Øker støtten til Fortidsminneforeningen

Regjeringen gir fem millioner kroner til Fortidsminneforeningen. Pengene skal gå til foreningens museumsvirksomhet.

Hestad kapell
Margrethe Stang, Åshild Kjeldstad Seljesæter og Ola Fjeldheim i Fortidsminneforeningen sammen med klima- og miljøminster Vidar Helgesen utenfor Hestad kapell i Sogn og Fjordane Foto: Jo Randen

–   Hestad kapell er en av perlene i Fortidsminneforeningens eie. Foreningen har ansvaret for 39 kulturhistorisk viktige eiendommer som dels fungerer som museer. Det er krevende å forvalte en så stor eiendomsmasse for en medlemsorganisasjon.  Her gjør foreningen en stor og viktig innsats som kommer samfunnet til gode, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Viktig innsats 

Statsråden markerte bevilgningen av de fem millionene da han besøkte Hestad kapell i Gaular kommune i Sogn og Fjordane. Pengene stammer fra budsjettforliket i 2016. 

–  Fortidsminneforeningen gjør en uvurderlig innsats for kulturminnevernet. Vi er glad for at denne ekstrabevilgningen kom på plass i budsjettforliket, sier Rigmor Andersen Eide fra KrF. 

Norsk kulturarv

–   Fortidsminneforeningen gjør en svært viktig jobb med å bevare og vise frem den rike kulturarven vi har i landet. Det er mange som har glede av å besøke de kulturhistoriske byggene foreningen forvalter, og jeg er glad for at Venstre har kunnet bidra til å støtte det viktige arbeidet foreningen gjør. Uten engasjerte ildsjeler som Fortidsminneforeningen ville det vært vanskelig å ivareta de historiske bygningene våre på en god måte, sier Ola Elvestuen (V). 

–   Dette er svært gledelig, Fortidsminneforeningen spiller en viktig rolle i å ta vare på norsk kulturarv, sier kulturpolitisk talsmann i FrP, Ib Thomsen.

Stor samling av middelalderhus

Kapellet som ble bygd i 1805, er eid av Fortidsminneforeningen.  Tidligere stod det en stavkirke på samme plass, og mye av materialet fra stavkirken er i bruk i kapellet. 

Fortidsminneforeningen ble stiftet i 1844 og arbeider for å spre kunnskap om og ta vare på kulturminner. Foreningen eier landets største samling av middelalderhus, med blant annet åtte stavkirker, fire steinkirker, én festning og fire klosterruiner. I eiendomsporteføljen inngår også to gårder på Røros, ett løkkegårdsanlegg i Oslo, Ole Bulls Lysøen, fire trekirker, ett bakeri i Lærdal og ett fort i Østfold. 

Foreningen har 6800 medlemmer fordelt på 18 fylkeslag og 42 lokallag.

Støtte til museumsdrift 

Fortidsminneforeningen eier også en samling med over 3000 gjenstander, mange fra middelalderen. Men selv om foreningen i praksis drives som et museum, har de ikke hatt økonomisk kapasitet til å etablere det. 

I 2015 fikk foreningen aksept for at museumsdriften er avhengig av økonomisk støtte. Den fikk da to millioner kroner i driftsstøtte fra Klima- og miljødepartementet for budsjettåret 2016. I statsbudsjettet for 2017 ble beløpet økt til fem millioner.

Foreningen mottar også grunnstøtte over Klima- og miljødepartementets budsjett.

Til toppen