Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 28821-28840 av 29741 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Skal lete etter og fjerne tidstyver i hele staten

  23.12.2013 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen pålegger alle statlige virksomheter å fjerne tidstyver i egen virksomhet. I tillegg til å fjerne egne tidstyver skal de foreslå forenkling av regelverk og arbeidsrutiner fastsatt av andre statlige myndigheter som skaper tidstyver for

 • Kritisk fase for Sør-Sudan

  22.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Sør-Sudan er inne i en kritisk fase og det rapporteres om kamper en rekke steder i landet. De neste timene og dagene er avgjørende. Klarer man ikke å komme i gang med en politisk dialog står man i fare for en full borgerkrig langs etnisk

 • Lov mot homofili i Uganda

  21.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg er bekymret for diskrimineringen av seksuelle minoriteter i Uganda. Lovforslaget som nå er vedtatt av parlamentet, bryter grunnleggende menneskerettigheter og vil forverre situasjonen for en allerede utsatt gruppe, sier statssekretær Bård Glad

 • Gjennombrudd i skogsamarbeidet med Indonesia

  21.12.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  - Vi ser nå et gjennombrudd i arbeidet med å bevare regnskogen i Indonesia, sier klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft.

 • Statsministeren hedret mannskaper i sjøforsvaret

  21.12.2013 Nyhet Statsministerens kontor

  Jeg er stolt over at vi i Norge har et forsvar som kan stille opp i mange ulike typer operasjoner. Nå har vi for første gang hatt lederrollen i en maritim nato-operasjon. Dette blir lagt merke til, og jeg vet at dere er etterspurt, sa statsminister

 • Ringeriksbanen – den fjerde InterCity-strekningen

  21.12.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Samferdselsdepartementet gir Jernbaneverket i oppdrag å starte arbeidet med å utrede og planlegge Ringeriksbanen. Regjeringen har besluttet å gi banen samme status som de andre tre InterCity-strekningene på Østlandet, sier samferdselsminister

 • Komplett Bank ASA får drive forretningsbank

  20.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet ga i dag Komplett Bank ASA tillatelse til å drive virksomhet som forretningsbank.

 • Anmodning om habilitetsvurdering

  20.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet ber Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om å vurdere statsråd Listhaugs habilitet og de eventuelle konsekvenser av vurderingen for den fornyede behandling av saken.

 • Ny forskrift om kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebibliotek

  20.12.2013 Nyhet Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har vedtatt en ny forskrift om kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebibliotek.

 • Frykt for borgerkrig i Sør-Sudan

  20.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - De politiske lederne i Sør-Sudan må ta ansvar for å stoppe volden og finne en løsning på konflikten gjennom politiske samtaler. Dersom voldsbruken ikke snart kommer under kontroll, frykter jeg en situasjon som i verste fall kan utvikle seg til en

 • Forskrift om land-for-land rapportering

  20.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift med utfyllende regler om land-for-land rapportering (LLR) for foretak innen utvinningsindustrien og skogsdrift innen ikke-beplantet skog.

 • Høring om rentefradrag i interessefellesskap

  20.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forskriftsutkast med utfyllende regler om begrensning av fradrag for gjeldsrenter i interessefellesskap. Forslaget gjelder sikkerhetsstillelse fra nærstående part for gjeld til uavhengig part.

 • Konseptvalgutredning av campusløsning for NTNU

  20.12.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har satt i gang arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) av framtidig lokalisering for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

 • Utdanning mot fattigdom i Romania

  20.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  I Romania har finanskrisen bidratt til stadig større forskjeller mellom by og land. Barn og unge er langt verre stilt enn voksne. Utdanning er derfor et prioritert satsingsområde for Norges støtte til Romania.

 • Priv. til red.: Statsministerens program i jula

  20.12.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg talar ved Forsvarets medaljeseremoni på Haakonsvern 21. desember. Torsdag 26. desember besøkjer ho Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen.

 • Ny forskrift: Forenkler og forbedrer dokumentasjon av byggevarer

  20.12.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsministeren har vedtatt en ny forskrift som gjennomfører byggevareforordningen.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 52, 2013

  20.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 52, 2013.

 • På kompetansehevingskurs i Brussel

  20.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Nylig var 16 ansatte fra Olje- og energidepartementet på EU-kurs i Brussel.

 • Meklingsordning er på plass

  20.12.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og kystdepartementet har i dag fastsett forskrift om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar. Begge partar blir no pålagde å gjennomføre mekling om dei ikkje blir einige om minstepris gjennom forhandlingar, dersom ein av

 • Styrket barneperspektiv og bedre beskyttelse av utsatte barn

  20.12.2013 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Stortinget vedtok i juni 2013 endringer i barneloven. Bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2014.