Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytt anslag på prisveksten i 2019 fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

På grunnlag av ny informasjon som har kommet etter utvalgets foreløpige rapport 18. februar, har utvalget gjort en ny vurdering av anslått konsumprisvekst.

Utvalget anslår en vekst i KPI på om lag 2,4 prosent i 2019. Utvalget legger til grunn noe mindre nedgang i oljeprisen og større vekst i elektrisitetsprisen fra 2018 til 2019 enn i den foreløpige rapporten. Anslaget på valutakursen er også justert litt.

Tabell 1 viser hvilke forutsetninger som er endret fra foreløpig rapport.

Tabell 1. Viktige forutsetninger for Kvarts-beregningen av konsumprisvekst fra 2018 til 2019. Prosentvis vekst fra året før
  2018 2019 18. februar 2019 12. mars
Importveid valutakurs1 0,1 2,0 2,4
Konsumpriser i euroområdet2 1,7 1,5 1,4
Priser på bearbeidede eksportvarer hos handelspartnerne3 1,8 1,0 1,0
Råolje i NOK 28,6 -10,0 -2,0
Elektrisitetspris4 25,6 1,0 3,0

1 Positiv endring betyr depresiering av norske kroner.

2 Anslag hentet fra Consensus Forecasts, 11. februar 2019.

3 Eksportpriser for bearbeidde industrivarer, i utenlandsk valuta (hentet fra Macrobond) sammenveid med vekter beregnet på grunnlag av import fra Norges 24 viktigste handelspartnere.

4 Prisen på elektrisk kraft inkludert nettleie som husholdningene betaler ifølge KPI.

 

Tabell 2 viser resultatene av modellberegninger for utviklingen i KPI og KPI-JAE i 2019. Slike modellbaserte beregninger vil alltid være usikre. Usikkerheten i prisvekstanslaget er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen og energiprisene framover. Med bakgrunn i beregningene og tilgjengelig informasjon anslår Beregningsutvalget en vekst i KPI på om lag 2,4 prosent i 2019. Anslaget i den foreløpige rapporten var om lag 2,2 prosent.

Tabell 2 Modellresultater. Beregnet vekst i KPI og KPI-JAE i 2019. Vekst i prosent fra samme periode året før

  1. kv 2. kv 3. kv 4. kv Året
KPI 3,0 2,4 2,1 2,1 2,4
KPI-JAE 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4

Kontaktperson

Kontaktperson for ytterligere opplysninger: Utvalgets leder Ådne Cappelen, Statistisk sentralbyrå
Telefon: 488 82 950 
E-post: [email protected]

Til toppen