Olje- og energiministeren deltar på Norsk olje og gass sitt folkemøte

Sted: Breitorget, Stavanger

Olje- og energiminister Tina Bru deltar på Norsk olje og gass sitt folkemøte i Stavanger 'Hva er energifremtiden?'

Mer om debatten her