energileverandør.

 • Uken som var - uke 47

  25.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Sjakkens Justin Bieber, museangrep på kjøpesenter og ost laget av menneskelige armhulebakterier var noen av sakene vi fikk med oss i vår uhøytidelige oppsummering av ukens nyhetsbilde.

 • EU-erklæring om presidentvalget i Maldivene

  25.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  22. november sluttet Norge seg til EUs erklæring om presidentvalget i Maldivene.

 • Langtidsbudsjettet hovedtema under Europaparlamentets plenumssesjon

  25.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  «More Europe for less» var et gjennomgangstema under Europaparlamentets plenumssesjon i Strasbourg 21.-24. november. Hovedsaken var EUs langtidsbudsjett (MFF) for 2014-2020. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Anbudskonkurranse om levering av klimakvoter

  25.11.2013 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  I september 2013 inngikk staten og det nordiske miljøfinansieringsselskapet NEFCO en avtale om kjøp av klimakvoter for staten i den andre Kyotoperioden (2013-2020).

 • Sanner første mann ut

  25.11.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Høyre/FrP-regjeringen tar Europapolitikken på alvor. Statsråd Sanner er første ministeren fra den nye regjeringen som deltar på et av EUs mange uformelle ministermøter når han reiser til Vilnius 25.november.

 • Høring om fripoliser med investeringsvalg

  25.11.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring utkast til utfyllende regler om fripoliser med investeringsvalg. Høringen omhandler krav til oppreservering av fripoliser før konvertering til investeringsvalg, samt utfyllende krav til informasjonsplikt

 • Geitemelkkvoter reduseres

  25.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Kvote for produksjon av geitemelk reduseres med ytterligere 1 prosent for 2014, etter at den fra 2012 til 2013 ble redusert med 2 prosent. Landbruks- og matdepartementet har etter drøftinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i dag

 • Om OUS-prosessen

  25.11.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie har hatt oppfølgingsmøter med Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus om omstillingene i hovedstadsområdet.

 • NorCaP Call for carbon credits launched

  25.11.2013 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  In September 2013, the Norwegian government and the Nordic Environment Finance Corporation NEFCO signed an agreement to procure carbon credits for Norway in the second commitment period (2013-2020) of the Kyoto Protocol. The contract regulates

 • Priv. til red.: : Statsministeren til Brussel og Athen

  25.11.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg vil 2. og 3. desember besøke Brussel og Athen.

 • Norge og Brasil skal samarbeide om olje- og gassteknologi

  25.11.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Norge og Brasil går sammen om å utvikle morgendagens teknologi innen olje- og gass. Statssekretær Kåre Fostervold undertegnet mandag en samarbeidsavtale med Brasil i forbindelse med et forsknings- og industriseminar i Rio.

 • Følg partsmøte om vannprotokollen på nettet

  25.11.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Europeiske ledere fra helse- og miljøsektoren møtes i Oslo for å diskutere sikkerhetsutfordringer for vann og helse mandag 25. - onsdag 27. november.

 • Ekstra støtte til Unescos utdanningsarbeid

  25.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge gir 16 millioner kroner i ekstra støtte til FNs arbeid med å sikre utdanning for alle. Midlene går blant annet til å få flere, og bedre kvalifiserte, lærere.

 • Presseinvitasjon: Nasjonal konferanse om vold i nære relasjoner

  25.11.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  I morgen arrangerer regjeringen nasjonal konferanse om vold i nære relasjoner. Gode modeller for samarbeid og samordning for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner er tema for konferansen.

 • Gjennombrudd i klimaforhandlingene om regnskog

  25.11.2013 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Klimatoppmøtet i Warszawa ga et gjennombrudd i forhandlingene om regnskog. Det er vedtatt et fullstendig regelverk for tiltak som skal redusere klimautslipp fra ødeleggelse av skog i utviklingsland.

 • Samferdselsministeren besøkte Vestfold

  25.11.2013 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Tirsdag 12. november besøkte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen Vestfold.

Til toppen