Forsiden

Nytt rekordår for hogst i 2022

Skogeierne solgte 11,63 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2022, viser tall fra Landbruksdirektoratet. Dette er tidenes høyeste avvirkning og 64 000 kubikkmeter mer enn i 2021 som også var et rekordår.

– De siste avvirkningstallene viser at vi har hatt nok et rekordår for skogbruket i Norge, og at etterspørselen etter fornybart råstoff fra et bærekraftig skogbruk aldri har vært høyere Det er gode nyheter for hele skog- og trenæringa, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Fylkene Innlandet, Oslo, Viken og Vestfold og Telemark står for 76 prosent og kystskogfylkene for 24 prosent av hogsten i 2022. Denne fordelingen har vært nokså stabil siste årene.

Bruttoverdien på tømmeret i 2022 var på over 5,8 milliarder kroner. Det er en økning på 0,8 milliarder, eller 15,8 prosent, fra 2021. Gjennom videreforedling og verdiskaping fram mot sluttbruker mangedobles disse verdiene.

Gjennomsnittlig virkespris i 2022 økte fra 481 kroner per kubikkmeter i januar til 532 kroner i oktober. Dette er et rekordhøyt prisnivå. Sagtømmerprisene var stabilt høye gjennom året, men falt noe i november og desember. Dette må ses i sammenheng med konjunkturene i byggebransjen. Massevirkeprisene fikk imidlertid en markert økning i siste halvår av 2022 og forklares med en stor etterspørsel. Det er usikkerhet knyttet til utviklingen i 2023.

Hogstmaskin.
Skognæringa er tradisjonsrik og viktig for Norge. Den gir arbeidsplasser og eksportinntekter. Om lag 25.000 menneske arbeider i den skogbaserte verdikjeden over store deler av landet.. Foto: Landbruks- og matdepartementet