Offisielt fra statsråd 20. mars 2020

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram forslag om endringer i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet om økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. mars 2020. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet
Prop. 55 L (2019-2020)
Lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)
(Nyhetssak)

Finansdepartementet
Prop. 57 S (2019-2020)
Endringer i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) 
(Nyhetssak)

Prop. 58 LS (2019-2020)
Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, lov om Statens obligasjonsfond, lov om endringer i skattebetalingsloven og vedtak om endring i stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) 
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 19. mars 2020 til lov om endring i lov om Statens pensjonskasse.
Lovvedtak 49 (2019-2020) Lov nr. 3

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. mars 2020 til lov om endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.
Lovvedtak 50 (2019-2020) Lov nr. 4

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. mars 2020 til lov om endring i lov om pensjonsordning for sykepleiere.
Lovvedtak 51 (2019-2020) Lov nr. 5

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. mars 2020 til lov om endring i permitteringslønnsloven.
Lovvedtak 52 (2019-2020) Lov nr. 6
Det følger direkte av loven at endringsloven trer i kraft straks.

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. mars 2020 til lov om endringer i folketrygdloven.
Lovvedtak 53 (2019-2020) Lov nr. 7
Det følger direkte av loven at endringsloven trer i kraft straks.

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. mars 2020 til lov om endring i arbeidsmiljøloven.
Lovvedtak 54 (2019-2020) Lov nr. 8
Det følger direkte av loven at endringsloven trer i kraft straks.

Lov om endring i lov om Statens pensjonskasse, lov om endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov om endring i lov om pensjonsordning for sykepleiere trer i kraft 20. mars 2020.

(Nyhetssak)

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid 19-pandemien fastsettes.
(Nyhetssak)

 4. Andre saker

Utenriksdepartementet
Inngåelse av rammeavtale med Europakommisjonen om norsk deltakelse i EUs initiativ for felles anskaffelse av legemidler, medisinsk utstyr, verneutstyr og andre helsemessige tiltak i samsvar med framlagte forslag.