Nytt fond for klimatiltak i utviklingsland

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

På klimakonferansens første dag lanserer Verdensbankens president, Jim Jong Kim, og statsminister Solberg på vegne av Norge, Sveits, Sverige og Tyskland et nytt samarbeidsprosjekt, The Transformative Carbon Asset Facility. Hensikten med fondet er å bidra til å videreutvikledagens samarbeidsformer slik at disse kan anvendes under en ny klimaavtale.

Fondet skal samarbeide med myndigheter og privat sektor om tiltak innenfor blant annet fornybar energi, energieffektivisering, avfallshåndtering, transport og byplanlegging. Fondet skal gi incitament til politikkomlegging ved å inngå bindende avtaler om betaling av dokumenterte klimagassreduksjoner.

Norge arbeider for at markedsbaserte løsninger skal innarbeides i en ny klimaavtale.

Bruk av internasjonale markedsmekanismer som setter en pris på utslipp av klimagasser er viktige virkemidler i kampen for å redusere utslipp av klimagasser, sier statsminister Solberg.

Gjennom arbeidet i fondet vil vi vise en vei for hvordan vi i samarbeid med andre land kan bidra til økte ambisjoner. Mange land har meldt at de vil heve sine klimapolitiske mål om de får internasjonal støtte.  Vi kan allerede nå legge et konkret, bindende opplegg på bordet, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Norge, Sveits, Sverige og Tyskland tar hver i utgangspunktet sikte på å tegne seg for 25 mill. dollar. Norge og noen andre land indikerer at de vil kunne øke beløpet i løpet av kommende år.