Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Økninger i forsvarsbudsjettet for 2018

Øvelsen Trident Juncture og utgifter knyttet til hendelsen med KNM Helge Ingstad er blant årsakene til at forsvarsbudsjettet for inneværende år blir styrket.

Stortinget vedtok statsbudsjettet for 2018 i desember i fjor. For å skape samsvar mellom bevilgninger og behov, foreslår regjeringen en omgruppering av midlene som er bevilget til ulike deler av statsadministrasjonen. For forsvarsbudsjettet betyr det en økning på 1,142 milliarder kroner. Forsvarsbudsjettet for 2018 vil etter dette være på 56,8 milliarder kroner.

Økningen er i hovedsak knyttet til salg til nasjoner som deltok i øvelse Trident Juncture.

Regjeringen legger også opp til at:

  • Sjøforsvaret får en tilleggsbevilgning på 50 millioner kroner til foreløpige utgifter i forbindelse med hendelsen med KNM Helge Ingstad.
  • Sjøforsvaret blir videre tilført 30 millioner kroner til økt tilstedeværelse i norske interesseområder,
  • Kampflybasen på Ørland får 288 millioner kroner til ferdigstillelse av hangar,
  • Grunnsikring av Lutvann leir, herunder Etterretningstjenestens etablissementer, forseres med 45 millioner kroner,
  • Forsvarets beredskapsbeholdninger får 110 millioner kroner til innkjøp av reservedeler til stridsvogn og økning av drivstoffbeholdning og
  • Cyberforsvaret får 19 millioner kroner til nytt IKT-materiell.

Utgiftene til internasjonale operasjoner blir redusert i 2018. Bakgrunnen er at operasjon Triton er avviklet og at andre operasjoner har blitt rimeligere enn budsjettert. Regjeringen foreslår derfor at bevilgningene til utenlandsoperasjoner reduseres med 147 millioner kroner i 2018.

Til toppen