Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 28621-28640 av 30236 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Seminar om kvinnehelse, arbeidsliv og aktiv aldring i et likestillingsperspektiv

  28.02.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  I anledning kvinnedagen 8. mars inviterer Helse- og omsorgsdepartementet til et seminar om kvinnehelse, arbeidsliv og aktiv aldring i et likestillingsperspektiv.

 • Konsesjon til Holmen Kraft

  28.02.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Holmen Kraft AS har i dag fått konsesjon til å bygge Holmen kraftverk i Jordalselva, og konsesjon til å bygge en kraftledning fra Holmen kraftverk til Kjønnagard transformatorstasjon. Kraftverket vil levere kraft tilsvarende 3550 husstander.

 • Tillatelse til utvidelse av Øvre Svultingen kraftverk

  28.02.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Sunnfjord Energi AS har i dag fått fornyet reguleringskonsesjon for Nordstrandsvatnet og tillatelse til utvidelse av Øvre Svultingen kraftverk i Høyanger, samt tillatelse til erverv av fallrettigheter i Stakaldefossen, Øvre og Nedre Svultingen i

 • 251 steder er foreslått som Norges mest attraktive

  28.02.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Det er flott å se at statens pris for attraktivt sted får god respons i år også. Det er kommet inn 492 nominasjoner på 251 forskjellige steder, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Tomtefeste: Videreføring av midlertidig lov

  28.02.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen fremmer i dag forslag om å videreføre midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus med ett år frem til 1. juli 2015.

 • Kvalitetssikrer Inn på tunet gårder

  28.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  En ny godkjenningsordning for Inn på tunet ordningen trådte i kraft 1. januar. Nå er 300 gårder godkjent, og Nord-Trøndelag, Hedmark, Troms og Hordaland er de fylkene der flest gårder har passert nåløyet.

 • Søtere, sprøere og friskere grønnsaker i nord

  28.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Den gjengse oppfatningen er gjerne at det er bare ulemper ved å drive jordbruk langt mot nord. Låg tempertur og kort vekstsesong gir mindre og dårligere avlinger. Nå kan forskerne fortelle at det kan være tvert imot; Grønnsakene kan bli sunnere,

 • Innleder på NATO Building Integrity Conference

  28.02.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide innleder på integritetskonferanse i Oslo 4. mars sammen med assisterende generalsekretær i NATO, Thrasyvoulos Terry Stamatopoulos.

 • Seminar om kvinnehelse, arbeidsliv og aktiv aldring i et likestillingsperspektiv

  28.02.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  I anledning kvinnedagen 8. mars inviterer de fire kvinnelige statssekretærene i Helse- og omsorgsdepartementet (Astrid Nøklebye Heiberg, Lisbeth Normann, Anne Grethe Erlandsen og Cecilie Brein-Karlsen) til et seminar om kvinnehelse, arbeidsliv og

 • Europa fokuserer på jordtap

  28.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Jord er en verdifull ressurs som utsettes for mange trusler. I et nytt EU-prosjekt samarbeider derfor Bioforsk med 27 andre institusjoner fra 18 europeiske land for å utvikle effektive tiltak mot tap og forringelse av verdifull jord. Det norske

 • Ny resultattavle for gjennomføring av direktiver

  28.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  ESAs halvårlige resultattavle viser at Norge var mindre effektiv i gjennomføringen av EU-direktiver i norsk rett i perioden mai til november 2013.

 • Priv. til red.: : Statsministerens program veke 10

  28.02.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren reiser denne veka mellom anna til Trøndelag og Irland.

 • Viktig med reformer og oppgjør med korrupsjonskultur i Ukraina

  27.02.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg hilser dannelsen av en ny ukrainsk regjering velkommen. Det er viktig at landet raskt får gjenopprettet et fungerende myndighetsapparat etter den siste tidens omveltninger, og at helt nødvendige reformer kommer i gang, sier utenriksminister

 • Sikrer rent mel i EU-posen

  27.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Matsvindel kan i verste fall gå ut over den europeiske folkehelsen. Nasjonal ekspert Keren Bar-Yaacov arbeider med å forebygge matsvindel og passer på at torsk faktisk er torsk.

 • Forsvarsministermøtet i NATO 26.-27. februar: Tilbyr NATO å øve i Norge i 2018

  27.02.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Afghanistan og Ukraina var sentrale tema på Natos forsvarsministermøte som ble avholdt 26. og 27. februar. Møtet ga også viktige føringer for det videre arbeidet før Nato-toppmøtet i september. En hovedsatsning i NATO for tiden er å styrke øvelses-

 • 20 000 nye frøprøver deponert på Svalbard

  27.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  En ny forsending med frø fra matplanter er deponert for langtidslagring i Svalbard Globale frøhvelv. Forsendelsen som denne uken ble transportert inn i frøhvelvet i Longyearbyen inneholder 20 000 frøprøver fra Japan, Brasil, Peru, Mexico og USA.

 • 125 milliarder kroner fra SDØE i 2013

  27.02.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Petoro har i dag lagt frem resultatet for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i petroleumsvirksomheten i 2013. Netto kontantstrøm var 124,8 milliarder kroner. Dette er en nedgang fra 2012, da kontantstrømmen var 146,9 milliarder kroner.

 • EU-erklæring om utvidelse av restriktive tiltak mot Tunisia

  27.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  21. februar sluttet Norge seg til EUs erklæring om utvidelse av restriktive tiltak mot Tunisia.

 • Presseinvitasjon: : Justisministeren vitjar Kongsvinger fengsel

  27.02.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Kongsvinger fengsel har det siste året vore i drift som fengsel for utlendingar som skal sendast heim etter ferdig soning. I dette høvet er det laga ein rapport som justis- og beredskapsminister Anders Anundsen vil få når han vitjar Kongsvinger i