Prop. 55 L (2019–2020)

Lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)

I proposisjonen forslår departementet en ny lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven). Dette som følge av regjeringens beslutning fra januar 2019 om at Forbrukerrådets meklingstilbud og saksforberedelsen for Forbrukerklageutvalget, som i dag utføres av Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget, overføres til Forbrukertilsynet. Ny lov viderefører i all hovedsak gjeldende klagebehandlingsregler om Forbrukerrådets mekling og saksforberedelsen til Forbrukerklageutvalget som i dag følger av henholdsvis lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker og forbrukerklageloven.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget