Nytt styre og ny bedriftsforsamling for Vinmonopolet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har i statsråd 17. juni 2016, oppnevnt nytt styre og ny bedriftsforsamling for AS Vinmonopolet.

Gjennom ansvarlig salg og regulert tilgjengelighet, bidrar monopolet til lavere alkoholkonsum og færre skadevirkninger av alkohol enn vi ellers ville hatt. Vinmonopolet skal sikre effektiv drift samtidig som det skal arbeide for at hele landet skal ha så lik tilgjengelighet til pol som mulig.

- Vinmonopolet er et av de viktigste virkemidlene vi har i alkoholpolitikken, og det er viktig at det nye styret arbeider for å opprettholde den stor oppslutningen som vinmonopolet har i befolkningen sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Oppnevningsperioden til sittende styre og bedriftsforsamling går ut 30. juni 2016. Nytt styre og ny bedriftsforsamling er i henhold til vinmonopolloven oppnevnt fra 1. juli 2016 til 30. juni 2018.

Tidligere departementsråd Ellen Seip og prosjektdirektør Liv Kari Eskeland tiltrer som nye medlemmer i styret fra og med 1. juli 2016. Det nye styret og den nye bedriftsforsamlingen har følgende sammensetning:

Medlemmer til styret:

 • Fylkesmann Hill-Marta Solberg, Sortland (leder)
 • Tidligere departementsråd Ellen Seip, Oslo (nestleder)
 • Prosjektdirektør Liv Kari Eskeland, Stord
 • Myndighetskontakt David Hansen, Horten
 • Seniorrådgiver Per Arne Olsen, Tønsberg
 • Konsernsjef Sverre Helno, Oslo

Varamedlemmer til styret:

 • Tvisteløser Sverre Bugge, Lørenskog
 • Fylkeslege Elisabeth L. Markhus, Moss
 • Politisk rådgiver Marte Haabeth Grindaker, Oslo
 • Administrerende direktør Are Kjensli, Bærum

Medlemmer til bedriftsforsamlingen:

 • Administrasjonsleder Odd Anders With, Trondheim
 • Tidligere stortingsrepresentant Sonja Sjøli, Eidsvoll
 • Selvstendig næringsdrivende Anni Skogmann, Tromsø
 • Pensjonist Signe Øye, Hobøl
 • Daglig leder/adjunkt Jarle Hauge Steffensen, Ålesund
 • Generalsekretær Lisbeth Rugtvedt, Oslo
 • Sjefingeniør, Per Inge Bjerknes, Eidsberg
 • Tidligere stortingsrepresentant Leif Helge Kongshaug, Averøy
 • Forsker Kjetil Frøyland, Oslo
 • Direktør Anne-Karin Nygård, Oslo
 • Tidligere assisterende rådmann Gunn Inger Tevik Løvseth, Melhus
 • Rådmann Ole John Østenstad, Førde
 • Daglig leder Svein Håvar Korshavn, Gjøvik
 • Fylkesnemndsleder Tone Wilberg, Asker

Varamedlemmer til bedriftsforsamlingen:

 • Pensjonist Jan Olav Olsen, Gjerstad
 • Politisk seniorrådgiver Monica Tjelmeland, Oslo
 • Forskningsleder Guro Irene Ødegård, Oslo
 • Avdelingsleder Helga Marie Bjerke, Tromsø
 • Seniorrådgiver Øystein Østraat, Nittedal
 • Rådgiver Bernt Sverre Mehammer, Oslo

I tillegg kommer tre styremedlemmer og syv medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen som velges av og blant de ansatte.