Olje- og energiministerens tale på 8. mai-markering i Trondheim

Olje- og energiminister Terje Aasland holdt denne talen da han deltok på frigjørings- og veterandagen i Trondheim 8. mai 2023.

Terje Aasland på frigjørings- og veteranmarkeringen i Trondheim.
Olje- og energiminister Terje Aasland deltok på flere markeringer av frigjørings- og veterandagen i Trondheim 8. mai 2023. Foto: Jorid Juliussen Nordmelan / OED

Sjekkes mot fremføring.

Kjære alle sammen.

Tjenestegjørende personell, veteraner.

Det er en glede for meg å få lov til å delta under årets markering av 8. mai, her i Trondheim. 

Vi ber om at det aldri mer blir 9.april. Derfor er det viktig å feire 8.mai.

Dette er en merkedag for vår frihet og selvstendighet, og for å hedre alle de som har vært i tjeneste for Norge.

Frigjøringsdagen markeres over hele Europa. I 1945 var mer enn fem år med krig og okkupasjon endelig over, og historiens mest omfattende konflikt gikk mot slutten.

I Norge ble demokratiet, grunnloven og rettsstaten gjeninnført. Dette ble feiret med spontane barnetog, der flaggene ble hentet frem igjen.

Samtidig hadde krigens ofre vært store for svært mange. I Finnmark og Nord-Troms hadde okkupanten rasert hele landsdelen.

Dessverre – så er krig og raserte landsdeler noe vi ikke har lagt bak oss. Krigen i Ukraina viser at fred, frihet og demokrati ikke kommer av seg selv, men må kjempes for og forsvares.

Dette er de samme verdien våre veteraner kjempet for under andre verdenskrig, Vårt samfunn er tuftet på prinsippene om menneskets ukrenkelighet og egenverdi, rettsstatens prinsipper, fred og frihet.

Disse prinsippene er under konstant press, politisk og nå også militært – selv her i Europa

Det er disse prinsippene våre soldater er klare til å forsvare, i ytterste fall gi sitt liv for. På våre vegne.

Det er samfunnets ansvar og plikt å gi våre veteraner den anerkjennelse og støtten som de fortjener for den innsatsen de har gjort for å trygge landet, også etter at de har kommet hjem.

Denne dagen er ikke bare en markering av frigjøringen etter andre verdenskrig. Det er også en dag for å markere den innsatsen som har blitt gjort, og som gjøres av våre veteraner.

Felles for våre veteraner er at de har vært villige til å ofre alt for at vi andre skal kunne leve i frihet.

Norske soldater er forberedt på å gå inn i krevende og risikofylte oppdrag. Gjennom sin innsats har de bidratt til økt sikkerhet og stabilitet i en rekke land over hele verden. Det bidrar til å gi mennesker trygghet og legger til rette for at utvikling kan skje.

For dette fortjener de hele samfunnets støtte og anerkjennelse.

Det kan aldri gjentas nok: Fred, frihet og demokrati kommer ikke av seg selv. Det må kjempes for og forsvares.

  • Forsvaret er viktig for vår frihet og selvstendighet.
  • Totalforsvaret er viktig for vår frihet og selvstendighet.
  • Hver og en av oss er viktig for vår frihet og selvstendighet.

Vi minnes dem som tok opp kampen 9.april 1940. Sivile og militære. Kvinner og menn.

Det er denne stolte tradisjonen våre veteraner nå bærer videre.

Gratulerer med dagen!