Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 29261-29280 av 30203 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norge leder det nordiske forsvarssamarbeidet

  01.01.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Fra 1. januar 2014 har Norge formannskapet i det nordiske forsvarssamarbeidet, NORDEFCO. - Vi ønsker å videreutvikle det konkrete og praktiske samarbeidet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

 • Enighet om opphold i kamphandlingene i Sør-Sudan

  31.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Det er positivt at de stridende partene i Sør-Sudan i dag har blitt enige om å stanse den militære aktiviteten. Om de nå følger dette opp med å sende delegasjoner til forhandlinger i Addis Abeba, er vi et steg videre mot en fredelig løsning på

 • Positivt at politiske fanger løslates i Myanmar

  31.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  - For den videre demokratiske utviklingen i Myanmar er det et positivt og nødvendig skritt at alle politiske fanger nå ser ut til å bli løslatt. Dette er et spørsmål vi har tatt opp ved flere anledninger i den langvarige dialogen mellom Norge og

 • Departementet skifter navn

  30.12.2013 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeidsdepartementet skifter navn til Arbeids- og sosialdepartementet 1.1.2014.

 • Styrker pasientrettighetene fra nyttår

  30.12.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Fra 1. januar 2014 vil følgende lov- og forskriftsendringer tre i kraft på helse- og omsorgsområdet.

 • Nytt nærings- og fiskeridepartement

  30.12.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  1. januar 2014 etableres det nye Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk.

 • Bulgaria: Knutepunkt for organisert kriminalitet

  30.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Ifølge Europol vokser den organiserte kriminaliteten i Bulgaria og nabolandene i et langt høyere tempo enn i noe annet område i EU. Norsk-bulgarsk politisamarbeid skal bidra til å bekjempe problemene.

 • Nytt fra nyttår

  30.12.2013 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Fra 1. januar 2014 vil salærsatsen for advokater i straffesaker heves, mens rettsgebyret forblir uendret. I utlendingsforskriften innføres det en regel som gjør at politiet kan ta lyd- og bildeopptak av samtaler med asylsøkeren under registreringen.

 • Norge fordømmer terrorangrep i Russland

  29.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Bombeeksplosjonen i Volgograd har krevd mange uskyldige menneskeliv. Alt tyder på at det dreier seg om en terroraksjon. Norge fordømmer denne avskyelige handlingen på det sterkeste, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Mangelfull oppfølging etter behandling for ruspasienter

  27.12.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Pasienter som er på rusinstitusjon opplever å måtte vente for lenge på behandling og at forberedelsen og oppfølgingen etter behandling er mangelfull. Dette viser den første nasjonale brukerundersøkelse som er utført for ruspasienter på

 • Regelendringer fra 1. januar 2014

  27.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2014 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter og finansmarkedene.

 • Tar disse kvinnene over styringen av spansk næringsliv?

  26.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Disse damene tar mål av seg til å utfordre mannsdominansen i ledelsene og styrene for spanske bedrifter. Kanskje lykkes de.

 • Norge gir 50 millioner til nødhjelp i Sør-Sudan

  26.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Den humanitære situasjonen i Sør-Sudan er forverret som et resultat av tiltagende kamphandlinger i hele landet. Som alltid rammes sivilbefolkningen hardest. FN har bedt om øyeblikkelig hjelp til å håndtere den begynnende humanitære krisen i

 • Regjeringa vil setje ned årsavgiftene for tilsyn med skianlegg

  26.12.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa vil setje ned årsavgiftene for tilsyn med skianlegg og andre former for taubaner for 2014. Dette skal gi betre rammevilkår for skianlegg i Noreg.

 • 22 millioner kroner til universell utforming i kollektivtrafikken

  26.12.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - For at flere skal kunne reise kollektivt, er det viktig at det er enkelt å bruke kollektivsystemet. Universell utforming bidrar til å heve kvaliteten på kollektivtransporten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Dom mot MR-aktivister i Egypt

  23.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg er bekymret over gårsdagens dom mot tre egyptiske menneskerettighetsaktivister. Det er avgjørende at egyptiske myndighetene viser respekt for demokratiske prinsipper i den viktige perioden fram mot valget og grunnlovsavstemningen, sier

 • Kunngjøring av tilskudd for 2014

  23.12.2013 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har kunngjort tilskuddsmidler for 2014.

 • Flatt tak for overtredelsesgebyr

  23.12.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt ny forskrift om reaksjoner ved overtredelse av akvaktulturloven. - Den viktigste endringen vi har gjort sammenliknet med forslaget som gikk på høring, er at vi innfører flatt tak for overtredelsesgebyr på

 • 100 millioner til psykologer i kommunene

  23.12.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Stadig flere kommuner søker om tilskudd til å ansette psykologer, og neste år er det bevilget 100 millioner til slik støtte. Helse- og omsorgsministeren oppfordrer flere kommuner til å søke om penger, slik at mennesker som trenger det får tidlig

 • Pasienters, brukeres og pårørendes stilling styrkes

  23.12.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Fra 1. januar 2014 styrkes pasienters, brukeres og pårørendes rettigheter når det skjer uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten.