Ola Elvestuen besøker regnskoglandet Indonesia

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Mandag 11. februar drar klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) på fem dagers reise til Indonesia. Indonesia er verdens 3. største regnskogland og ett av de viktigste landene for Norges klima- og skogsatsing.

I Jakarta skal Elvestuen møte miljø- og skogbruksminister Siti Nurbaya Bakar og finansminister Sri Mulyani, i tillegg til urfolkslederne og bistandsorganisasjoner. Der skal de snakke om Indonesias politikk for å redusere avskoging. Han skal også besøke statens overvåkningssentral for ulovlig avskoging.

Når utslipp fra avskoging og ødeleggelse av torvmyrer regnes med er Indonesias årlige utslipp av klimagasser om lag 30 ganger større enn Norges.  Dette plasserer Indonesia blant verdens ti største utslippsnasjoner.

I løpet av samarbeidet med Norge har Indonesia gjennomført en rekke tiltak for å redusere avskogingen. Det er innført hogstforbud over hele landet, forbud mot nye palmeoljelisenser i regnskog og torvmyr, og forbud mot drenering av torvmyrer.

Regnskogen er jordas viktigste naturlige klimaløsning fordi skogen tar opp og lagrer store mengder CO2 fra atmosfæren. Å stanse avskogingen av tropisk skog er avgjørende for å nå både de globale klimamålene og FNs bærekraftsmål.

- For at vi skal klare å nå Paris-avtalens mål om å begrense oppvarmingen av jorda ned mot 1,5–grad Celsius må vi lykkes med å forhindre ødeleggelsen av regnskogen. Ved å stanse tropisk avskoging og restaurere utarmede landområder kan vi hente ut mer enn 30% av klimaløsningene verden trenger før 2030, sier Ola Elvestuen (V).

Intakt regnskog og viktige økosystemer

Elvestuen skal også besøke guvernøren i Vest Papua og støtte guvernørens tiltaksplan for å ivareta Indonesias mest intakte regnskog. Provinsene Papua og Vest Papua er de to mest skogrike områdene i Indonesia, med enorme urørte områder med naturskog, svært karbonrik mangroveskog og et unikt dyreliv.

- Dette er unike økosystemer som har avgjørende betydning for både klima og artsmangfoldet i verden. Lokalbefolkningen får levebrød fra det de høster i skog og til havs og fra økoturisme. Norge vil samarbeide med Indonesia for å ta vare på disse områdene, sier klima- og miljøminister Elvestuen.

Norge lovet i 2010 inntil en milliard amerikanske dollar eller seks milliarder norske kroner dersom Indonesia reduserer utslipp fra avskoging. Hittil er det betalt ut rundt 800 millioner kroner i støtte for å gjennomføre Indonesias reformer av skog- og arealbrukspolitikken.

Journalister som ønsker mer informasjon eller som ønsker intervju med Ola Elvestuen på reisen bes ta kontakt med pressekontakt. Snorre Tønset, telefon 91881856 eller mail snorre.tonset@kld.dep.no.