Nytt fra skatteområdet

Det nye generaldirektoratet for skatt- og tollunion inkluderer nå også revisjon og bedrageribekjempelse. EU hadde før jul flere skattesaker på dagsorden der den røde tråden er tiltak for å bedre samarbeidet og informasjonsutveksling mellom skattemyndighetene i medlemslandene og i forhold til tredjeland. Les mer om dette og andre skattesaker i rapporten fra finansråd Tor Lande.

Les hele månedsrapport om skatte-, avgifts- og tollsaker for desember fra finansråd Tor Lande her.

Hovedtemaene i rapporten er:

Lisboa- traktaten og ny Kommisjon (Barroso2)

ECOFIN-møtet 2.desember
Endring av sparedirektivet
Inkasso/innfordring av skatt
Administrativt samarbeid på skatteområde
Solidarisk ansvar ved merverdiavgiftssvindel i forbindelse med grenseoverskridende transaksjoner
Informasjonsutvekslingsavtaler med tredjeland
Avtalen EU-Liechtenstein og forhandlingsmandat for avtaler med andre tredjeland
Merverdiavgiftssvindel omvendt avgiftsplikt ved omsetning av klimakvoter
Merverdiavgift på posttjenester

Unntak fra merverdiavgiftsdirektivet Rådets direktiv 2006/112 EF

Til toppen