Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 23941-23960 av 25735 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Bekymret for vold i Venezuela

  17.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg er bekymret over voldsepisodene og tap av liv i forbindelse med urolighetene i Venezuela den siste måneden, sier statssekretær Morten Høglund i Utenriksdepartementet.

 • Valgseier for det største regjeringspartiet i Serbia

  17.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Parlamentsvalget i Serbia ga regjeringspartiet SNS og visestatsminister Aleksandar Vucic et klart mandat til å videreføre reformpolitikken, EU-integrasjonen og normaliseringen av forholdet til Kosovo, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Diskuterte Ukraina og energi i Strasbourg

  17.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Situasjonen i Ukraina fikk mye oppmerksomhet under Europaparlamentets plenumssesjon som ble avsluttet fredag 14. mars. Behovet for en felles europeisk energipolitikk ble også understreket. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Kvantesprang for forskningssamarbeidet med Tsjekkia og Romania

  17.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norske forskere står nærmest i kø for å samarbeide med kolleger i Tsjekkia og Romania. Omlag 300 millioner kroner skal fordeles på felles prosjekter.

 • FAO samler global arealinformasjon

  17.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FAO - FNs organisasjon for landbruk og mat har i dag lansert en ny sentralisert database som samler global arealinformasjon. Dette markerer en betydelig forbedring i å fremskaffe informasjon om karaktertrekkene ved jordens overflate.

 • Statusrapport for helse og mattrygghet i EU mars 2014

  17.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Tobakksdirektivet og Norges første deltagelse på EUs helsedirektørmøte er noen av sakene i statusrapporten for helse- og mattrygghet i EU. Råd for helse og mattrygghet Ingrid Vigerust ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Ankehøring i selsaken

  17.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  WTOs ankeorgan starter i dag en tre dagers høring i selsaken.

 • Færøyske fartøy får levere makrell i Norge

  17.03.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge, Færøyene og EU inngikk 12. mars en avtale om fordeling og forvaltning av makrell. Avtalen innebærer at forbudet mot landing av makrell fra færøyske fartøy i norske havner oppheves.

 • Næringsminister Monica Mæland i Malaysia

  17.03.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Mæland skal ha handelspolitiske samtaler med malaysiske myndigheter, besøke norske selskaper og promotere norsk sjømat.

 • Innspillsmøte om levendelagring av torsk

  17.03.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Satsing på levendelagring av torsk kan bidra til økt lønnsomhet i hvitfiskindustrien gjennom jevnere tilgang på kvalitetsråstoff. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker inviterer til innspillsmøte for å få bedre innsikt i erfaringer og status, avdekke

 • Godt år for vestlandsbonden

  17.03.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  For vestlandsbonden vart 2012 eit år med auke i jordbruksinntekta, i snitt auka ho med 14 prosent. Særleg fruktbruka hadde eit godt år, med stor auke i produksjonen og inntektene.

 • Prisen på korn aukar på verdensmarknaden

  17.03.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Prisindeksen for matråvarer frå Det internasjonale pengefondet (IMF) auka med heile 2,7 prosent i februar. Hovudårsaka var ein prisauke på kornråvarer (4,8 prosent) og vegetabilske oljer/protein (3,9 prosent).

 • Nye E18 mellom Sandefjord og Tønsberg skal åpnes som firefelts motorveg før fellesferien

  17.03.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  -Dette er en god dag for alle som er opptatt av trafikksikkerhet og effektiv veiutbygging. Entreprenørene skal nå jobbe døgnkontinuerlig frem til sommeren for å få åpnet alle fire kjørefelt. Fartsgrensen vil være 80 km/t, altså noe redusert, men det

 • To dager på Cold Response

  17.03.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  -Soldatene våre viser stor innsats og er gode representanter for gode holdninger og verdier. Jeg setter utrolig pris på de gode samtalene jeg har hatt med soldatene på dette besøket, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Hun besøkte i helgen

 • Forsvarsministeren innleder på NATO-konferanse

  17.03.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Fremtidens NATO er tema når forsvarsminister Ine Eriksen Søreide innleder på konferansen “Charting NATO’s Next Chapter: From Afghanistan to Ukraine And Beyond ” onsdag 19. mars.

 • Fordelingen av tilskudd til studentboliger for 2014

  17.03.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har fordelt omlag 359 millioner kroner til bygging av 1260 studentboliger i 2014.

 • Pressetreff mandag 17. mars: Samferdselsministeren til E18 i Vestfold

  17.03.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Vi inviterer til pressetreff med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mandag 17. mars kl. 09:30 på Statens vegvesen, Ås prosjektkontor/E18 Gulli-Langåker.

 • Beklagelig russisk veto i Sikkerhetsrådet

  15.03.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Russland la lørdag ettermiddag (15.3) ned veto mot en resolusjon i FNs sikkerhetsråd om situasjonen i Ukraina. Norge var medforslagsstiller til teksten.

 • Utenriksminister Børge Brende utsetter sin planlagte reise til Midtøsten

  15.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende utsetter sin planlagte reise til Midtøsten på grunn av situasjonen i Ukraina.

 • Ulovlig opphold skal ikke finansieres med sosialhjelp

  15.03.2014 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  -Det skal ikke være tvil om at ulovlige opphold ikke skal finansieres med økonomisk sosialhjelp, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Til toppen