Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 28641-28660 av 30235 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Stor interesse for drenering i Vestfold

  27.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det er stor interesse for drenering i Vestfold. Fylket ble tildelt 6,2 millioner kroner til drenering i 2013 og hele beløpet ble innvilget til bøndene i fjor.

 • Innovasjon i kommunene skal premieres

  27.02.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen ønsker å stimulere til økt innovasjon i norske kommuner. I år skal det deles ut en innovasjonspris til en kommune har greid å tenke nytt og sette innovative ideer ut i livet. Prisen er på 500.000 kroner. Søknadsfristen er 1. april for

 • Seminar om kvinnehelse, arbeidsliv og aktiv aldring i et likestillingsperspektiv

  26.02.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  I anledning kvinnedagen 8. mars inviterer de fire kvinnelige statssekretærene i Helse- og omsorgsdepartementet til et seminar om kvinnehelse, arbeidsliv og aktiv aldring i et likestillingsperspektiv.

 • Nytt styre i Finanstilsynet fra 1. mars 2014

  26.02.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag oppnevnt nytt styre i Finanstilsynet. Endre Skjørestad er gjenoppnevnt som styreleder.

 • Møte med Kongsberg Gruppen

  26.02.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland fikk i dag en orientering fra styreleder Finn Jebsen og konsernsjef Walter Qvam i Kongsberg Gruppen.

 • Stortingsmelding om global utdanning

  26.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Regjeringen skal utarbeide en stortingsmelding om utdanning i utviklingspolitikken. I den anledning møtte utenriksminister Børge Brende sivilsamfunnsorganisasjoner i Oslo 26. februar, der han inviterte til innspill. Meldingen skal legges frem for

 • EØS-midlene støtter CCS-forskning

  26.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Syv karbonfangst og lagringsprosjekter tildeles til sammen 83 millioner kroner i det polsk-norske forskningsprogrammet under EØS-midlene.

 • Brende til Singapore og Myanmar, 28. februar til 3. mars

  26.02.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende besøker Singapore og Myanmar 28. februar til 3. mars.

 • Norge fordømmer angrep på skole i Nigeria

  26.02.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg er dypt sjokkert over gårsdagens terrorangrep på skolebarn og andre uskyldige mennesker i Yobe i det nordøstlige Nigeria. Norge fordømmer på det sterkeste disse grusomme ugjerningene og den volden som har rammet landsbyboere i delstaten Borno

 • Kongsvingerbanen oppgradert

  26.02.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Statssekretær Bård Hoksrud åpnet i dag Kongsvinger hensetting - et parkeringsanlegg for tog på Kongsvingerbanen.

 • Regjeringen rydder opp i lotteripolitikken

  26.02.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Regjeringen rydder nå opp i lotteripolitikken. Forrige regjering skapte tvil gjennom sin praksis. For å rydde opp trenger vi nå noe mer tid før forslag til nytt regelverk sendes ut på høring, sier kulturminister Thorhild Widvey.

 • Rapport om finans- og skattepolitikk i EU

  26.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den greske finansministeren Ioannis Stournaras leder utformingen av europeisk finans- og skattepolitikk i Rådet det kommende halvåret. Det greske formannskapet prioriterer å ferdigstille pågående lovendringer, hvor enighet om en bankunion står høyt

 • Listhaug på besøk i Karasjok

  26.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug startet dagen i Karasjok i går med å innlede på Finnmarkssamlingen 2014. - Vi har verdens beste plante- og dyrehelse. Det er et konkurransefortrinn som norsk landbruk har, og som vi må bruke, sa Listhaug i

 • Priskontroll i spørjetimen på Stortinget

  26.02.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) svarte på spørsmål frå representantantane Stine Renate Håheim (A) i spørjetimen på Stortinget i dag.

 • Ny studie om vold og voldtekt i Norge

  26.02.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Alvorlig fysisk vold og grove seksuelle overgrep rammer en betydelig del av befolkningen i Norge. For mange starter volden tidlig i barneårene. Det viser en ny nasjonal omfangsundersøkelse om vold og voldtekt som ble presentert i dag.

 • Jakten på flere barnehagelærere fortsetter

  26.02.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet lanserer rekrutteringskampanjen "Verdens fineste stilling ledig". - Målet med kampanjen er å få flere kvalifiserte søkere til barnehagelærerutdanningen og å heve statusen til det å arbeide i barnehage, sier kunnskapsminister

 • Ny studie om vold og voldtekt i Norge

  26.02.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Alvorlig fysisk vold og grove seksuelle overgrep rammer en betydelig del av befolkningen i Norge. For mange starter volden tidlig i barneårene. Det viser en ny nasjonal omfangsundersøkelse om vold og voldtekt som ble presentert i dag.

 • Presseinvitasjon: Fremleggelse av rapport om maskulinitetskulturer i Forsvaret

  26.02.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Fredag 28.februar fremlegges en rapport om maskulinitetskulturer i Forsvaret. Oxford Research har, i samarbeid med professorene Ulla-Britt Lilleaas og Michael Kimmel, utarbeidet forskningsrapporten «Maskulinitetsstudier i Forvaret. En studie med

 • Fylkesnytt fra Vestfold 1/2014

  26.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Vestfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I dette nummeret finner du blant annet en artikkel om regionalt næringsprogram.

 • Norge gir fire millioner euro til fattigdomsbekjempelse i Aten

  26.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Den økonomiske krisen har rammet grekere i et omfang jeg tror det er umulig for oss i Norge å forstå. Jeg er derfor glad for at vi kan bruke deler av EØS-midlene vi gir til Hellas på akutte tiltak for fattige og hjemløse i Aten, sier statssekretær