Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny forsøksordning kan gi flere kvalifiserte lærere i Nord-Norge

En del av de som jobber i skolene i Nord-Norge har begynt på lærerutdanning, men ikke fullført den. For mange har terskelen for å gå tilbake vært for høy. Nå kan de som har bestått mesteparten av en fireårig lærerutdanning søke om å få et skreddersydd studietilbud slik at de kan få fullført grunnskolelærerutdanningen.

- Denne forsøksordningen skal bidra til at flere dyktige personer med undervisningserfaring kan få formell lærerkompetanse. På den måten kan mange som allerede jobber med undervisning i skolen, få formell kompetanseheving, fast tilsetting og høyere lønn. Samtidig reduseres lærermangelen. Det er en vinn-vinn situasjon, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Nord universitet har fått godkjenning for å tilby et tilrettelagt studieløp for de som allerede har opparbeidet minst 150 studiepoeng fra allmennlærerutdanning eller fireårig grunnskolelærerutdanning.

Oppstart til høsten
Basert på anslag fra UiT og Nord universitet kan det være om lag 200 potensielle kandidater for ordningen. Universitetene tar sikte på å ta inn studenter til ordningen allerede til høsten. Regjeringen ønsker at erfaringene som universitetene gjør, spres til andre universiteter og høyskoler slik at flere institusjoner kan delta i ordningen.

- Gode lærere er avgjørende for at elever skal lære, mestre og trives på skolen. Regjeringen har ambisjoner om at alle elever skal møte en lærer med høy utdanning og tung fagkompetanse. . Nå får personer som av ulike grunner har hoppet av lærerutdanningen etter noen år, en vei tilbake. Hver kandidat som uteksamineres, bidrar til enda flere kvalifiserte lærere i skolen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Nord universitet og Universitetet i Tromsø har fått til sammen 4,3 millioner kroner til planlegging og gjennomføring av et pilotprosjekt. I tillegg har institusjonene de siste årene fått supplerende tilskudd på til sammen 8,1 millioner kroner til rekruttering av studenter til lærerutdanning.

Skreddersydd utdanning
Studentene som tas inn til ordningen har ulike forutsetninger. Noen mangler bare ett fag, og kan fullføre på kort tid. For andre er tidsperspektivet lengre. Forsøksordningen er tidsbegrenset, og alle som skal delta i ordningen må fullføre fireårig grunnskolelærerutdanning innen 2025.  

Derfor oppfordrer statsråd Nybø at alle som har minst 150 studiepoeng fra en fireårig allmennlærer- eller grunnskolelærerutdanning og ønsker å fullføre utdanningen, om å ta kontakt med Nord universitet eller Universitetet i Tromsø så snart de kan.  

- Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet og Nord universitet har tatt på seg et viktig oppdrag som jeg vil følge med stor interesse. Når vi utdanner lærere med solid kompetanse, så ruster vi også elevene  for å møte  morgendagens utfordringer, sier statsråd Nybø.   

Utviklingen i Nord-Norge når det gjelder bruken av ukvalifiserte i skolen går i riktig retning. Det er om lag 400 lærerårsverk som blir utført av ukvalifiserte i Nordland, Troms og Finnmark, men andelen er lavere i år enn i fjor. I Finnmark gikk andelen ned fra 9,6 til 9,5 prosent, i Nordland fra 7,3 prosent til 6,9 prosent, og i Troms fra 6,5 prosent til 6,0 prosent.

Til toppen