Olje- og energiministerens minnetale til tidligere statsråd Ruth Ryste

Olje- og energiminister Terje Aasland holdt denne minnetalen i begravelsen til tidligere statsråd Ruth Ryste, i Stathelle kirke 3. oktober 2023.

Sjekkes mot fremføring.

Kjære familie, og venner  av Ruth Ryste,

Det er trist å miste en kjær venn og en sterk samfunnsstemme. 

Ruth var en kraftfull røst med et bankende rettferdig hjerte. Et hjerte som banket for sosialdemokratiet og Telemark.

Vi har alle mistet en venn, et ekte engasjert menneske med et stort sinn, sterke sosialdemokratiske verdier og en røst som bar budskapet klart og tydelig fram.

Tapet er stort, men minnene og sporene etter Ruths liv vil vare evig. Nå går vår medfølelse og tanker først og fremst til Ruths nære.

For Arbeiderpartiet og fagbevegelsen var Ruth i flere tiår en viktig kraft – en bauta. Ruth kjempet for det hun trodde på – hele tiden.

Hun var en dyktig politiker som var klar i sin tale, og alltid med begge beina godt forankret i våre verdier om frihet, likeverd og solidaritet.

Alltid engasjert - nasjonalt, regionalt og lokalt. Valgkamp, stand, seniorforum, fylkesparti, sentralstyret, kvinnebevegelsen, kommuneparti og partilag. Alltid til stede.

I 2018 hadde jeg gleden av å overrekke Ruth æresmedlemskap i Arbeiderpartiet. Jeg brukte da Halvdan Sivertsen ord «førr ei dame», og det var hun. En fantastisk dame, et fantastisk menneske.  

Litt senere i dag åpner det 168. storting. Det er en høytidsstemt seremoni når stortingsrepresentanter, regjering og kongehus møtes i stortingssalen. Tradisjonen tro leser regjeringens yngste medlem opp meldingen om rikets tilstand etter at kongen har lest trontalen.

I 1976 var det Ruth Ryste som leste meldingen om rikets tilstand. Hun var yngste medlem av Odvar Nordlis regjering, og hadde da vært sosialminister i et knapt år, noe hun fortsatte som fram til 1979.

Fra midten av 70-tallet til tidlig på 80-tallet var Ruth også en del av sentralstyret i Arbeiderpartiet, i det som var en brytningstid da kvinnene for alvor gjorde seg bemerket i politikken, og da Norge fikk sin første kvinnelige statsminister.

Og Ruth Ryste har virkelig satt spor etter seg. Her i Bamble, hvor hun vokste opp og nå også får sitt siste hvilested. I Porsgrunn, hvor hun bodde flere år og også engasjerte seg i bystyret. I Telemark, og ikke minst i landet.

For eksempel var det Ruth som var sosialminister da loven om selvbestemt abort endelig ble vedtatt av Stortinget i 1978, etter flere års kamp.

Abortsaken hadde vært en sentral kampsak gjennom hele 70-tallet, etter at Arbeiderpartiet på landsmøtet i 1969 programfestet selvbestemt abort.

Ruth var alltid etter det en sterk forsvarer av loven, slik hun var i kampen om kvinners likestilling. Likestilling og likeverd var et tema som engasjerte Ruth. Et likestilt samfunn var en kampsak.

Flere generasjoner kvinner står igjen med sterkere rettigheter.

Ruth har utvilsomt satt sine spor i vårt samfunn. De unge slekter av Kåre Holt er en god beskrivelse av hennes virke og engasjement.

Barn skal bli født og vokse - Inn i en ufødt tid.

La dem da modig møte den gode strid

Landet ble ditt, og kornet - Duver i sol og vind.

Nå skal de unge slekter høste det inn.

I dag er det en selvfølge at kvinner skal bestemme over egen kropp. Ruth var blant dem som gikk foran, og sørget for at de unge slekter kan høste inn.

Tomrommet etter Ruth blir stort. Men minnene tar vi med oss.

På vegne av regjeringen og hele arbeiderbevegelsen lyser jeg fred over Ruth Rystes gode minne.