Nytt åremål for direktør Christian Hauglie-Hanssen i Norsk Romsenter

Christian Hauglie-Hanssen (61) er i statsråd, fredag 8. mars, beskikket til direktør i Norsk Romsenter (NRS) for en ny periode på seks år. Han ble første gang utnevnt som direktør i NRS i 2018. Han tiltrer stillingen etter avtale med departementet.

–Rombaserte tjenester blir stadig viktigere i dagens samfunn, med bruksområder i alt fra klima- og miljøovervåkning, telekommunikasjon, søk og redning, fiskeriforvaltning eller navigasjon. Norsk romnæring er dessuten i sterk utvikling, og Norge som romnasjon kan snart krysse av en ny milipæl med oppskytninger av bæreraketter fra Andøya. Tett på alt dette står Norsk Romsenter, som ivaretar en sentral rolle i både som statens strategiske rådgiver og forvalter av midler til romvirksomhet. Derfor er jeg svært glad for at en visjonær og solid leder som Hauglie-Hanssen fortsetter som direktør for etaten, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Hauglie-Hanssen er utdannet sivilingeniør fra NTH og Master of Science i fysikk fra USA og har bred erfaring fra næringsliv og industri.