Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 28861-28880 av 30217 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norgesmestre i institusjonskokkfaget

  07.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Inger Haugene og Lars Helleborg ble nylig kåret til norgesmestre i NM i institusjonskokkfaget med en meget velsmakende og fargerik meny. De arbeider til daglig på Oslo universitetssykehus, hovedkjøkkenet Ullevål.

 • Presseinvitasjon: : Framlegg til ny arvelov

  07.02.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Arvelovutvalet har gjennomgått gjeldande arvelov med tanke på å gjere den meir tilpassa tida vi lever i. Pressa kan være til stades når utvalet legg fram si innstilling.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteens møte 14. februar

  07.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger liste med omtale av rettsakter som EØS-komiteen vil kunne fatte beslutning om på sitt møte 14. februar 2014.

 • Norge leder menneskerettighets- og demokratikomitèen i OSSE

  07.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge overtar ledervervet i OSSEs menneskerettighets- og demokratikomitè i 2014 etter en anmodning fra Sveits som har OSSE-formannskapet i år.

 • Nordiske utenriks- og forsvarsministre møtes på Island

  07.02.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  11.-12 februar vil de nordiske utenriks- og forsvarsministrene ha et felles møte på Island for å diskutere aktuelle sikkerhetspolitiske spørsmål og konkret nordisk samarbeid. Samtidig stiller Norge med jagerfly i NATO-operasjonen for overvåkning og

 • Statssekretær møter Norske Kveners Forbund

  06.02.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statssekretær Anders Bals i Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ha møte med Norske Kveners Forbund.

 • Inngår samarbeid for å fremme menneskerettigheter i Europa

  06.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Gjennom EØS-midlene inngår Norge tettere samarbeid med EUs byrå for grunnleggende rettigheter (FRA) for å fremme menneskerettigheter og bekjempe diskriminering i Europa.

 • - Gratulerer med dagen

  06.02.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  - Jeg vil gjerne benytte anledningen til å gratulere det samiske folket med dagen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 • Deltok på ordførerkonferansen i Harstad

  06.02.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  - Jeg mener det er viktig at lokale stemmer blir lyttet til. Og det er derfor jeg har ønsket å komme hit til dagens konferanse. Det er store muligheter innen petroleumsindustrien i nord.

 • Tine Sundtoft besøkjer Brussel

  06.02.2014 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Tine Sundtoft besøkjer Brussel tysdag 11. februar. Ho skal mellom anna møte klimakommissær Connie Hedegaard.

 • Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!

  06.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Jeg er stolt over å være reindriftsminister, og mitt mål er å føre en politikk som sikrer, utvikler og styrker reindriften som næring, skriver landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i sin hilsen på samefolkets dag.

 • Forskning sikrer effektiv matproduksjon

  06.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holdt 5. februar innlegg om nye utfordringer for norsk landbruk på Bioforsk-konferansen 2014. - Landbruks- og matforskning legger et viktig grunnlag for effektig og lønnsom matproduksjon, sier Listhaug.

 • Miljøvurdering av plantevernmidler

  06.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mattilsynet har mottatt rapport fra et prosjekt der de vanligste fuglene og små pattedyr i ulike jordbruksvekster er kartlagt. Kunnskapen er viktig i arbeidet med å vurdere risikoen knyttet til bruk av plantevernmidler.

 • Møtte EU for samtaler om forsvars- og sikkerhetsspørsmål

  06.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Forsvarsdepartementets statssekretær Øystein Bø hadde med seg et budskap om at Norge vil ha nærmere kontakt med EU på forsvars- og sikkerhetsspørsmål da han var i Brussel 31. januar.

 • Trafikktryggleik: Samferdselsdepartementet lyser ut tilskot til lokale tiltak

  06.02.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er stort engasjement for tryggare vegtrafikk i mange lokalsamfunn. Vi støttar gode initiativ gjennom tilskot til lokale tiltak for trafikktryggleik, og har i år sett av 4 millionar kroner til ordninga, seier samferdselsminister Ketil

 • Norsk bidrag til Plantetraktatens fond for utbyttedeling

  06.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norge utbetaler i disse dager nær 700 000 kr til Den internasjonale plantetraktatens fond for utbyttedeling. Dette tilsvarer 0,1 prosent av verdien av såvarer omsatt i jordbruket i Norge i 2013, og er et årlig bidrag fra norsk landbruk til

 • Brev til Finanstilsynet om retningslinjer for boliglån

  06.02.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt brev til Finanstilsynet om retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål. Departementet klargjør at det i en del tilfeller kan være forsvarlig å gi boliglån til førstegangs boligkjøpere med

 • Blåfjelldal til Surnadal

  06.02.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Statssekretær Blåfjelldal innleiar om regjeringa sine mål for landbruket på landbrukskonferanse i Surnadal på Nordmøre fredag 7. februar.

 • Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!

  06.02.2014 Nyhet Statsministerens kontor

  - I dag markerer vi samefolkets dag, og jeg gratulerer alle samer med dagen, sier statsminister Erna Solberg. Samenes kultur og de samiske språkene har vært en viktig del av mangfoldet i landet vårt helt siden statsdannelsen. Det beriker også vår

 • Ledet kriseoperasjon for EU

  05.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Etter tyfonen Haiyan på Filippinene i november ledet Ørjan N. Karlsson et kriselag i regi av EUs samordningsmekanisme for sivil krisehåndtering og beredskap. Han ble dermed første nordmannen som har ledet en slik operasjon på EU-nivå.